Hva gjør en dyreetolog?

Hvis du er en kjæledyreier, så er det mulig at du har forsøkt flere ganger å forstå hva kjæledyret ditt prøver å fortelle deg, men har ikke kunne funnet en forklaring på dets atferd. Ikke bekymre deg! Det er jobben til en dyreetolog.
Hva gjør en dyreetolog?
Luz Eduviges Thomas-Romero

Skrevet og verifisert av biokjemi Luz Eduviges Thomas-Romero.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

En dyreetolog er en spesialist innen zoologi, som analyserer og prøver å forstå årsakene bak atferden til en dyreart. De gjør dette ved å studere artens evolusjonære grunnlag og utviklingen av medfødt atferd hos dyr.

Deres rolle går langt utover en forskningsposisjon i en dyrehage. De kan faktisk jobbe for myndigheter, store selskaper og andre industrier. Det bør også bemerkes at det vanligvis kreves en doktorgrad for å jobbe innen dette feltet.

Hva gjør en dyreetolog?

For det første vil en dyreetolog undersøke de sosiale interaksjonene mellom dyr, inkludert aspekter som aggresjon og paringsritualer. I tillegg vil de også studere de forskjellige formene for dyrekommunikasjon (fysisk, kjemisk, visuell). De bruker deretter laboratoriemetoder og feltmetoder for å adressere disse områdene.

Det er vanlig at mange dyreetologer også har en sterk interesse innenfor relaterte felt, inkludert økonomi og evolusjon.

For det meste krever jobber i dette feltet at søkere har en høyere grad. I noen tilfeller kan det imidlertid være mulig å få jobb innenfor dette området med en bachelorgrad.

Å forstå dyrs atferd er avgjørende for å avgjøre om individer vil reprodusere og overleve. Det er dette som gjør etologi så viktig.

Geiter som beiter

Etologi: vitenskapelige tilnærminger

Etologi tar i betraktning både en evolusjonær og en mer mekanisk tilnærming. Dessuten sikter det etter å studere dyrs atferd fra et todelt perspektiv.

1. Det første handler om motivasjonsmekanismene og opplevelsene til dyr som årsaker til atferd, som forstås som nærmeste eller umiddelbare forklaringer.

2. Det andre omhandler presset fra naturlig seleksjon og fylogenetiske faktorer som forårsaker utviklingen av atferd, forstått som endelige forklaringer.

 • Denne tilnærmingen gjenspeiler evolusjonsprosessen til en art. Avsluttende forklaringer svarer på spørsmål om hvorfor en atferd oppstår.

Disse to studienivåene utfyller hverandre og bidrar til å oppnå en mer fullstendig forståelse av artenes atferd og evolusjon.

Hvilke spesifikke aspekter ved atferd studerer en dyreetolog?

Det vil ikke overraske deg å lære at etologi er et usedvanlig bredt felt og inkluderer studiet av:

 • forsvarsmekanismer
 • dyrekommunikasjon
 • læring og hukommelse
 • kurtisering, reproduksjon og hvordan de oppdrar ungene sine
 • migrasjonsvaner og habitatkrav
 • identifiseringen av gener som påvirker atferd
 • dynamikk av konkurranse og samarbeid under fôring og paring
 • anatomiske og funksjonelle egenskaper i hjernen som påvirker dyrs atferd
 • forskjeller i personlighet og sosiale strukturer mellom arter

Som du ser, så kommer ikke dyreetologer bare med viktige bidrag til vitenskapelig kunnskap, men deres arbeid har også en rekke praktiske implikasjoner.

Å forstå dyreatferd er viktig for enhver aktivitet der vi samhandler med levende dyr, enten det er å ta vare på husdyr, bevaring av vannlevende eller landlevende arter, eller å finne måter å forbedre dyrehelse på.

Konrad Lorenz er anerkjent som en av grunnleggerne til etologifeltet, studiet av dyrs atferd. Forskeren ble kjent for sin oppdagelse av “tilknytningsprinsippet” eller “preging”, prosessen der et nyfødt dyr danner et bånd med moren eller omsorgsfiguren.

Valper og moren deres

Hvordan ble etologifeltet først til?

Det er allment anerkjent at det var pionerarbeidet til Konrad Lorenz og Niko Tinbergen på 1930-tallet som bidro til å etablere et teoretisk grunnlag for etologi.

Etologi har utvilsomt hatt en effekt på fagområder som er så brede som genetikk, antropologi og statsvitenskap, så vel som psykologi.

Som en grunnleggende forutsetning mener etologer at et dyr bør studeres i sin egen rett i stedet for å sentrere det i dets forhold til mennesker. Som et resultat innebærer denne tilnærmingen at man observerer et dyrs normale atferd og miljø.

For eksempel, i Konrad Lorenz’ klassiske eksperiment lyktes han i å ta plassen til en gåsemor og registrerte hvordan “gåseungene hans” fulgte etter ham i en enkelt rekke hvor enn han gikk.

I et annet velkjent eksperiment studerte Nikolaas “Niko” Tinbergen bakkehekkende hettemåker. Ved å gjøre det forsøkte han å forklare hvorfor måkemødre fjerner alle spor av eggeskall fra reirene etter at ungene deres har klekket.

Han antydet at eggeskallet kunne fjernes for å unngå skader, forebygge sykdommer eller unngå rovfuglers oppmerksomhet. Ved hjelp av sine feltforsøk var han i stand til å bekrefte at skallets hvite indre var synlig fra luften og kunne faktisk tiltrekke seg rovdyr.

Hva gjør en dyreetolog?

Anvendelser av etologi i forståelse av menneskelig atferd

Forskning på menneskelig etologi ser på evolusjonens opprinnelse til menneskelig atferd og sammenligner atferd på tvers av kulturer. Andre studier av menneskelig atferd bygger på psykologi, med fokus på aspekter som lært atferd og undervisning av viss atferd hos dyr, før resultatene brukes på mennesker.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • McFarland, D. (1993). Animal behaviour: psychobiology, ethology, and evolution. John Wiley & Sons. ISBN : 0582067219
 • Hughes, B. O., & Duncan, I. J. H. (1988). The notion of ethological ‘need’, models of motivation and animal welfare. Animal Behaviour, 36(6), 1696-1707.
 • Beer, C. (1973). Species-typical behavior and ethology, p. 21-77. En D. A. Dewsbury and D. A. Rethlingshafer [ed.], Comparative psychology: a modern survey. McGraw-Hill, New York.
 • Gadbois, S., Sievert, O., Reeve, C., Harrington, F. H., & Fentress, J. C. (2015). Revisiting the concept of behavior patterns in animal behavior with an example from food-caching sequences in Wolves (Canis lupus), Coyotes (Canis latrans), and Red Foxes (Vulpes vulpes). Behavioural processes, 110, 3-14.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.