Hva forårsaker elektrolyttforstyrrelser hos dyr?

Mange ganger vet vi ikke hvorfor en sykdom hos dyr som først ikke virket så problematisk, plutselig forverres. Noen ganger er de skyldige elektrolyttforstyrrelser.
Hva forårsaker elektrolyttforstyrrelser hos dyr?
Érica Terrón González

Skrevet og verifisert av veterinæren Érica Terrón González.

Siste oppdatering: 22 desember, 2022

Elektrolyttforstyrrelser hos dyr er en indikasjon på at noe er galt med kroppen deres. De følger vanligvis med symptomene på de fleste sykdommer eller er en direkte konsekvens av dem.

Noen ganger utløser disse forstyrrelsene komplikasjoner og forverrer dyrets tilstand. Derfor er det viktigå vite hvordan man måler nivåene og oppdager ubalanse hus syke dyr. Denne parameteren gir ofte ledetråder til veterinærer når de stiller en diagnose eller bestemmer seg for en behandling.

Problemet er at parametrene kan endres uventet med sykdomsutviklingen. Av den grunn er det viktig å trene eiere til å måle dem hjemme.

Vanlige elektrolyttforstyrrelser hos dyr og deres konsekvenser

Videre vil vi diskutere den fysiologiske og kliniske betydningen av endringer i følgende elektrolytter: natrium, kalium, klorid, kalsium og magnesium.

Effekten av natriumvariasjoner

Natrium er en viktig del av den osmotiske balansen mellom celler og ekstracellulærvæsken som omgir dem. Reguleringen av natriumkonsentrasjonen i kroppen påvirker direkte kroppens væskebalanse. Nyrene er organene der dette forholdet mellom natrium og vann blir effektivt.

For å variere mengden vann – og natrium – som dyrets kropp eliminerer, er det nødvendig med en rekke hormonelle mekanismer. En økning i det antidiuretiske hormonet vasopressin, stimulerer dyrets tørst på jakt etter en økning i kroppsvæske.

Hypernatremi

Uttrykket hypernatremi betyr en overflødig konsentrasjon av natrium i blodet. Dette kan oppstå enten fordi det faktisk er et overskudd av natrium i ekstracellulærvæsken, eller fordi det er et vannunderskudd som gir ubalanse.

Et dehydrert dyr kan vise tegn som har med overflødig natrium å gjøre, for ikke å nevne et kjæledyr som spiser mat som er rik på salter.

En hånd som holder et prøverør som sier "Elektrolyttest"

Hyponatremi

Her møter vi det motsatte tilfellet: en reduksjon av natrium i blodet. Det er en vanlig klinisk tilstand og involverer ofte ødem eller “væskeretensjon”. Nyre- eller leversykdom og hjertesvikt involverer ofte dette plagsomme symptomet.

Elektrolyttforstyrrelser hos dyr: Effekten av kaliumvariasjoner

På den annen side har vi kalium, som er det motsatte ionet til natrium, for å si det sånn. Mens natrium er rikelig i ekstracellulærvæske, finnes kalium inne i cellen. Sammen regulerer de osmosen vi nevnte ovenfor. Dyr skiller ut overflødig kalium gjennom urinen, og aldosteron er det viktigste hormonet som påvirker eliminasjonen.

Hyperkalemi

Som nevnt ovenfor, finnes kalium for det meste inne i cellene. Derfor er en økning i konsentrasjonen i blodet et symptom på fysiologisk ubalanse hos dyret.

Faktisk utgjør veldig høye kaliumnivåer en akuttsituasjon på grunn av risikoen for hjertesvikt. Sykdommer som reduserer utskillelsen av dette ionet i urinen, for eksempel Addisons sykdom, krever overvåking.

Hypokalemi

Hypokalemi går ofte hånd i hånd med hypernatremi. Av denne grunn krever det overvåking i tilfelle dehydrering, rikelig diaré, bruk av avføringsmidler, så vel som andre sykdommer.

Virkningene av klorvariasjoner

Klor følger med natrium som et ekstracellulært ion, og blodnivået endres ofte på en lignende måte. Faktisk løses klorubalanser i mange tilfeller av behandling av natriumubalanser.

Det spesielle med klor eller klorider i blodet er at de spiller en veldig viktig rolle i opprettholdelsen av syre-base balanse. Denne syre-base balansen er settet med prosesser der organismen holder et stabilt pH-nivå. Uten disse konstante nivåene blir dyrets kropp ustabil og problemene blir verre.

Elektrolyttforstyrrelser hos dyr: Effekten av kalsiumvariasjoner

Kalsium er viktig både i og utenfor cellene, i tillegg til å være en hovedkomponent i skjelettet. Denne elektrolytten forbrukes gjennom et balansert kosthold, og hvis overflødig kalsium skal elimineres, elimineres det gjennom urin. Det er tre hormonelle mekanismer involvert i kalsiumbalanse:

  • Parathyreoideahormon og kalsitriol, som øker kalsium i blodet ved å redusere eliminasjonen i nyrene og hjelpe det til å komme inn i beinmassen
  • Kalsitonin, som, i motsetning til de to foregående, hemmer innføringen av kalsium i beinmassen

En overdreven økning eller reduksjon av kalsium i blodet – henholdsvis hyperkalsemi eller hypokalsemi – kan føre til at dyret får en alvorlig hjerterytmeforstyrrelse. I tillegg lider et dyr med vitamin D-mangel eller rakitt av mangel på kalsium, noe som påvirker beinstyrken.

En veterinær som injiserer en katt

Effekter av magnesiumvariasjoner

Magnesium måles sjeldnere hos dyr enn andre elektrolytter. Noen studier viser imidlertid at magnesium-abnormiteter er til stede hos et stort antall alvorlig syke hunder og katter.

I humanmedisin er hypomagnesemi en av de vanligste elektrolyttforstyrrelsene hos kritisk syke. Det er fordi magnesium spiller en rolle i mange prosesser i cellene, inkludert DNA-syntese og nedbrytning. Samtidig er det også viktig for sunn hjertefunksjon.

Som du har lest i avsnittene ovenfor, kan mange sykdommer forårsake elektrolyttforstyrrelser hos kjæledyr. Selv om det er vanskelig å diagnostisere denne sykdommen hjemme, bruker veterinærer det til å kjenne prognosen til dyr i møte med sykdom, blant mange andre ting.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.