Leptospirose hos hunder

Leptospirose hos hunder er en alvorlig og svært smittsom sykdom. Finn ut hvordan du kan gjenkjenne, forebygge og behandle denne sykdommen hos kjæledyret ditt.
Leptospirose hos hunder
Francisco María García

Skrevet og verifisert av advokat Francisco María García.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Leptospirose hos hunder er også kjent under navnet tifus for hunder. Dette er en smittsom sykdom som fører til alvorlige lidelser for deres organisme. Fordi dette er en sykdom som smitter svært enkelt mellom ulike arter regnes denne sykdommen som en trussel for folkehelsen. Denne sykdommer har også en høy dødelighet.

Den dag i dag er leptospirose hos hunder svært kontrollert i Europa og Amerika. Disse to kontinentene har mindre diagnoser av denne sykdommen takket være vaksinasjonskampanjer for kjæledyr. I tillegg til dette har de lagt til rette for en gratis behandling av personer som er blitt smittet av dette.

Hva innebærer leptospirose hos hunder?

Leptospirose er en bakteriell sykdom. Denne sykdommen er smittsom og smittes gjennom vann. Denne regnes som den mest utbredte gruppen av zoonose i følge folkehelseinstituttet. Denne sykdommen smitter blant annet reptiler, fugler, amfibier og pattedyr, inklusivt mennesker.

Denne sykdommen skyldes ulike serotyper av en bakterie som tilhører familien Leptospiraceae, av ordenen  Spirochaetae. Av disse medlemmene er det vanligvis Leptospira Canicola og Leptospira Icterohaemorrhagiae som påvirker hunder.

Kvinne bærer valp.

Opprinnelsen til leptospirose

Dette patogenet kommer inn i organismen enten gjennom slim og snørr eller gjennom skader i hunden. Den beveger seg og multipliserer seg i ulike deler av kroppen helt til den slår seg til ro i vevet til leveren og nyrene. Her vil disse bakteriene bli eliminert gjennom urinen til hunden som er blitt påvirket. Alle som kommer i kontakt med dette vil kunne bli smittet.

Serotypene til denne bakterielle familien har blitt registrert over hele verden og den har påvirket dyr av alle arter. Disse bakteriene vil forårsake ulike kliniske symptomer. Dette er tilfellet med sykdommer som Weils sykdom og Fort Bragg feber

Alle disse ulike lidelsene og deres kliniske manifestasjoner regnes generisk sett for å tilhøre leptospirose.

Hvordan smitter leptospirose hos hunder?

Som vi allerede har nevnt vil leptospirose slå seg ned i nyrene til det berørte dyret. Disse bakteriene vil siden bli skilt ut gjennom urinen. Den største smitteårsaken er ved en direkte kontakt med urin som inneholder disse bakteriene eller vann og partikler som befinner seg på bakken som har blitt forurenset med disse bakteriene.

Rotter er de vanligste vertene og smittekildene. De vil kunne skille ut en utrolig stor mengde av disse bakteriene i nærmiljøet uten at de viser et eneste symptom på denne sykdommen. De fleste tilfeller av leptospirose hos hunder og mennesker skyldes at man kommer i kontakt med urinen til smittede rotter.

Hva er de vanligste symptomene på leptospirose hos hunder?

Inkubasjonstiden for leptospirose hos hunder og mennesker varierer vanligvis mellom 1 og 3 uker.

Man kan observere to hovedetapper av symptomer i tilfeller hvor hunder blir diagnostisert med dette.

Den første fasen: generiske symptomer

I starten vil leptospirose hos hunder ha en tendens til å gjøre seg synlig gjennom generiske symptomer. Disse vil kunne ligne på en forkjølelse. Symptomer vil være hodepine, ingen matlyst, feber, oppkast og/eller kvalme, muskelsmerter og nedsatt allmenntilstand.

Den andre fasen: spesifikke symptomer i henhold til serotypen av leptospira

I denne etappen vil det oppstå alvorlige symptomer. Disse vil variere ut i fra hvilken serotype av leptospirose dyret er blitt smittet av. Etter de første sykdomstegnene vil hunden kunne vise mer alvorlige tegn når det kommer til den reduserte allmenntilstanden. Det finnes noen symptomer som utmerker seg i denne fasen:

  • Irritasjoner i øynene.
  • Munnsår og sår i slimhinnene i nesen.
  • Stiv nakke.
  • Tarm- og/eller lungeblødninger.
  • Blodig diaré.
  • Arytmi eller hjertesvikt.
  • Leversvikt.
  • Pustebesvær.

Progresjonen av leptospirose

Etterhvert som denne sykdommen avanserer, vil hunden kunne bli rammet av andre alvorlige helseproblemer. Eksempler på dette er hjernehinnebetennelse og gulsott. Sistnevnte har en tendens til å gi øynene og huden en gul farge.

Leptospirose hos hunder.

Det er helt uunnværlig at du oppsøker en veterinær med en gang hunden din viser atferdsendringer. En tidlig diagnostisering vil bedre mulighetene for en korrekt behandling og det vil bedre mulighetene for å finne en kur uten at dette går utover dyret sin helse.

Hvordan forebygge leptospirose hos hunder?

Forebygging er nøkkelen for å unngå leptospirose hos hunder og de fleste andre zonooser. Vaksiner er helt avgjørende for å kunne ta vare på helsen til kjæledyret ditt og velværet til alle rundt dyret.

Hvilken behandling finnes for leptospirose hos hunder?

Hovedbehandlingen for leptospirose hos hunder består av en antibiotikakur. Man vil ved hjelp av denne kunne bekjempe den bakterielle infeksjonen. Vanligvis bruker man penicillin og/eller streptomycin.

I mer kompliserte tilfeller vil man kunne utføre tiltak som enten vil gjenopprette eller bremse skader på lever og nyrer. I tillegg bør man gi dyret en diett med et lavt innhold av proteiner.

Det er verdt å huske på at en veterinær vil være den eneste trente profesjonelle som vil kunne foreskrive en spesifikk og korrekt behandling som passer hvert enkelt dyr.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.