Hvordan velge en ideell veterinær til kjæledyret ditt

De fleste dyreeiere er klar over at man vil være nødt til å ta med kjæledyret til en veterinær for periodiske undersøkelser eller når det oppstår nødsituasjoner. Ikke alle eiere har imidlertid brukt mye tid på å velge en veterinær som er ideell for nettopp deres kjæledyr. Det er flere ting man som eiere vil kunne ta til etterretning for å forsikre seg om at man velger en korrekt veterinær til kjæledyret sitt.
Hvordan velge en ideell veterinær til kjæledyret ditt
Francisco María García

Skrevet og verifisert av advokat Francisco María García.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Kjæledyr er perfekte følgesvenner for mennesker. De er spesielle vesener som genererer positive følelser og som hjelper mennesker med å kanalisere sin kjærlighet. Å velge en ideell veterinær til kjæledyret ditt vil være helt avgjørende.

Når man bestemmer seg for å gå til anskaffelse av et nytt familiemedlem, uansett hvilken rase dette gjelder, vil man være ansvarlige for dyrets generelle velvære. Det vil si, både emosjonelt velvære, kosthold og den medisinske behandlingen som dyret mottar.

En generell pleie av kjæledyr

Det finnes generelle vilkår for at kjæledyr skal kunne dele et hjem med sin familie. Et vilkår vil være å reflektere over hvilke dyr som vil tilpasse seg et familieliv. En annen ting man bør tenke over er hvor mye plass dyret vil ha til rådighet og hvilket type dyr det er snakk om.

Katt og hund hos veterinær.

Man vil også være nødt til å vurdere om kjæledyret vil kreve mye av familiens tid og hvor mange personer som vil ha tid til å ta vare på dyret. Etter at man har valgt seg ut et dyr som passer, vil du være nødt til å velge en ideell veterinær til kjæledyret ditt.

En ideell veterinær som passer perfekt til kjæledyret ditt

Den profesjonelle som skal ta seg av helsen til en av de mest spesielle medlemmene til familien, bør oppfylle visse krav for å kunne garantere en god pleie. Her er noen av disse:

En familieavgjørelse

Alle har en tendens til å bry seg om kjæledyret. En god måte for å velge en ideell veterinær til kjæledyret er å sette seg ned som en familie og diskutere hvilke krav denne personen bør oppfylle. Hvert enkelt familiemedlem vil kunne lage sine egne spørsmål å svar for å gjennomføre dette valget.

  • Hvilke tjenester tilbyr personen i tillegg til grunnleggende behandling?
  • Er han eller hun tilgjengelige 24 timer i døgnet?
  • Er de åpne for personlige telefonsamtaler eller vil man være nødt til å kontakte en klinikk for å kunne kommunisere?
  • Hvor mye koster konsultasjoner, vaksiner og andre tjenester?

Å velge en veterinær før det oppstår en nødsituasjon

Nødsituasjoner vil kunne føre til at dyreeiere vil være nødt til å ta forhastede valg, det beste vil derfor være å kunne velge en veterinær uten at man føler seg presset til det. Når øyeblikket er inne for å ringe veterinæren, vil man unngå stress rundt å lure på om man har tatt et korrekt valg.

Personer som velger å oppsøke en veterinær gjør dette fordi de ikke har kunnskapen eller tatt de nødvendige forberedelsene for å kunne hjelpe kjæledyret sitt selv. Av denne grunn er det nødvendig at veterinæren er flink til å kommunisere på en tålmodig måte og uten å bli for teknisk. Målet for denne samtalen er at eierne får svar på alle sine tvil og usikkerheter.

Hvordan veterinæren behandler dyrene

Det er viktig å følge med på hvilket forhold veterinæren har med kjæledyrene. Han eller hun bør være tålmodig, kjærlig og oppmerksom.

Om selve dyreklinikken

Å velge en ideell veterinær til kjæledyret ditt vil ikke bare avhenge av de personlige karakteristikkene til veterinæren. Arbeidsplassen vil også spille en rolle. Her finnes det noen grunnleggende aspekter man bør ta høyde for:

Beliggenheten

Dyreklinikken bør ligge i nærheten av kjæledyret sitt hjem og det bør være enkelt å komme seg dit. Dette vil være det mest behagelige for eierne. Ved nødstilfeller, vil det også være å anbefale at en ideell veterinær befinner seg i nærheten. Dette vil kunne redde kjæledyret sitt liv.

Åpningstider

Åpningstidene bør samsvare med hva eierne ønsker. Det vil også være viktig å vite om de vil motta kjæledyr hele døgnet i tilfellet det oppstår alvorlige nødssituasjoner.

Innretninger

Veterinærklinikken bør, for de første, være ryddig. De bør også ha nok plass for å ta i mot dyrene. Det er viktig at de har det nødvendige utstyret for å kunne gjennomføre alle de medisinske testene. Eksempler vil være radiografi, apparater for å måle blodtrykk og for å gjennomføre ulike lab-undersøkelser.

Kjæledyreiere bør be om å få besøke klinikken for å kunne se om de faktisk har alt de påstår at de har. I tillegg til dette, kan man bekrefte om innretningen befinner seg i en god forfatning og om de har et tilstrekkelig renhold.

Tilleggstjenester

Noen dyreklinikker vil kunne tilby ekstra tjenester som frisørsalong, trening, tannpleie eller dyrepass. Disse tilleggstjenestene vil kunne hjelpe dyreeierne med deres valg. Det vil alltid være mye mer behagelig å ha alle de ulike tjenestene på en og samme plass. Og at alle disse blir utført av personer som man allerede kjenner og som kjæledyret er vant til.

Anbefalinger for å velge en ideell veterinær til kjæledyret ditt

Å be om referanser vil være en garanti. Personer har en tendens til å anbefale medisinsk personell og det vil også være fornuftig å gjøre dette når man skal velge en veterinær til kjæledyret.

En fornøyd hund og en veterinær.

Hvis du er nødt til å flytte, kan du spørre din forrige veterinær om han eller hun har noen å anbefale i nærheten av ditt nye bosted.

Ting du bør reagere på for å sørge for at du velger en ideell veterinær

Det finnes enkelte former for oppførsel hos veterinæren som du bør være på utkikk etter som dyreeier. Disse er følgende:

  • Straff. Profesjonelle vil ikke bruke denne formen for teknikker for å korrigere dyr sin atferd.
  • Feildiagnostisering.
  • Uryddige eller rotete behandlingsrom.
  • En usikker oppførsel ovenfor dyret.
  • Mangelfull mulighet til å kunne bli kontaktet.
  • Utskriving av resepter uten å først gjennomføre prøver eller tester.

Hvis du skulle være vitne til en hvilken som helst oppførsel som ble nevnt i denne listen, vil vi anbefale deg å bytte veterinær og prøve ut andre valgmuligheter. Her handler det om å finne den beste veterinæren til kjæledyret ditt.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.