5 ting din hund ikke vil at du skal gjøre

Hunder bruker ikke samme form for kommunikasjon som mennesker. Det har ikke noe å si om det er snakk om tamme hunder. Man bør derfor unngå visse typer atferd som kan mistolkes. Et eksempel på dette kan være en godkjennende gest. Et annet eksempel er en gest av dominans eller en advarsel. I tillegg til dette, trenger hunder at deres eier inntar en lederstilling.
5 ting din hund ikke vil at du skal gjøre

Siste oppdatering: 06 juni, 2019

Kjæledyr pleier å vise kjærlighet til sin eier ganske så ofte. Det er imidlertid ulike gester, former for kommunikasjon og vaner som din hund ikke ønsker seg. Disse er spesifikke for vår art og de kan forvirre eller til og med irritere vårt kjæledyr.

Vi bruker sjelden vårt kroppsspråk

Vi mennesker er en ekspressiv art og vi har en tendens til å uttrykke våre følelser gjennom ord. Uten at vi nødvendigvis legger merke til det så prater vi mest sannsynlig kontinuerlig med våre hunder. Det kan være om alt som har skjedd oss i løpet av dagen og om hvordan vi føler oss i dette øyeblikket. Vi prater med våre hunder som vi ville gjort med en nær venn.

Hunder kan assosiere noen av våre ord med gjentatte handlinger. Et eksempel vil være at din hund lett kjenner igjen noen nøkkelord som “spise”, “nei”, “gå tur” og “så flink”. Uansett hvor hardt du prøver å snakke med dyrene så vil din hund ikke forstå deg. Dyr ikke er i stand til å snakke ei heller forstå vårt språk. 

Vi bruker sjeldent vårt kroppsspråk

Den eneste ressursen du har å rutte med for at din hund skal kunne forstå deg er kroppsspråk. Vær forsiktig når du lærer bort nye tegn til din hund. Mange ganger vil mangel på kunnskap fra eiers side kunne forvirre dyret. Vær derfor alltid bevisst ditt kroppsspråk.

Det er tider når vi ønsker at vår hund skal slutte å gjenta en viss type atferd. Når vi ønsker å forby denne atferden så lener vi oss fremover. Dette er noe som faktisk inviterer dyret til å nærme seg og man uttrykker godkjenning.

Sannheten er at din hund ikke ønsker å bli klemt

Vi blir bombardert daglig av idylliske bilder av golden retrivere. De er gjerne omringet av barn i en serie av innbydende landskap. Hunder er som vi vet veldig ekspressive og til og med uavhengige dyr. De forakter så og si aldri kjærtegn fra sin eier.

sannheten er at din hund ikke ønsker å bli klemt

Imidlertid har vi en tendens til å glemme at dyr ikke kommuniserer på samme måte som mennesker. En for nær eller langvarig kontakt med et menneske kan dermed resultere i ubehag for dyr. For hunder brukes klemmer mellom ulike medlemmer av samme art for å uttrykke dominans. Det kan i tillegg til dette brukes for å markere territorium.

Hvis et menneske gjør det samme er det sannsynlig at de tar denne gesten på en aggressiv eller truende måte. En hund vil likevel kunne tolererer at du gjør dette. Av denne grunn, prøv å sørge for at de minste barna i huset gir ditt kjæledyr litt pusterom.

Du har kanskje sett på tv at det å gi hunder klemmer er noe helt normalt. Du må imidlertid huske på at disse dyrene har blitt trent opp til dette. De har lært seg å tolerere at de blir klemt.

Hos mennesker så vil øyekontakt mellom ulike medlemmer av vår art være et godt verktøy for å etablere tilknytning og sikre affektive bånd. I dyreverden brukes dette imidlertid for å gi en advarsel eller for å markere en dominant posisjon. Vær derfor klar over at du ikke alltid uttrykker det du mener å uttrykke ovenfor din hund.

Ikke se en hund du ikke kjenner direkte i øynene

Ikke se en hund du ikke kjenner direkte i øynene

Hvis du bestemmer deg for å oppsøke en hund som ikke er din, er det et par ting du bør unngå. Hvis du av vane oppsøker denne hunden samtidig som du gir hunden øyekontakt, vil din gest kunne mistolkes. Det er en stor sannsynlighet for at hunden vil kunne bli defensiv. Det finnes et par råd du kan følge for å unngå nettopp dette.

Prøv å nærme deg sakte men sikkert mens du holder hånden din på høyde med hunden sin snute. På denne måten kan hunden lukte på hånden din og vite hvem du er. Etter at du har gjort dette kan du prøve å kjæle med hunden eller komme litt nærmere.

Din hund ønsker ikke frihet men rutiner

Hunder, selv om de er kjæledyr, vil fremdeles føle at de er en del av en flokk. De vil akseptere at du er deres leder. I dyreverden gir en leder ordrer, tildeler roller innenfor den hierarkiske strukturen og handler på en konsekvent måte.

Din hund forventer at du gjør dette for han. Hvis du gir ordrer og lærer dyret ditt å adlyde disse så er du ikke en hard eller kjedelig eier. Du gir med dette kjæledyret ditt den strukturen det trenger for å kunne føle seg komfortabel med sin rolle innad i flokken.

Din hund ønsker ikke frihet men rutiner

Dette er spesielt viktig for dominerende hunder. Disse hundene er avhengige av å ha ansvar og føle seg nyttige. Av denne grunn blir de ofte brukt som vakthunder eller politihunder. Dette til tross for at de er en utfordring når det kommer til å skulle trenes opp.

Ikke tving frem vennskap med dyr eller personer din hund ikke liker

Det finnes tilfeller hvor hunder vil reagere som en hvilken som helst person. En hund vil prøve å unngå kontakt med et hvilket som helst dyr eller menneske som de ikke føler seg komfortable rundt. Den vil ikke bry seg om individet viser seg å være din søster eller din kjærestes hund. Det er tilfeller hvor hunden simpelthen ikke skaper et bånd med en person. De vil sannsynligvis heller aldri gjøre det.

Ikke tving frem usannsynlige relasjoner mellom din hund og personer eller dyr som de ikke liker. Du vil fremprovosere ubehagelige og til og med voldelige situasjoner. Dette vil få ditt kjæledyr til å lide. Eventuelt kan du sette andre personer og kjæledyr i fare. Hvis du går en tur i parken og din hund starter å snerre mot et annet dyr, ikke prøv å få de til å bli venner. Dette vil nemlig aldri skje.