Dyrebeskyttelser: Hvordan avslutte en uholdbar situasjon

8 av 10 forlatte hunder er blandingshunder og mer enn halvparten er godt voksne hunder. 30 prosent av forlatte hunder er små valper. Dette er en uholdbar situasjon og løsningen på denne er: sterilisering, bruk av identitetsmerking og å adoptere fremfor å kjøpe hunder. Det faktum at loven anser disse dyrene som levende vesener, spiller også en viktig rolle i denne situasjonen.
Dyrebeskyttelser: Hvordan avslutte en uholdbar situasjon

Siste oppdatering: 19 juni, 2019

Hjemløse dyr, og spesielt hunder, er et stort problem i hele verden. I følge en studie gjennomført av den spanske organisasjonen Affinity, ble det tilbake i 2016 registrert 104 447 hjemløse hunder og 33 335 hjemløse katter hos dyrebeskyttelser i Spania alene. Situasjonen er like ille, og i noen tilfeller verre, i mange andre land. Disse undersøkelsene har også vist at dette er tall som holder seg konstante i flere år. Så, hva kan vi gjøre ovenfor en slik uholdbar situasjon?

Profilen til dyr som er blitt forlatt og ender opp som hjemløse

Den samme forskningen kunne gi svar på vanlige årsaker til at dyr ender opp i ulike dyrebeskyttelser. Stemmer det for eksempel at blandingshunder oftere ender opp med å bli forlatt av sine eiere en såkalte “renrasede” hunder?

I Spania fant man følgende tall:

  • 81 prosent av dyrene og hundene som hadde blitt forlatt av sine eiere var blandingshunder. Dette støtter altså opp under den troen at man den dag i dag fremdeles ser på renrasede hunder med andre øyne enn blandingshunder.
  • 30 prosent av kattene og hundene som hadde blitt forlatt av sine eiere var kattunger og valper. 57 prosent av dyrene var voksne. De resterende 32 prosentene var godt voksne dyr. Tendensen for valper er at disse er populære hos familier helt til de starter å vokse og bli større enn hva familien hadde trodd de skal bli. Når dette skjer velger mange personer å kvitte seg med hunden. Disse valpene blir værende hos disse dyrebeskyttelsene i kun en fjerdedel av tiden en voksen hund blir værende på samme plass.
  • Selv om dette er snakk om svært uetiske handlinger, kan denne studien bekrefte at kun rundt 32 prosent av de forlatte dyrene er syke. Dette til tross for at mange dyr blir forlatt som følge av at eierne ikke klarer å dekke de utgiftene som besøkene hos veterinærer krever.
En valp hilser på fotografen.

Noen andre fellestrekk ved en svært uholdbar situasjon

Når det kommer til årsaken for at dyr blir forlatt, vil man ofte kunne relatere dette til uønskede kull med valper og kattunger. I de verste tilfellene vil eierne velge å drepe disse dyrene. Det samme er dessverre også av og til tilfellet med eldre hunder som ikke lenger kan utfylle den samme rollen.

Man kan også finne tilfeller hvor hunder ikke har mottatt en korrekt opplæring som valp. Når disse hundene blir voksne vil de derfor kunne vise seg å være vanskelig å håndtere for deres eiere.

Hvordan kan man personlig hjelpe slik en uholdbar situasjon?

For det første, bør man være klar over at mange dyrebeskyttelser er helt avhengig av donasjoner og av at personer jobber som frivillig. Det er hjelpen fra helt vanlige folk som gjør at de kan fortsette dette viktige arbeidet. Dette betyr at hvis denne tendensen med forlatte dyr ikke bedrer seg, vil de ikke klare å hjelpe alle disse dyrene i fremtiden.

Mange av disse dyrebeskyttelsene vil spørre om donasjoner eller om at personer gir noen timer av sitt liv til frivillig arbeid. Mange organisasjoner vil også arrangere konkurranser eller auksjonsfester for å skaffe penger til å fortsette sitt viktige arbeid.

Når det er sagt, finnes det kun en langsiktig løsning som vil kunne gi disse dyrene et bedre liv. Løsningen på slik en uholdbar situasjon er selvfølgelig å sørge for at eierne har en ansvarlig og solidarisk oppførsel. Dette kan man oppnå ved at eierne gjør følgende:

  • Dyreeiere må sterilisere sine kjæledyr når de er unge. Slik vil man unngå å sitte der med uønskede dyrekull. Man vil heller ikke oppleve helsekomplikasjoner som kan knyttes til dyret sitt reproduktive system eller hormoner.
  • Dyreeiere må også sørge for at deres kjæledyr har en mikrochip. Slik vil dyrebeskyttelser kunne identifisere eierne til dyr som har stukket av eller gått seg vill.
  • Personer er også nødt til å reflektere før de velger å kjøpe eller anskaffe seg et dyr. Husk at en katt eller en hund vil kreve visse timer av tiden din. De vil i tillegg føre til økonomiske utgifter. Ikke behandle et levende dyr som om det var et objekt.
  • Personer som ønsker seg kjæledyr må gjerne adoptere heller enn å kjøpe. Som du har kunnet se i denne artikkelen, klarer ikke dyrebeskyttelsene å ta seg av alle dyrene. En adopsjon er i tillegg en god mulighet for å kunne gi et dyr muligheten til et bedre liv.
Hjemløse hunder i bur venter på et nytt hjem.

Lovgivningen er heldigvis på rett spor

Her hjemme i Norge har dyr heldigvis svært gode rettigheter gjennom  Lov om dyrevelferd. Andre europeiske land har heldigvis også valgt å oppdatere sin lovgivning i senere år for å gi dyr bedre rettigheter. I Spania for eksempel oppdaterte de sin lovgivning i desember 2017. Dyr ble endelig anerkjent som levende vesener og ikke objekter. Gjennom den norske lovgivningen er dette punktet svært tydelig, dyr er anerkjent som levende vesener.

Med denne loven emulerte den spanske lovgivningen den lovgivningen som allerede finnes i Italia og Frankrike. Disse to landene valgte nemlig å anerkjenne dyr som levende vesener for flere år siden. Dette er et steg i riktig retning. Stadig flere land anerkjenner dyr sine rettigheter og de forpliktelsene som disse dyrene innebærer for eierne av dyrene.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.