Juridisk prosess

Avhengig av hvilket land du bor i, finnes det ulike juridiske prosesser som du må gå gjennom når du vil adoptere et husdyr. Her forteller vi om dokumentasjon som du trenger å vise frem og når en dommer må gripe inn.