Hva er årsaken til at stadig flere kjæledyr blir forlatt i Spania?

Eksperter i feltet anslår at en stor andel av dyrene som ender opp i ulike dyrebeskyttelser, er der fordi de har stukket av eller har forsvunnet. Det er viktig at befolkningen blir oppmerksom på viktigheten av at deres kjæledyr er identifisert ved hjelp av en mikroship.
Hva er årsaken til at stadig flere kjæledyr blir forlatt i Spania?

Siste oppdatering: 30 desember, 2018

Hvert år blir flere hundre tusen dyr hjemløse rundt om i verden. Vi vil fordype oss i årsakene til de økende tilfellene av og grunnene til at kjæledyr blir forlatt. Dette er et fenomen som har hatt et økende antall tilfeller i Spania. Dette til tross for at antallet forlatte dyr har vært synkende det siste tiåret.

Statistikken lyver ikke: i Spania har det den siste tiden vært en økning i kjæledyr som blir forlatt. I følge en studie av dette temaet gjennomført av ogranisasjonen Affinity, gikk spanjolene til anskaffelse av 138 307 kjæledyr i 2017. Av disse kjæledyrene var 104 834 hunder og 33 473 var katter.

Dataene som ble samlet inn fra Spanias svar på statistisk sentralbyrå i 2017, viser at dyr som forsvinner eller som blir forlatt tilsvarer 1,7 prosent av de 6 100 000 hundene som er registrert i Spania. Det viste også at statistikken for katter tilsvarer 1 prosent av de i alt 3 600 000 kattene som bor på halvøya og på Balarene.

hund gir labb

I data innsamlet i 2008 finner man det største antallet forlatte kjæledyr som er registrert, med bemerkelsesverdige 158 858 tilfeller. I 2016 ble dette antallet redusert til 137 782 tilfeller, det laveste antallet som er blitt registrert. i 2017 derimot, økte antallet forlatte kjæledyr noe. Det ble registrert 138 307 forlatte hunder og katter i ulike herberge og dyrevernorganisasjoner.

Den virkelige situasjonen bak statistikken

Fagfolk anslår at en stor andel av kjæledyrene som kommer til ulike dyrebeskyttelser ikke egentlig er blitt forlatt av sine eiere. De har stukket av eller kommet bort. Den beste strategien for å redusere antallet hunder og katter som ender opp på gaten eller som hjemløse, er ved å sørge for at de har en mikrochip.

I Spania er 85 prosent av hundene og 34 prosent av kattene identifisert ved hjelp av en mikrochip. Et ansvarlig eierskap fra eiernes side vil være å vite hvor deres kjæledyr oppholder seg til enhver tid. Det som er tydelig er at disse sifrene er langt ifra ideelle. Det er fremdeles et stykke å gå.

hvit katt

Prosentandelen av katter som har funnet tilbake til sine eiere har en tendens til å være mye lavere enn prosentandelen for hunder. Dette er grunnet mangel av mikrochip hos mange katter. Mange katter har en tendens til å bli født og oppdratt på gaten. De gjennomgår ikke standarprotokoller og mange mottar ikke omsorg.

Stemmer det at flere kjæledyr blir forlatt om sommeren?

Statistikken avslører at det er i andre kvartal av året hvor flest kjæledyr blir forlatt. Katter er de som har det verst i løpet av disse måneden av året. Hele 43,5 prosent av tilfellene av katter som blir forlatt, skjer iløpet av denne perioden.

Hvis vi studerer dataene, kan man bevise at kjæledyr opplever å bli forlatt i løpet av hele året, uten at det finnes en periode hvor man finner store endringer i denne tendensen. En populær tro blant mange personer er at dette er et noe større problem i tiden rundt sommerferien. Dette viser seg i følge statistikken å kun være en ren tro og ikke fakta.

Når det gjelder de ulike årsakene for at kjæledyr blir forlatt, så finner man på førsteplass eiere som ønsker å kvitte seg med uønskede kull av nyfødte dyr. Dette gjelder spesielt for katter. En tidlig sterilisering av katten og en ansvarliggjøring er ofte svaret på dette problemet.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.