Råd for en utvortes parasittbehandling

Mange hundeeiere vet viktigheten av at kjæledyret gjennomfører ormekurer slik at deres mange holder seg frisk. Det mange hundeeiere nok ikke er klar over, er at det er like så viktig å sørge for at hunden også gjennomfører en ekstern ormekur. Slik vil man sørge for at hunden holder seg frisk, ikke bare innvendig men også utvendig.
Råd for en utvortes parasittbehandling
Francisco María García

Skrevet og verifisert av advokat Francisco María García.

Siste oppdatering: 21 desember, 2022

En utvortes parasittbehandling er en av de viktigste preventive metodene for å ta vare på ditt kjæledyr sin helse. For å gjennomføre dette er det riktignok viktig at man vet hvordan og når man bør ta i bruk disse produktene. Det handler om å oppnå gode resultater uten at man står i fare for å risikere velferden til hverken miljøet eller til kjæledyret.

Eksterne parasitter

Ektoparasitter kan påvirke kroppen til alle dyr fra utsiden. Dette gjelder ville dyr så vel som husdyr, og hovedsaklig pattedyr. Det endelige målet til disse parasittene er å finne næring og beskytte seg fra de ulike farene og rovdyrene om finnes i deres miljø.

Gjennom blod får ektoparsittene i seg den næringen de trenger for å overleve. Dette fører imidlertid til at organismen som disse parasittene stjeler blodet fra ender opp med betydelig blodmangel.

De mest kjente eksemplarene av eksterne parasitter som invaderer våre kjæledyr er lopper og flått. Disse to små inntrengerne tilhører to ulike familier. Den første gruppen av ektoparasitter består av undergruppen Acari, som er representer med flått og midd. Den andre undergruppen heter Insecta, og består av medlemmer som lopper, lus, phlebotomus og midd.

hund som klør seg

I tillegg til den klassiske kløingen, vil disse parasittene også av og til føre til større helseskader. Det vil si, de kan fremprovosere alvorlige sykdommer som ikke får den nødvendige behandlingen. Blant de vanligste plagene finner vi:

  • Hudlesjoner. Disse dukker opp sammen med kløe, rødhet og betennelse.
  • Alergirske reaksjoner som følge av at immunforsvaret reagerer på tilstedeværelsen av en patologi.
  • Infeksjoner forårsaket av bakterier og sopp som kan vokse i sårene.
  • Parasittene kan fungere som vektorer for overføring av alvorlige sykdommer. Eksempler på slike sykdommer er blant annet leishmaniose, dirofilaria og andre flåttbårne sykdommer.

I tillegg til dette representerer de en viktig zoonotisk faktor. Dette fordi de kan forurense ulike arter. Blant disse artene finner vi mennesker. Dette kan føre til en massespredning av smittsomme sykdommer.

Praktiske råd for å kunne gjennomføre en effektiv og preventiv ekstern ormekur

1. Sørg for en bedre beskyttelse om sommeren

Ektoparasitter har en høy overlevelsesevne, men de beste vilkårene for deres utvikling foregår i varme klimaer med høye temperaturer. Av denne grunn finner man de fleste ektoparasittene i land med tropisk og subtropisk klima. De har en tendens til å spre seg til Europa når sommeren og dens høye temperaturer nærmer seg.

Av denne grunn er det viktig å sørge for at man gjennomfører en ekstern ormekur før sommeren ankommer. En god idé vil være å ta i bruk såper og sjampoer som er laget for å holde unna lopper og flått. Eventuelt kan man ta i bruk spesielle halsbånd som er laget for samme formål.

2. Gjennomfør en utvortes parasittbehandling regelmessig

Det viktigste når det gjelder en utvortes parasittbehandling er at denne behandlingen gjennomføres regelmessig. Disse kurene vil kun virke en viss tid. Når gyldigheten for en kur utløper, vil dyret nok en gang være helt utsatt i sitt møte med mikroorganismer.

Det anbefales at man applikerer disse produktene med pipetter eller med spray, minst 2 ganger per år. Før du påfører disse produktene, oppsøk en veterinær og sørg for at du følger fabrikanten og veterinærens anbefalinger.

3. Velg produkter av god kvalitet

Like så viktig som at man gjennomfører denne behandlingen regelmessig, er det at man bruker produkter av god kvalitet. Det ideelle vil være at man sammen med en veterinær blir enig i hvilke produkter ditt kjæledyr bør bruke og hva som er korrekt dose for nettopp din hund. Det er helt uunnværlig at produktene har blitt godkjent av helsemyndighetene og av veterinærmedisinen.

4. Utvortes parasittbehandling og drektighet

Tisper som er drektige vil trenge en spesiell omsorg. Det er viktig at man gjennomfører den utvortes parasittbehandlingen før valpene blir født. Slik unngår man forurensing. En veterinær vil kunne hjelpe eieren med denne omsorgen og hjelpe til med  applikere disse produktene under denne delikate perioden.

5. Utvortes parasittbehandling hos valper

Valper vil også kunne trenge ormekurer et par dager etter at de har blitt født. Hvis dette er tilfelle vil det være viktig at man velger produkter som spesifikt er rettet mot denne alderen. Dette fordi disse har den rette sammensettingen for ikke å skade de små valpenes organisme, som jo er i utvikling.

6. En bedre hygiene hjemme

Når man har kjæledyr hjemme er det viktig at man sørger for en bedre hygiene hjemme. For å unngå en spredning av parasitter er det ekstra nødvendig at man passer på mørke og små kriker og kroker hjemme. Det er på disse stedene hvor avfall fort kan samle seg og dermed “kamuflere” parasittene.

ekstern ormekur hund
Fotograf: Scott Horvath

7. Klipp og børst vårt kjæledyrs pels

Parasitter foretrekker reserverte steder med skygger for å “gjemme seg” og for sin reproduksjon. Av denne grunn sprer de seg raskt på hundens rygg hvis hunden har tykk pels. Det anbefales at man klipper kjæledyrets pels minst en gang per år. Det vil være en fordel hvis dette gjøres om sommeren.

Det vil også være en god vane å børste hundens pels 1 til 2 ganger per uke. Slik vil man unngå røyting og døde hår.

En god omsorg er viktig for å kunne garantere at en utvortes parasittbehandling er effektiv. Og man vil i tillegg kunne sørge for at denne ikke skader helsen til kjæledyret. Disse er i tillegg essensielle for å kunne bevare dyrets velferd og livskvalitet.

Kilde til hovedbilde: Jeff Ro


Innholdet på My Animals er skrevet for informasjonsformål. Det kan ikke erstatte diagnostisering, råd eller behandling fra en fagperson. Ved tvil er det best å konsultere en spesialist.