Hvordan kan du vite om du har funnet en god veterinær?

Å være en god veterinær handler ikke kun om hvilke titler man har klart å opparbeide seg. En god profesjonell vil ikke kun ta vare på kjæledyret vårt sin helse. Han eller hun vil også trenge å være imøtekommende og god til å kommunisere. Slik kan man sikre kjæledyret sin velvære.
Hvordan kan du vite om du har funnet en god veterinær?
Francisco María García

Skrevet og verifisert av advokat Francisco María García.

Siste oppdatering: 21 mars, 2023

Vi er svært bevisste på at en veterinær vil spille en viktig rolle i livet til våre kjæledyr. Dette vil også spille en viktig rolle i vårt daglige liv. Ved å finne en god veterinær som både er kvalifisert og som gir en god service, vil vi føle oss trygge på at vår beste venn blir tatt godt vare på. Men, hva bør vi gjøre for å kunne forsikre oss om at veterinæren vi har funnet er en god veterinær?

Råd for å finne ut om personen du har funnet er en god veterinær

Våre kjæledyr har mange egenskaper og de kan lære seg mange ulike triks. Når det er sagt, er de ikke i stand til å velge ut sin egen medisinske hjelp. Dette vil være vårt ansvar som eiere.

Planlegging og organisering

Mange eiere velger å ta med kjæledyret sitt til den nærmeste veterinæren eller dyreklinikken. Dette er logisk. Det er ingenting som sier at den nærmeste ikke også kan være den beste, men beliggenhet kan ikke være det eneste vi vurderer når tiden er inne for å velge ut en ideell veterinær til vår beste venn.

For å kunne sørge for at man tar et godt valg, vil planlegging være helt avgjørende. Vi anbefaler deg at du undersøker hvilke profesjonelle som finnes på ditt hjemsted. Etterpå bør du sjekke ut kvalifikasjonene til de ulike veterinærene. Du bør i tillegg se etter anbefalinger og kommentarer fra andre på nettet eller spørre bekjente angående dette temaet.

Dett kan også være svært nyttig å spørre venner og familie om hvor de tar med sine kjæledyr og hva de synes om den behandlingen som de mottar. Det vil være helt avgjørende at man har en samtale med den profesjonelle for å på denne måten bli bedre kjent både med personen men også selve klinikken og forholdene der. Man bør ikke være for flau til å spørre om man kan få se fasilitetene. I tillegg bør man finne ut hvilken behandling denne klinikken tilbyr.

En lykkelig hund og en lykkelig veterinær.

Når du har valgt ut en person som du mener er en god veterinær, er det helt avgjørende at du er organisert og sørger for å ta med kjæledyret ditt til regelmessige kontroller. Du bør også ta med dyret til en hundesalong, gjennomføre nødvendige ormekurer og sørge for at kjæledyret ditt har alle de vaksinene det trenger.

Tilstedeværelse, deltakelse og kommunikasjon

En god veterinær bør vise en interesse og en tilstedeværelse når han eller hun undersøker sine pasienter. En profesjonell som er dedikert i sitt arbeid, vil ønske å vite hvordan dagen til dyret har vært. De vil også vise interesse for oppførselen, kostholdet og væskeinntaket m.m. All denne informasjonen vil hjelpe til med å vite hva som er det beste for vår beste venn og hvordan oppnå dette.

Det er viktig at den profesjonelle lytter og vier oppmerksomhet til ulike observasjoner og spørsmål fra eierne. Å gi en god medisinsk konsultasjon innebærer også å dele viktig kunnskap som vil hjelpe til med å bedre den daglige omsorgen av dyrene. En god veterinær vil vite at man ikke vil kunne forebygge på en tilstrekkelig måte uten å først bli informert på en korrekt måte.

Som vi kan se, vil en god veterinær oppføre seg likt overfor hvert enkelt dyr som han eller hun undersøker. Deres drivkraft vil ikke bunne ut i økonomisk vinning. Det beste av alt vil være hvis veterinæren er en aktiv deltaker på ulike kurs og konferanser. Slik vil han eller hun stadig lære nye ting som vil kunne brukes i den daglige praksisen.

Infrastruktur og menneskelig kapital hos dyreklinikken

En god undersøkelse hos veterinæren vil ikke kun avhenge av hvilken veterinær man velger til kjæledyret. Det kreves en god infrastruktur for å gjennomføre ulike undersøkelser, analyser og prosedyrer. Kun slik vil man kunne ta godt vare på kjæledyrene sin helse.

De beste og mest komplette dyreklinikkene vil kunne gjennomføre ultralyd, røntgen, labprøver, tannpleie, studier i laboratorier, kontrollere blodtrykk og oksygennivå osv. I tillegg til sikkerhet og pålitelighet, vil de beste dyreklinikkene også kunne tilby eierne en nedbetalingsplan hvis de velger å gjennomføre alle undersøkelsene hos samme klinikk.

Like så viktig, for ikke å si enda viktigere, enn de teknologiske apparatene og den fysiske infrastrukturen er den menneskelige kapitalen hos dyreklinikken. En god veterinær vil være omringet av personer med teknisk innsikt og erfarne hjelpere. Disse vil alle vise empati for dyrene.

Døgnåpen

Ulykker vil kunne skje til enhver tid og i hvert eneste øyeblikk. Kjæledyr vil ikke ha mulighet til å velge tidspunktet for når de blir syke. Det er helt avgjørende at du som eier har muligheten til å kontakte dyreklinikken uansett tidspunkt.

Et stort antall dyreklinikker vil være døgnåpne. Dette er en svært viktig service. Noen steder vil til og med ha en ambulanse som vil kunne hjelpe til i tilfeller hvor det kreves førstehjelp i noen sitt hjem. Slik vil de kunne transportere dyret med sikkerhet.

En god veterinær krever en ansvarlig eier

Hva er den beste garantien for at kjæledyrene våre skal motta en god medisinsk hjelp? Kompleksiteten av dette spørsmålet er følgende: vårt engasjement og vår dedikasjon til å sørge for at de har best mulig helse og velvære.

En ansvarlig eier vil være like viktig eller viktigere enn det medisinske aspektet. Det er vårt ansvar å kunne tilby tilstrekkelig med preventiv forebyggelse. Vi må respektere de regelmessige besøkene hos en veterinær, vaksiner og ormekurer. En godt kosthold, fysisk aktivitet, hygiene og mental helse er også avhengig av vårt engasjement og den daglige oppmerksomheten vi vier dyret.

Av denne grunn, utover å dømme om det er snakk om en god veterinær eller ei, er det helt avgjørende at vi spør oss selv om vi selv oppfyller det som kreves av oss som eiere. Helsen til våre bestevenner er, definitivt, vårt ansvar.

Det kan interessere deg ...
Forholdsregler for å kunne ta med hunden til en veterinær
My Animals
Les det hos My Animals
Forholdsregler for å kunne ta med hunden til en veterinær

Forhåndsregler for å kunne ta med hunden til en veterinær. Ingen har sagt at det er en enkel oppgave å ta med hunden til en veterinær.


Innholdet på My Animals er skrevet for informasjonsformål. Det kan ikke erstatte diagnostisering, råd eller behandling fra en fagperson. Ved tvil er det best å konsultere en spesialist.