Dyrevelferdslover rundt om i verden

Helt siden den universelle erklæringen om dyrs rettigheter, har vi sett mer og mer beskyttelse for kjæledyrene våre. Ta en titt på noen av de mer kjente dyrevelferdslovene rundt om i verden i denne artikkelen!
Dyrevelferdslover rundt om i verden
Francisco María García

Skrevet og verifisert av advokat Francisco María García.

Siste oppdatering: 21 desember, 2022

I 1978 skapte dyrebeskyttelse historie takket være proklamasjonen av den første verdenserklæringen om dyrs rettigheter. International League of Animal Rights utarbeidet dette viktige dokumentet og leste det for en UNESCO-komité for å gå inn for bedre dyrevelferdslover.

Blant de mange tingene det gjorde for dyrs rettigheter, var dette initiativet en anerkjennelse av ideen om at dyr har like mye rett til liv som vi har. Det det betydde var at menneskelige handlinger måtte følge visse etiske retningslinjer for måten vi behandlet dyr på. Med det i bakhodet, er dette hva erklæringen sa:

“B) Mennesket, som dyrearten, kan ikke påta seg retten til å utrydde andre dyr eller å utnytte dem, og dermed krenke denne rettigheten. De skal bruke samvittigheten sin til tjeneste for dyrene.

c) Hvert dyr har rett til hensyn, god behandling og menneskers beskyttelse.”

Denne proklamasjonen under en UNESCO-høring endte opp med å splitte dyrerettighetsbevegelsen på 1970- og 80-tallet. For å si det enkelt, kom to grunnleggende bevegelser med forskjellige mål ut av denne erklæringen om dyrs rettigheter.

Den mer tradisjonelle bevegelsen fokuserte på behovet for at staten beskytter dyr. Den nyere bevegelsen satte fokus på å bringe kampen for dyrs rettigheter til det rettslige nivået.

Dyrevelferdslover i EU: Den europeiske konvensjonen for beskyttelse av kjæledyr

Nesten ti år etter den universelle erklæringen om dyrs rettigheter kom den europeiske konvensjonen for beskyttelse av kjæledyr. Denne bevegelsen bidro til å stimulere til nye dyrevelferdslover over hele verden, spesielt i land i EU.

En hund som bærer et EU-flagg rundt ryggen

Målet med dette initiativet var å bringe umiddelbare og praktiske forbedringer i livskvaliteten til mange dyr. De gjorde dette på forskjellige måter, som å forby lemlestelser og regulere bruken av dyr i fritidsaktiviteter, som jakt.

Den europeiske konvensjonen var også et stort fremskritt når det gjelder offentlig politikk knyttet til ansvarlig kjæledyrseierskap og overpopulasjonen av løsdyr.

Denne konvensjonen krevde også at føderale myndigheter bidrar til å fremme konkrete tiltak for å bekjempe misbruk av dyr og overgivelse. Å gjøre det innebar også å fremme en ansvarlig adopsjon av kjæledyr.

Et eksempel på ett europeisk land: Spania

I Spania er det fremdeles ingen nasjonal lov som spesifikt regulerer velvære og rettigheter for ville eller husdyr. Hver autonome region i landet har forskjellige forordninger mot misbruk av dyr. Hver region har etablert sine egne straffer for overgivelse, vold og følelsesmessige eller mentale overgrep mot dyr.

En chihuahua som holder et spansk flagg i munnen

Når det er sagt, krever artikkel 337 i den spanske nasjonale straffeloven et års fengsel, og potensialet til å bli utestengt fra å eie kjæledyr for alle som:

Mishandler et kjæledyr uforsvarlig på noen måte, forårsaker sår som vesentlig påvirker dets helse, eller seksuelt misbruker et:

  1. husdyr eller temmet dyr,
  2. enhver type dyr som generelt er husdyr,
  3. et dyr som lever enten midlertidig eller permanent under menneskelig kontroll, eller
  4. ethvert dyr som ikke lever i naturen.

Det er en annen nasjonal lovgivning om dette også, når det gjelder ville dyr. Spanias straffelov krever seks måneder til to års fengsel for alle som:

Handler i strid med lover eller generelle holdninger hos publikum og:

  1. Jakter, fisker, erverver, besitter eller dreper beskyttede ville arter
  2. Selger slike arter, deler av dem, eller biprodukter avledet fra dem, eller
  3. Påtar seg aktiviteter som hindrer eller forhindrer dem i å reprodusere seg og migrere.

Hva med dyrevelferdslover i Norge?

I likhet med Spania, skjer dyrevelferdslovene i Norge på statlig nivå.

Dyrevelferdsloven fra 2009 sier: “Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr.” Denne loven gjelder for  forhold som påvirker velferd hos eller respekt for pattedyr, fugler, krypdyr, amfibier, fisk, tifotkreps, blekksprut og honningbier.

Videre sier loven: “Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.”

Grov overtredelse av loven kan gi opp til tre års fengsel. Politiet eller Mattilsynet kan også ta dyr i midlertidig forvaring om det trengs.

Dyrevelferdslover i Latin-Amerika

I 1954 godkjente den nasjonale kongressen i Argentina lov 14,346. Denne loven er også aktiv i dag. Bortsett fra å definere vilkårene for dyremishandling i Argentina, forbyr den også slakting av hunder og katter i Buenos Aires-provinsen.

Det er selvfølgelig også straff for å ha brutt disse lovene. Loven sier: “Enhver som mishandler eller påfører dyr grusomhet, kan dømmes til mellom femten dager og ett års fengsel.”

Mange år senere opprettet Mexico by den første dyrevernloven i hele landet. Loven sier at det maksimalt er fire års fengsel for å ha brutt den. Den skapte også noen store bøter for alle som begår dyremishandling, enten dyret er et kjæledyr, et vilt dyr eller et husdyr.

I 2018 godkjente Colombia lov 1774 om dyremishandling og dyrebeskyttelse. Etter publiseringen ble grusomhet, overgrep eller vold mot ville, eksotiske eller tamme dyr en offisiell forbrytelse. Strafferammen kan være mellom 12 og 36 måneder i fengsel.

Som du ser er dyrevelferd ingen garanti, avhengig av hvilken del av verden du er i. Europa har gjort noen viktige skritt, men det er mye arbeid som skal gjøres over hele verden. Les de norske lovene se hva du kan gjøre for å hjelpe!


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.