RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

Hensikten med det som er beskrevet i ”Organic Law” 15/1999, 19. desember om beskyttelse av personlig informasjon hos GRUPO M CONTIGO S.L., SLU med CIF B37527900 er å informere brukeren om eksistensen av personlige informasjons filer registrert i GRPI (General Registry of Protected Information), for å oppfylle de legitime formålene i denne enheten.

SENDING OG REGISTRER AV PERSONOPPLYSNINGER

Personlig informasjon er obligatorisk for å ta kontakt med en person, og for å motta informasjon om produkter og tjenester som tilbys av nevnte enhet. Den enkelte som opplysningene tilhører erklærer at han/hun er eldre enn 14 år.

Ved benektelse av å gi den forespurte personlige informasjonen, eller benektelse av å godta de foreliggende betingelsene av personvern, vil hindre abonnement, registrering, eller mottak av produkter og tjenester som tilbys av denne enheten.

Ifølge erklæringen av ”Organic Law” 15/1999, 13. desember Beskyttelse Av Personlig Informasjon, erklærer vi at personlig informasjon som sendes vil bli innarbeidet i filer knyttet til GRUPO M CONTIGO S.L., SLU, adresse Concejo 13, 37002, Salamanca, etter å ha gjennomført alle sikkerhetstiltak som er etablert i reguleringsbestemmelser i LOPD, kongelig befaling 1720/2007 21. desember.

NØYAKTIGHET OG SANNFERDIGHET I GITT INFORMASJON

Brukeren som sender informasjon til GRUPO M CONTIGO S.L., SLU, er den eneste ansvarlige for sannferdighet, nøyaktighet, og hensiktsmessigheten av den gitte informasjonen, og frigjør dermed GRUPO M CONTIGO S.L., SLU, fra noe ansvar derav.

Brukeren garanterer på alle områder, nøyaktighet, gyldighet og autentisitet av personlige opplysninger, og lover å opprettholde den informasjonen behørig oppdatert.
Brukeren samtykker til å gi fullstendige og riktige opplysninger ved registrering eller ved opprettelse av abonnement.

GRUPO M CONTIGO S.L., SLU, svarer ikke på riktigheten av opplysningene utenfor sine egne prosesser og som er indikert fra andre kilder, og kan derfor ikke påta seg noe ansvar for hypotetiske tap som kan oppstå ved bruk av nevnte informasjon.

GRUPO M CONTIGO S.L., SLU, er fritatt for ansvar for eventuelle skader eller tap som kan ramme brukeren som følge av feil eller mangler i informasjonen gitt til GRUPO M CONTIGO S.L., SLU, hver gang denne informasjonen kommer fra eksterne kilder.

UTGIVELSE AV INFORMASJON TIL TREDJEPARTIER

GRUPO M CONTIGO S.L., SLU, vil ikke frigi brukerinformasjon til en tredjepart. Men i tilfeller hvor informasjon kommer ut til noen annen virksomhet, vil uttrykkelig samtykke fra det berørte individ bli forespurt før utleveringen.

Enhver form for kommunikasjon, som omhandler utøvelse av tilgangsrettigheter, reformasjon, eliminering og innsigelser kan rettes via post til: GRUPO M CONTIGO S.L., SLU, Concejo 13, 37002, Salamanca, eller via e-post til info@myanimals.com/nb, med emnet “Beskyttelse av Informasjon” angitt i emnefeltet. For å utøve nevnte rettigheter og ved å adlyde Instruksjon 1/1998 19. januar i det spanske byrået for beskyttelse av informasjon, må brukeren bekrefte hans/hennes identitet til GRUPO M CONTIGO S.L., SLU, ved å sende en kopi av hans/hennes nasjonale identitets dokument eller andre gyldige juridiske midler.

INFORMASJONSSIKRING

GRUPO M CONTIGO S.L., SLU, har adoptert sikkerhetsbeskyttelsesnivåer av personlig informasjon som er lovpålagte og oppført i RD 1720/2007 ved utviklingen av LOPD. Men firmaet besitter også andre midler, som den nyeste generasjonen av brannmurer, utenom tekniske tiltak som kryptering av programvare for personlig informasjon, begrensede brukere, regler for sikkerhet, brukere og passord som utløper i henhold til det som er skissert i LOPD, og ​​andre systemer designet for å hindre misbruk, endring, uautorisert tilgang og tyveri av personlige opplysninger gitt til GRUPO M CONTIGO S.L., SLU.

GRUPO M CONTIGO S.L., SLU, vil ikke være ansvarlig for eventuelle skader eller tap som kan oppstå grunnet forstyrrelser, utelatelser, avbrudd, datavirus, telefonisk havarier eller brudd i driften av dette elektroniske systemet forårsaket av eksterne kilder. De er heller ikke ansvarlige for forsinkelser eller blokkeringer i det nåværende elektroniske systemet forårsaket av mangler eller overbelastning av telefonlinjer eller CIP (Center of Information Processing), i internettsystemet eller andre elektroniske systemer, samt skader som kan være forårsaket av tredjeparter gjennom ulovlige forstyrrelser som er ute av foretakets kontroll.

AKSEPT OG SAMTYKKE

Brukeren bekrefter at han/hun har blitt informert om forholdene rundt beskyttelse av personlige opplysninger, og har akseptert og gitt samtykke til behandlingen av dette på vegne av GRUPO M CONTIGO S.L., SLU, i måte og til de formål som er angitt i disse retningslinjene for personvern.

GRUPO M CONTIGO S.L., SLU, forbeholder seg retten til å endre disse retningslinjene for å tilpasse den til ny lovgivning eller jurisdiksjon samt bransjens praksis. Ved nevnte situasjon, kan disse retningslinjene tilpasse seg lovgivere eller rettsvitenskapere samt bransjens praksis. Ved nevnte antagelse vil GRUPO M CONTIGO S.L., SLU, kunngjøre endringene som har blitt introdusert på sin nettside i rimelig tid før gjennomføring.