Kloning av dyr: Er det mulig?

Vi har alltid levd omgitt av kloner som finnes i naturen. Dette fikk forskere til å lure på om det er mulig å gjøre dette kunstig. Flere år senere begynte kloning av dyr, og med det kom sauen Dolly.
Kloning av dyr: Er det mulig?
María Muñoz Navarro

Skrevet og verifisert av biologen María Muñoz Navarro.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

I 1996 skapte forskere den første organismen som et resultat av kloning av dyr: sauen Dolly. Siden den gang har forskere eksperimentert med husdyr for reproduksjonsformål og andre bruksområder, for eksempel for terapeutisk bruk i biomedisin eller dyrebeskyttelse.

Dette emnet har vært gjenstand for debatt innenfor det vitenskapelige samfunnet og samfunnet som helhet. Hvis du vil lære mer om kloning av dyr, fortsett å lese!

Identiske vesener

Etter oppdagelsen av DNA lurte forskere på å bruke molekyler, som inneholder all informasjon om en organisme, for å skape en ny organisme som er helt lik.

Kloning av dyr innebærer å lage genetisk identiske kopier av et levende vesen. Forskere henter en DNA-sekvens fra et donordyr og bruker denne til å lage en identisk sekvens. De kan gjøre dette enten fra en celle eller fra hele organismen.

Selv om dette kan virke som en ny prosess for oss, har prosessen med aseksuell reproduksjon, der det ikke finnes noen fusjon av kjønnsceller, alltid eksistert i naturen. For eksempel:

Kloning som dette forekommer hos mange vesener, som storfe, griser, sauer og geiter, så vel som andre dyr, som mus, kaniner, hunder og hester.

Faktisk blir klonede dyr født som andre dyr, som eneggede tvillinger født på forskjellige tidspunkter. Akkurat som tvillinger har samme DNA, har kloner samme genetiske materiale som den opprinnelige organismen.

Kloning av dyr har noen juridiske konsekvenser

Kloning av dyr: sauen Dolly

I 1996 ble Dolly født ved Roslin Institute i Skottland. Hun var den mest berømte sauen i verden og den viktigste innen biomedisin.

Dolly ble klonet fra kjernen til en melkekjertelcelle fra en seks år gammel Finn Dorset-sau. Forskere introduserte denne kjernen i et ubefruktet egg. Så, etter mange forsøk, ble det første klonede pattedyret født.

I løpet av sin levetid fødte Dolly seks unger, som beviste at klonede dyr kan reprodusere seg naturlig. I 2003 måtte forskere imidlertid avlive henne siden hun hadde flere sykdommer, som leddgikt og lungesvulster.

Selv om denne sauerasen vanligvis kan leve opptil 12 år, bør vi ikke bli overrasket over at Dolly bare levde seks år siden hun utviklet seg fra en voksen celle fra en sau som allerede var seks år gammel.

Hvorfor klone?

Kanskje dette er det mest interessante spørsmålet om dette emnet siden det fiinnes forskjellige etiske hensyn.

Forskere klonet Dolly som en del av forskningen i å lage medisin i sauemelk. Siden den gang har forskere brukt denne teknikken i forskjellige dyr for medisinutvikling og utvikling innen genteknologi. Imidlertid finnes det andre formål.

For eksempel er det stor risiko for seksuell skade eller sykdomsoverføring under paring eller føding av husdyr. Så hvis målet er å få så mange avkom som mulig, er ikke naturlig paring den mest effektive.

Som et resultat er assistert reproduksjon vanlig. Faktisk er dette metoden som de fleste oppdrettere bruker. I en stund nå har gårdbrukere valgt ut dyr med de mest ønskelige egenskapene å overføre til sine avkom. Dette sikrer at disse egenskapene kommer i de neste generasjonene.

Derfor tillater kloning oppdrettere å kontrollere egenskapene til husdyrene sine.

Nedenfor ser vi på noen andre fordeler med denne prosedyren i husdyr.

Kloning av dyr og dyrehelse

Husdyrbønder er ikke interessert i dyr som har sykdommer. Dette er ikke bare på grunn av merkostnaden for medisiner og veterinærkonsultasjoner, men også fordi det påvirker produksjonen av kjøtt og melk. Som et resultat er det mer lønnsomt å ha helse- og sykdomsresistente vesener i en flokk.

Dyr tilpasset klimaet

Kloning lar bønder velge dyr som utvikler seg best i temperatur og luftfuktighet der de bor. På denne måten vil dyret tilpasse seg mer og mer til miljøet og kunne produsere mat av høy kvalitet.

Kloning av dyr: Fysiske evner og fruktbarhet

Selvfølgelig ser oppdretterne alltid etter de beste egenskapene til hver type dyr. For eksempel er større kyr bedre, slik at de kan produsere mer melk og være mer fruktbare, akkurat som okser.

Å spise klonede dyr: Er det trygt?

Hvis du lurer på om du kan spise kjøtt fra en klonet organisme, er svaret ja. Fagmyndigheter både i USA og Europa bekrefter at produkter innhentet fra klonede dyr er like sunne og trygge som de fra andre dyr vi spiser.

Husk også på at det viktigste formålet med kloning dyr er for avl.

Fire sovende valper

Så hva tenker du?

Vi kan bekrefte at kloning av dyr er mulig. Det er sant at forskere har gjennomført denne prosedyren med suksess i årevis. Det er også veldig nyttig, ikke bare for husdyrhold, men har også mange helsemessige fordeler for mennesker innen medisin.

Men er det OK å endre tingenes natur kun til menneskenes fordel? Dette er fortsatt oppe til debatt!


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.