Australia: Det sørlige landet fullt av pungdyr

Australia har en stor populasjon av av pungdyr, pattedyr med svært særegne trekk, spesielt basert på måten de reproduserer seg.
Australia: Det sørlige landet fullt av pungdyr

Siste oppdatering: 20 juli, 2019

Denne unike gruppen med pattedyr lever i Amerika og Australia. Men hvorfor sier man at Australia er landet fullt av pungdyr? Det er fordi disse dyrene er de viktigste terrestriske virveldyrene i landet. Av de 378 pattedyrene som lever i Australia, er 200 pungdyr.

Dette landet fullt av pungdyr har 11 044 beskyttede områder. Dette tilsvarer et område på 1 487 710 kvadratkilometer, eller 19.27% av hele Australias område. Disse områdene ble skapt delvis for å beskytte disse unike pattedyrene.

Andre land med bestander av pungdyr

For øyeblikket finnes det rundt 270 arter av pungdyr over hele verden. 70 av disse finnes i Amerika, mens 200 finnes i Australia.

Det mest slående trekket til pungdyr, er deres marsupialia (fra latin, betyr ‘pung’). Dette er en pung som består av en hudfold som dekker brystet. Den former også en sekk av overhud som fungerer som en inkubator.

Unge pungdyr er født mens de fremdeles ikke er ferdigutviklet. Faktisk er de nesten fostre. Etter at de er født, kravler de inn i pungen. Der blir de ammet frem til de er fullt utviklet.

Likevel, avhengig av dyret, vil ungene ha forskjellige distanser å bevege seg for å nå denne pungen når de blir født. For eksempel vil ungene til den tasmanske djevelen kun måtte bevege seg noen centimeter. Hos kenguruer på den andre siden, er pungen mye lengre unna fødekanalen. Ungene forblir dermed i pungen i lang tid, og drikker morens brystmelk frem til de er fullt utviklet.

I tillegg bærer noen pungdyr ungene sine i pungen selv etter at drektighetsperioden er over. For eksempel bærer kenguruer ungene for å beskytte dem fra mulige rovdyr.

Australia er fullt av pungdyr, som kenguruen.

Australia, landet fullt av pungdyr

Landet som virkelig er fullt av pungdyr, er Australia. Dette er fordi det har det største antallet av innfødte pungdyrarter. Australske pungdyr er karakterisert ved hvor tilpasningsdyktige artene er. I tillegg er de både planteetere og kjøttetere.

Det finnes også arter som til tross for evolusjonær konvergens, en likhet med gnagere eller hundefamilien. Blant typer av pungdyr skiller flere seg ut, som kenguruen, koalaer, vombater, tasmanske djevler og den tasmanske ulven (som ble utryddet i 1930).

Koloniseringen av Australia, først av aboriginene for mer enn 40 000 år siden, og deretter av europeere etter 1788, har også hatt en stor innvirkning på landets fauna. Jakt, introduseringen av eksotiske arter, og konsekvent ødeleggelse av habitater, har gjort at mange arter er utryddet. Dette har spesielt hatt en effekt på pungdyr og en rekke plantearter.

Kjøttetende pungdyr

Kjøttetende pungdyr blir representert av to familier: Dasyridae-familien, med 52 medlemmer, og Myrmecobiiade-familien, der numbaten er den eneste overlevende.

Den største av kjøttetende pungdyr er den tasmanske djevelen. Den er på størrelse med en liten hund, og jakter og er åtseleter. Dette dyret ble utryddet i Australia for 600 år siden, men lever fremdeles i Tasmania.

Det finnes fire arter av pungmår, eller “innfødte katter”, som alle er utrydningstruet. Resten av denne familien av Dasyridae, er pungmus, der de fleste veier mindre enn 100 gram.

Det finnes to arter av pungmuldvarper som lever i ørkenene i Øst-Australia. Disse underjordiske dyrene er blinde, døve og kjøttetende.

Alteterne i mangfoldet av pungdyr

Disse altetende dyrene inkluderer punggrevlingen og pungharen. Det finnes syv arter i Australia, og de fleste er utrydningstruet. Disse små skapningene har noen bemerkelsesverdige fysiske egenskaper. De har en rund kropp og en lang, følsom nese. I tillegg har de lange, oppstående ører, kraftige bein og en tynn hale.

Men den evolusjonære opprinnelsen til denne gruppen er uviss. Dette er fordi de både har egenskaper til kjøttetende pungdyr og planteetere. 

Planteetende pungdyr i Australia

En av de mest populære pungdyrene i Australia, er koalaen. Dette er en planteetende art som spiser blader fra 120 typer eukalyptus. Wombater på den andre siden, lever på bakken og spiser gress, halvgras og alle typer røtter.

Koalaen er en av pungdyrene som lever i Australia.

Pungrotter er en gruppe av trelevende pungdyr. Disse inkluderer seks familier og 26 arter, og de varierer mye i størrelsen. På den ene siden har man pygmé-pungrotter, som veier 7 gram. På den andre siden har man fjellhalepungdyr, eller pungrev, som er like store som en huskatt. Disse lever i eukalyptusskogene i Øst-Australia.

Flyvepungdyr eller ekornflygere har membraner kalt flygehud, som vokser fra den femte fingeren av øvre ekstremitet til den første tåen på samme side. Når disse er utstrakt, gjør disse membranene at de kan hoppe mellom trærne. 

Tre familier av pungdyr som er planteetere

Kenguruen, wallabyer, pungrotter og rotte-kenguruer er gruppert innenfor disse tre familiene. Alle lever i Australia, utenom i de alpine klimasonene.

  1. Hypsipymnodontidae-familien, der muskkenguruen er den eneste representanten.
  2. Potoridae-familien, som har ti arter. Disse er pungrotter, potoroo, og rottekenguruer. Denne familien inkluderer små arter som graver grøfter og transporterer plantemateriale med halene sine.
  3. Macropodidae-familien, som har 53 arter av pungdyr i Australia. Men dette antallet har stupt grunnet minkende bestander. Bland de mest velkjente har vi kenguruer og wallabyer. De fleste i Macropodidae-familien er tobeinte, med effektiv bevegelse basert på hopping. De har veldig muskuløse haler, lang bakbein og lande, smale føtter. Bakbeina har en særegen fire-fingret struktur, mens de kortere lemmene på overkroppen har fem separate fingre.

Representantene i Macropodidae-familien varierer betraktelig i størrelse. Muskkenguruen er den minste representanten, med en maksvekt på 680 gram. På den andre siden, er rød kenguru den største, men en omtrentlig høyde på to meter og en vekt på opptil 85 kg.

På grunn av den store variasjonen blant pungdyrene, blir Australia regnet som landet fullt av pungdyr. Men det finnes også en makeløs mengde pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, fisk og virvelløse dyr der. Til tross for dette, får pungdyrene mye av oppmerksomheten, på grunn av sine særegne egenskaper.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.