5 arter i verden som nesten er utryddet

Den gradvise forsvinningen av arter på jorden, har uopprettelige konsekvenser for flora og fauna på planeten vår.
5 arter i verden som nesten er utryddet

Siste oppdatering: 18 juli, 2019

Alle vet om global oppvarming, ødeleggelsen av ozonlaget og klimaforandringer. Men vi fokuserer ofte ikke på vesenene som blir mest påvirket av menneskelige handlinger: dyrene. Vi vil fortelle deg om fem arter som nesten er utryddet, som ikke får en ny sjanse med mindre vi endrer vårt forhold til miljøet drastisk.

Én art som snart er utryddet: Spissneshorn

På begynnelsen av 1900-tallet døde mellom fem og seks spissneshorn hver dag (avbildet i starten av denne artikkelen). Europeiske kolonister elsket å jakte, og dermed reduserte de bestanden av denne arten betraktelig. Uheldigvis ble arten aldri gjenopprettet. Disse handlingene førte opp spissneshornet på listen over arter som snart er utryddet.

I 2011 erklærte Verdens naturvernunion (UICN) på sin rødliste at denne arten var “offisielt utryddet”. Dette var på grunn av jaktingen av spissneshornet for å selge hornene deres på svartebørsen. Men en dyrepark i Tsjekkia klarte å oppdrette to avkom i fangenskap.

Den ekstraordinære californianisen

Denne nisen, som bærer det vitenskapelige navnet Phocoena sinus, er den mest sjeldne hvalen på planeten. Selv om den kun ble oppdaget for 60 år siden, har IUCN også skrevet opp denne arten på sin rødliste som utrydningstruet. 

californianise

I 2015 ble bestanden av californianisen redusert til 97 eksemplarer. Deretter ble bestanden rammet av 67% sykdom i 2017. Som et resultat, har vi nå mindre enn 40 californianiser i hele verden. Noen faktorer som har gjort denne arten utrydningstruet, er uetiske fisketeknikker, i tillegg til forurensning av deres naturlige habitater.

Amurleoparden, det mest sjeldne kattedyret på planeten

Ved slutten av 1900-tallet sa en gruppe sovjetiske vitenskapsmenn at det kun fantes 30 slike leoparder igjen i naturen. Leoparden kommer fra den russiske taigaen. Denne arten har likevel begynt å gjenopprette seg i løpet av de siste 10 årene, takket være lokale initiativer.

Amurleoparden er en av artene som nesten er utryddet.

Ifølge organisasjonen Leopards of the Far East og WWF Russland, finnes det i dag mer enn 90 av disse leopardene i naturen. Dette dyret kan nå en fart på opptil 65 km i timen, men kan kun løpe fritt dersom vi jobber med å holde de nåværende konserveringsinitiativene ved like.

Sørkinatigeren og krypskyttere

I 1950 estimerte eksperter at det fantes over 4000 eksemplarer av disse tigrene. Men grunnet ukritisk jakt har bestanden falt ned til rundt 80 i dag. Som et resultat, har reguleringene rundt kommersialiseringen av tigerbein endret seg drastisk i løpet av det siste tiåret. Ved slutten av 2018 vurderte kinesiske myndigheter å legalisere kommersialiseringen av tigerbein.

sørkinatiger

Men etter protester fra det internasjonale fellesskapet, bestemte Kina seg for å utsette dette tiltaket frem til de kunne analysere de potensielle innvirkningene på landets tigerbestand. Selv om det fremdeles er ulovlig å selge tigerbein, frykter mange fremdeles for overlevelsen til denne arten, som er nesten utryddet.

Sumatraelefanten, en annen art som nesten er utryddet

Den økologiske organisasjonen WWF estimerer at denne arten av elefanter snart har forsvunnet fullstendig. Rapporter fra IUCN legger til dette dyret på rødlisten over utrydningstruede arter. I tillegg sier gruppen at 85% av elefantens habitat er i fare for å bli fullstendig ødelagt. 

sumatraelefant

Selv om arter som sumatraelefanten er beskyttet av indonesisk lovgivning, er 85 prosent av habitatet deres lokalisert utenfor beskyttede områder, og dermed utenfor beskyttelsessystemet og vil mest sannsynlig bli brukt til landbruk og andre ting.

– IUCNs rødliste –

Kostholdet og livsstilen til denne elefanten er grunnleggende for å opprettholde økosystemet i Indonesias skoger. Utryddelsen av disse kan ha ugjenopprettelige skadevirkninger på floraen i dette landet, i tillegg til for andre utrydningstruede arter. En av disse artene er sumatraneshornet, som sameksisterer med elefanten i fred og harmoni innenfor økosystemet.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.