Farer ved å kutte ditt kjæledyrs stemmebånd

Selv om hunder og hunder kanskje ikke kan snakke, så kan de bjeffe og mjaue og på denne måten kommunisere. Ved å fjerne deres stemmebånd så vil du forårsake alvorlige skader for dyrene. Det ser dessverre ikke ut som at lovgivingen er på dyrets side i disse tilfellene.
Farer ved å kutte ditt kjæledyrs stemmebånd

Siste oppdatering: 13 august, 2018

Bjeffing og mjauing kan til tider være svært irriterende. Både for oss og for folkene som bor i nærheten, som våre naboer. Av denne grunn, er det mange personer som velger å kutte eller fjerne sine kjæledyrs stemmebånd. Hvilken skade kan dette imidlertid påføre dyret?

Hvorfor ikke kutte stemmebåndene til kjæledyr?

Mange tror at ettersom at dyr ikke er i stand til å snakke, så vil de ikke trenge sine stemmebånd. De bruker jo disse kun for å produsere lyder som bjeffing eller mjauing uansett. Når de gjør dette overdrevent mye, så kan det være svært ubehagelig å høre på.

Det mange glemmer er at de ulike lydene som dyrene lager er en form for kommunikasjon fra deres side. Dette er den eneste måten de kan “snakke” på. I rettssaker hvor naboer har klaget over en konstant bjeffing, har det seg dessverre slik at mange dommere har dømt i favør av naboene. Deres straffeutmåling har avgjort at stemmebåndene til dyret skal kuttes.

Et sant tilfelle

Dette er tilfelle for Karen Szewc og John Updegraff. De livnærer seg ved å ha husdyr. Disse blir passet på av noen tibetanske mastiffer. Paret tok til seg et par hunder av denne rasen, da de ville oppdra disse hundene til å jobbe som gjeterhunder. Dette for å beskytte sine sauer. Paret livnærer seg gjennom de ulike produktene som deres sauer produserer.

Ettersom at disse hundene bodde utendørs og uten restriksjoner, så begynte deres bjeffing og bli stadig hyppigere og mer intens. Dette ble til slutt plagsomt for deres naboer, Debra og Dale Krein.

Naboparet fikk støtte fra fylket hvor de bodde. Fylket bekreftet at ulyden som disse mastiffene produserte var i strid med de normene som er satt for urbane områder. De fryktet at dette problemet bare kom til å bli verre og mer intenst, ettersom at hundeeierne stadig tok til seg flere valper.

Rettssak hvor eierne var nødt til å fjerne sine hunder stemmebånd

Familien Szewc valgte å appellere mot disse anklagene. De argumenterte for at deres hunder var deres ansatte som sørget for å ta vare på deres varer, slik at de kunne livnære seg. De fortsatte sin tilværelse. Bjeffingen fortsatte derimot, og med dette også anmeldelsene. Deres naboer bekreftet at paret som eide disse hundene bare kom med argumenter, men at de ikke gjorde noen ting for å finne en mulig løsning på problemet.

Saken kom til retten og ble avsluttet med en bot på 238 000 dollar. Disse skulle utbetales til naboparet, som ble betraktet som “ofre” for disse lydene. I tillegg til dette dømte dommeren at dyrenes stemmebånd skulle kuttes.

Og hva med lovene om dyremishandling?

Vi som er dyreelskere spør oss selv om når lovgivningen har valgt å beskytte dyrene fremfor offentlighetens ønsker. Vi kommenterer sistnevnte på grunn av en kommentar som familien Szewc gjorde. De sa at hvis de ikke kunne regne med hundenes hjelp for å kunne beskytte sitt dyrehold, var eneste mulige løsning å gå til anskaffelse av en pistol. Med dette så impliserte de hva de kunne være kapable til å gjennomføre….

Denne ignoransen kan man finne flere steder i verden. I 2014 hadde La Federación Canófila Mexicana (den Mekikanske Federasjon for Hund) et nytt forslag til høring i Kongressen. De ba om lov til å kutte kjæledyrenes stemmebånd slik at de ikke kunne plage folk.

Som jo er å forvente, så skapte dette initiativet et stort opprør i mediene. Det ble opplyst at dette er rent dyreplageri. De uttalte også at det var utenkelig at en dommer, eller en hvilken om helst annen representant for loven, kunne velge å tillate en grusomhet av slik kaliber.

Så langt har man ikke oppnådd gode resultater i denne kampen. Faktisk så har det seg slik at det er mange dommere som har utstedt dommer som ligner på saken vi nevnte tidligere i denne artikkelen. Dyrevernforeninger, samt andre instanser som jobber for å sikre dyrenes velferd, fortsetter imidlertid å kjempe. De kjemper slik at de en dag kan lykkes i sin kamp.

Skader som følge av å kutte kjæledyrenes stemmebånd

Sannheten er at disse inngrepene aldri bør forekomme. De fører til mange skader hos våre kjæledyr.

Skadene man påfører kjæledyrene ved å kutte deres stemmebånd

Vi må tenke over alt som befinner seg i kroppen vår. Alt har en funksjon. Dette er tilfellet både for vår kropp og for kroppen til våre kjæledyr. Å eliminere noen av delene vil av denne grunn være en form for amputasjon. Dette er noe også lovens representanter burde forstå.

Dette er skadene man påfører et kjæledyr ved å kutte deres stemmebånd:

  • Depresjon. På grunn av manglende evne til å kunne kommunisere.
  • Mulige postoperative infeksjoner.
  • Lettskremte og nervøse hunder. Da de ikke har mulighet til å forsvare seg gjennom lyder, vil de føle seg lett truet av andre.
  • Aggressiv atferd. Da de ikke har mulighet til å kommunisere på andre måter, vil dette føre til at de biter.
  • Traumatiserte kjæledyr. Da det er snakk om et unødvendig inngrep, vil dyret være traumatisert. Det vil i tillegg være deprimert, og ikke minst så vil det ha angst.

Vi håper at vi som dyreelskere snart klarer å gå av med seieren i denne typen saker. For nå, vil det beste være å lære våre kjæledyr hvordan de kan kontrollere sin bjeffing. På denne måten vil vi ikke være involvert i denne typen problemer.