Juridiske konsekvenser av et dødelig hundeangrep

Et dødelig hundeangrep på en person er ganske alvorlig, så hva er de juridiske aspektene rundt denne forferdelige hendelsen? Fortsett å lese for å finne det ut.
Juridiske konsekvenser av et dødelig hundeangrep
Francisco María García

Skrevet og verifisert av advokat Francisco María García.

Siste oppdatering: 22 desember, 2022

Når du adopterer en hund, tar du automatisk sivilt ansvar for eventuelle konsekvenser av et dødelig hundeangrep. Dette ansvaret kan imidlertid også omfatte materiell skade for tredjeparter.

Disse sistnevnte tilfellene er spesielt følsomme siden ingen erstatning kan gi omfatte tilbakebetaling til et offer (eller til deres familie). Uansett om skadene er overfladiske eller dødelige, er det umulig å tenke på hva slags restitusjon som kan kompensere for skadeomfanget.

Det er imidlertid viktig å kjenne til rettighetene dine som en borger. Livet til et menneske er uvurderlig, men familien kan fortsatt kreve en rimelig kompensasjon for å hjelpe dem med ekstra tap og utgifter. Vær derfor oppmerksom på dine plikter som eier og vær klar til å godta dem.

Juridiske konsekvenser av et dødelig hundeangrep

Loven omhandler sivilrettslig ansvar for fysisk og materiell skade forårsaket av dyr. Ansvar forstås som plikten til å kompensere for konsekvenser som er skadelige for en annen persons interesser og rettigheter. Nevnte konsekvenser kan komme av ens egne eller andres handlinger, samt fra en enkel feil eller uaktsomhet.

Loven om hundehold sier blant annet:

“En hund som har angrepet eller skadet et menneske, kan politiet i ettertid vedta å avlive dersom ikke dette fremstår som et uforholdsmessig tiltak. Det samme gjelder hvis hunden har jaget eller skadet tamrein, husdyr eller hjortevilt, eller hvis den har skadet en annen hund eller kjæledyr. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på hvilken fare som har vært tilstede, påført skade, den risiko og utrygghetsfølelse hunden og hundeholdet kan antas å medføre i fremtiden og hundens nytteverdi. Hundens økonomiske verdi eller det økonomiske tap etter påført skade skal ikke tillegges vekt.”

Eieren må svare for hundens atferd selv om de ikke var der da dyret skadet en tredjepart (eller deres eiendom). Du kan imidlertid prøve å bekrefte et av vilkårene for fritakelse. Videre kan du være i stand til å bevise at skaden var et resultat av force majeure, eller kanskje til og med handlingen til offeret selv.

Hvis hunden er på listen over ulovlige hunderaser i Norge, vil den alltid avlives.

En aggressiv hund

Hva kan ofrene for et dødelig hundeangrep kreve?

Enhver eier er ansvarlig for hundens aggressive atferd, uavhengig av at de hevder at de ikke hadde noen kunnskap om hundens aggressive atferd. Derfor kan det hende at de må kompensere ofrene eller familien til et offer for et dødelig hundeangrep.

Alle som blir skadet av en hund kan gå til retten for å be om erstatning. Dette er hovedsakelig med tanke på medisinsk behandling og andre utgifter som er involvert i rekonvalesens og behandling. Loven tar imidlertid også hensyn til følelsesmessige konsekvenser og tap av arbeid som følge av angrepet.

I tilfelle av et dødelig hundeangrep, vil utgifter til begravelsestjenester og andre skader forårsaket familiemedlemmer også bli tatt i betraktning.

På samme måte er det nødvendig å etablere en årsakssammenheng mellom dyrets atferd og skaden som en person krever erstatning for.

Videre må den skadelige konsekvensen være på grunn av den naturlige, instinktive og spontane atferden til en hund. Med andre ord, deres atferd var ikke et resultat av noe et menneske gjorde.

Når dyret brukes som et angrepsvåpen av en person med vilje, er det mulig å ty til loven om forsettlige skader produsert under disse omstendighetene. En advokat blir vanligvis uunnværlig for å gå videre med denne typen krav, enten på et sivilt eller kriminelt nivå.

En hund som biter en hånd

Finnes det unntak?

Generelt har rettferdighet en tendens til å herske til fordel for ofrene, spesielt når det gjelder fysisk skade. Det er imidlertid to unntak der dyrets eier kan ende opp med å bli fritatt for ansvar:

  • For det første å kontrollere at offeret forårsaket det dødelige hundeangrepet. Det vil si at personen var aggressiv mot dyret og mishandlet det på en eller annen måte. Disse tilfellene er sjeldne og relativt vanskelig å bevise, spesielt når voldsmannen dør.
  • For det andre hundeangrep som foregår innenfor en privat eiendom som tilhører hundens eier – en som krever nærvær av en  vakthund eller beskyttelseshund. For eksempel når skadelidte invaderer en eiendom som har et advarselsskilt som sier “vokt dere for hunden” eller noe lignende. Da kan eieren være fritatt økonomisk ansvar, men hunden vil avlives.

Takk for at du leste, vi håper du likte denne artikkelen.

Det kan interessere deg ...
Visste du at smerte gjør hunder aggressive?
My Animals
Les det hos My Animals
Visste du at smerte gjør hunder aggressive?

Det er ikke rart at aggressive hunder er de som har blitt såret eller har vondt, og at det er her deres voldelige oppførsel kommer fra.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Innholdet på My Animals er skrevet for informasjonsformål. Det kan ikke erstatte diagnostisering, råd eller behandling fra en fagperson. Ved tvil er det best å konsultere en spesialist.