Felint leukemivirus: Årsaker, symptomer og behandling

Den vanligste måten for en katt å bli smittet med felint leukemivirus er ved å komme i kontakt med kroppsvesken til en katt som allerede er smittet med dette viruset. Dette er en sykdom som vil kunne være dødelig for katten.
Felint leukemivirus: Årsaker, symptomer og behandling

Siste oppdatering: 14 mai, 2019

Mellom 2 og 5 prosent av verdens kattepopulasjon vil få denne sykdommen en eller annen gang i løpet av livet. I mange tilfeller vil katten kunne ha felint leukemivirus uten at eierne er klar over dette.

Å bli kjent med årsakene og symptomene til denne smittsomme sykdommen, som kan vise seg å være dødelig, er helt avgjørende for å kunne forhindre denne eller gi den korrekte behandlingen hvis katten allerede er blitt smittet.

Felint leukemivirus er et retrovirus

Et retrovirus består av et RNA-virus. Dette er et virus som vil replisere seg takket være molekyler av enzymet revers transkriptase (“baklengs omskrivningsenzym”). Dette muliggjør en omgjøring av RNA til DNA etter at dette har kommet inn i DNA-et i cellene til verten. Når dette først har kommet inn i cellene vil viruset kunne multiplisere seg.

Den vanligste måten å bli smittet av felint leukemivirus for katter er ved å komme i kontakt med kroppsvæsken til en katt som allerede er blitt infisert av dette viruset. Hvis en katt biter enn annen katt eller kommer i kontakt med spytt, urin eller avføring vil smitten være umiddelbar. En mor vil også kunne smitte sine kattunger gjennom morsmelken.

De kattene som er mest utsatt for å bli smittet av dette er de kattene som bor i nærheten av katter som allerede har felint leukemivirus i kroppen. Det er derfor forholdsvis vanlig at katter som rømmer hjemmefra og som sosialiserer seg med andre hjemløse katter får dette. Dette kan også skje hvis katter bor sammen med andre dyr som fremdeles ikke har fått denne diagnosen bekreftet.

Hovedsymptomene

Dette er en sykdom som vil starte å gi synlige tegn noen måneder eller til og med år etter at dyret har blitt smittet. Det er derfor svært vanlig at eiere ikke er klar over at katten er syk før det allerede er for sent. Eventuelt finner ikke eierne ut at deres dyr har felint leukemivirus før det allerede har klart å smitte andre dyr. I løpet av de første fasene av denne sykdommen vil man kunne legge merke til følgende symptomer:

 • Manglende matlyst
 • En gradvis vektnedgang
 • En tilstedeværelse av lymfeknuter av en stor størrelse
 • En pels uten glans og et fravær av pels
 • Vedvarende feber
 • Bleke gummer og tannkjøtt
 • Gingivitt eller en betennelse i tannkjøttet, som for eksempel gastroenteritt
 • Urinveisinfeksjon, hudinfeksjoner og infeksjoner i de øvre luftveiene
 • Anfall, adferdsendringer og andre nevrologiske lidelser
 • Øyesykdommer
 • Spontanaborter og andre problemer med reproduksjonssystemet

Diagnostisering av felint leukemivirus

For å kunne stille en diagnose, har veterinærer en tendens til å gjennomføre to ulike analyser. Disse vil kunne oppdage en tilstedeværelse av en komponent av dette viruset ved navn FeLV P27.

Det første analysen, ved navn ELISA etter det engelske navnet, er gjerne den analysen man velger å gjennomføre først. For å kunne oppdage dette viruset raskt, er det avgjørende at man som eier gjennomfører periodiske kontroller hos en veterinær.

Hvis denne første analysen kommer tilbake med et positivt resultat, vil man gjennomføre den andre analysen. Denne blir kalt IFA, etter de engelske initialene. Denne analysen vil kunne bekrefte diagnosen og denne vil også fortelle mer om sykdomsstadiet. Denne siste prøven vil oppdage en tilstedeværelse av virale partikler i lymfocyttene. Disse har en tendens til å dukke opp på et mer avansert stadie av denne sykdommen.

Behandling og forebygging

Den dag i dag finnes det ingen endelig kur. Man kjenner til visse terapier som har viste seg å hjelpe til med å redusere antallet virus i blodomløpet. Når det er sagt, som gjerne er tilfellet med alle hovedbehandlinger av kreft, har denne behandlingen noen bivirkninger som vil kunne være svært forferdelige.

Den eneste måten man som eier vil kunne sikre kattens velvære, er ved å be en veterinær om å gi katten en lindrende behandling. Disse vil kunne motvirke symptomene av denne tilstanden hos katter som har denne sykdommen. Denne behandlingen vil kunne forhindre sykdommen hos katter som fremdeles er friske. En måte å forhindre at en katt får denne sykdommen vil være ved å sørge for at katten holder seg innendørs. Slik vil den ikke bli utsatt for en risiko ved å komme i kontakt med dyr som allerede er blitt smittet av felint leukemivirus.

Det finnes en vaksine som har en viss effekt, men denne vil ikke kunne kurere katten. Denne vaksinen vil derimot kunne berolige eiere som vet at det finnes katter som er infisert med dette viruset i nærområdet. Som eier vil man uansett være nødt til å være klar over at det ikke er vanlig å komme over katter som har mottatt denne vaksinen. Det vil derfor være viktig at man sørger for at katten ikke blir utsatt for en tidlig eksponering av felint leukemivirus.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.