Hva spiser egentlig en nyfødt kanin?

Kostholdet til alle nyfødte dyr krever en ekstra oppmerksomhet. Når det gjelder pattedyr vil man være nødt til å passe på ekstra. Grunnen til dette er at de vil ha et svært delikat fordøyelsessystem. I tillegg til dette vil man være nødt til å gi disse små dyrene en ekstra god pleie og et varmt, omsorgsfullt og rent miljø.
Hva spiser egentlig en nyfødt kanin?

Skrevet av Aitana Bellido

Siste oppdatering: 08 juli, 2023

Å vite hva en nyfødt kanin spiser er avgjørende for å kunne tilby dyret de nødvendige næringsstoffene og den omsorgen som dette dyret trenger. Dette er ekstra viktig i det første stadiet hvor dyret vil vokse mye.

Hva spiser egentlig en nyfødt kanin?

Fordøyelsessystemet til en nyfødt kanin vil være svært ømfintlig overfor endringer i miljøet. Store temperatursvingninger eller en for brå endring i deres kosthold, vil påvirke deres helse på en negativ måte.

Av denne grunn anbefaler vi deg å følge en rekke punkter. Slik kan du gi en nyfødt kanin et korrekt kosthold.

Fra nyfødt til tre uker

Frem til en kanin blir tre uker gammel, anbefales det at man gir kaninen kun melk. Dette kan enten være morsmelk eller en erstatning av dette. I tilfeller hvor man ikke har tilgang til morsmelk, kan man kjøpe en annen form for melk. Forhør deg med en veterinær. Han eller hun vil kunne gi deg råd angående melk som har et høyt kaloriinnhold.

Når en nyfødt kanin har fylt 3-4 uker

Når en nyfødt kanin har rukket å bli 3-4 uker gammel, bør du fortsette med å gi melk til dyret. Du kan nå velge å gi litt høy i tillegg til denne melken. Slik vil kaninen kunne få i seg det kalsiumet og proteinene som det trenger. Voksne kaniner, og da spesielt drektige hunner, har en tendens til å spise høy nettopp på grunn av den ernæringsmessige verdien av dette. Den beste måten å innføre dette på i kostholdet til kaninen, vil være ved å blande dette sammen med vann eller melk.

Når en nyfødt kanin har rukket å bli 12 uker gammel

Når en kanin har rukket å bli 12 uker gammel, kan man starte å gi dyret noen former for grønnsaker. Bakteriefloraen i magen bruker noe tid på å bli vant til dette nye kostholdet. Forsøk derfor å gi den nyfødte kaninen ulike grønnsaker hver gang. La det gå noe tid mellom hver gang du introduserer en ny grønnsak i kostholdet.

Etter 4 måneder

Ting starter å bli noe vanskeligere etter at kaninen har rukket å bli 4 måneder gammel. Disse kaninene vil ha det samme kostholdet som en voksen kanin. På grunn av dette vil dyret trenge et stort inntak av høy (80 prosent) og friske grønnsaker (10 prosent). I tillegg til dette er man nødt til å tilby dyret nok vann.

Etter at en kanin har fylt 4 måneder, kan du i tillegg starte å gi kaninen kaninmat som selges i ulike dyrebutikker. Det er viktig at du øker mengden mat når kaninen når denne alderen.

Hvilken omsorg bør man gi til en nyfødt kanin?

Nyfødte dyr er helt avhengige av sin mor for å kunne lære seg visse former for oppførsel og visse reflekser. For eksempel vil alle mødre ha en tendens til å stimulere lukkemusklene til sine nyfødte barn. Dette vil nemlig hjelpe dyret med å ha en velfungerende tarmfunksjon.

I tilfeller hvor små dyreunger ikke er sammen med sin mor, bør man forsøke å ta på seg moren sine oppgaver så godt man klarer. I tilfellet med nyfødte kaniner gjelder dette også å hjelpe dyret med å ha en velfungerende tarmfunksjon. Hvis du har en nyfødt kanin hjemme som mangler sin mor, bør du derfor stimulere kjønnsområdet til dette lille dyret ved hjelp av et lommetørkle.

Nyfødte kaniner er avhengige av å ha et varmt og koselig miljø. Du bør forsøke å imitere hiet som små kaninunger vanligvis vokser opp i ute i naturen. Du bør derfor forsøke å lage en seng laget av halm til dyrene. Du kan velge å legge absorberende papir under denne sengen.

Det finnes også tilfeller hvor kaninungene vokser opp sammen med sin mor, men hvor moren ikke viser noen interesse for de små. Hvis du er sikker på at moren ikke vil ta seg av omsorgen til barna, bør du separere barna fra moren. Dette gjelder i tilfeller hvor det er helt tydelig at moren ikke virker å ville endre sin atferd. Hvis du ikke separerer mor og barn vil dette kunne påvirke helsen til til de nyfødte kaninene.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.