Oppdateringer vedrørende dyrevelferd for forsøksrotter

Rotter er et av de mest brukte dyrene i vitenskapelig forskning og laboratorieeksperimenter. Av denne grunn er velferden deres inkludert i forskjellige lover for hvert land.
Oppdateringer vedrørende dyrevelferd for forsøksrotter
Ana Díaz Maqueda

Skrevet og verifisert av biologen Ana Díaz Maqueda.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Gnagere (rotter i dette tilfellet) er den første linken for å studere effekten av nye medisiner eller medisinske teknikker. Bruken av dem som laboratoriedyr stammer fra 1500-tallet. Siden har rotter blitt brukt til nevrologiske studier, for å finne et produkts toksisitet, eller dødeligheten til et kjemisk stoff. Dette er grunnen til at dyrevelferd for forsøksrotter er en viktig faktor.

For at resultatene skal være meningsfulle og vitenskapelig verdifulle, er det viktig å sikre dyrets velferd. Dermed involverer ikke dyrevelferd for forsøksrotter bare dyrets hygiene og kosthold, men også alt relatert til deres etologi. Dette betyr hele atferdsrepertoaret de ville ha i et naturlig miljø.

Dyreforsøk er et ekstremt kontroversielt tema på grunn av de etiske og moralske implikasjonene ved bruken av dyr til menneskers fordel. I tillegg avsluttes livene til disse vesener i nesten alle tilfeller, enten av forskningen i seg selv eller ved avliving. Derfor er eksperimentering med dyr strengt regulert, både før og under forsøket.

Selv om rottenes atferd i fangenskap fortsetter å bli studert, gjenstår noen spørsmål. For eksempel hvordan man forbedrer dyrets velvære eller hvordan man avgrenser teknikker for å påføre rotten mindre smerte eller angst. I disse aspektene er lovene fremdeles ikke oppdatert.

I mangel av globale forskrifter utvikler hvert land seg i sitt eget tempo, og i noen få tilfeller har det skjedd en viss forandring det siste tiåret.

Rotta som en dyremodell

Laboratorierotten, brukt til eksperimentelle formål, er avlet i tusenvis av generasjoner under kontrollerte forhold. Derfor er det i dag rotteraser som brukes til spesifikk sykdomsforskning. Alternativt blir andre brukt til å analysere effekten av visse kjemikalier, tilsetningsstoffer eller konserveringsmidler for mat, ugressmidler, giftstoffer og mange andre produkter. Disse må testes på dyr etter gjeldende lovgivning for å sikre at de er trygge for mennesker.

Det raske generasjonstempoet, den ganske enkle avlen av rotta og dens likhet med menneskets fysiologi gjør dette dyret til en god modell for studier. Vi kan imidlertid ikke glemme at de er levende vesener og at de krever betingelser og et miljø som holder dem friske, både fysisk og psykisk.

Dyrevelferd for forsøksrotter

Når det gjelder dyrevelferd for forsøksrotter, bør det tas hensyn til type bur, rottens alder og dens vekt. Avhengig av alle disse faktorene blir dyr oppbevart på en eller annen måte i henhold til gjeldende lov eller lovgivning.

Rotter med en kroppsvekt mellom 200 og 600 gram må leve i et bur med et område på mer enn 800 cm². Imidlertid, hvis rottene veier mer enn 600 gram, må buret være større enn 1500 cm².

En gruppe sovende labrotter

Andre faktorer man må vurdere er lyd og vibrasjoner, romtemperatur og ventilasjon. Rotter er dyr med en god hørselssans. Dermed er de i stand til å oppfatte ultralydfrekvenser, noe det menneskelige øret ikke kan gjøre. Det er derfor viktig å fjerne elektroniske enheter som produserer dem.

Noen av lydene som rotter produserer, har en frekvens over 20 kHz (ultralyd). Av denne grunn kan de derfor bli veldig stresset hvis lyden ikke sendes ut av medrottene deres.

Når det gjelder romtemperatur, er det optimale området mellom 19 og 23 ºC. Hvis temperaturen varierer rundt 2 grader over eller under, kan rottenes vitale funksjoner som reproduksjon reduseres. I tillegg, hvis temperaturen synker eller stiger for mye, kan fosterskader oppstå.

På den annen side bør rommet der rottene er plassert imidlertid ha tilstrekkelig ventilasjon og luftsirkulasjon. Hvis rommet har resirkulert luftventilasjon, kan urenheter og bakterier ødelegge for rottenes helse og velvære.

Belysning i miljøet

Til slutt bør man også kontrollere lys-mørke-syklusen, som vanligvis er 12-12, dvs. 12 timer med lys og 12 timer i mørke. Hvis den pågående studien faller innenfor mørketiden, bør teknikere jobbe under rødt lys (som er usynlig for rotter) og ikke forstyrre dem. Dessverre tar noen forskere vanligvis ikke hensyn til denne faktoren, og de er heller ikke lovpålagt å gjøre det.

Ernæring for forsøksrotter

Et bilde av rottefôr, viktig for dyrevelferd for forsøksrotter

Ernæringsbehovene til enkelte forsøksdyr er allment tilgjengelige i dokumenter. På den annen side mangler det kunnskap om visse primater og andre forsøksdyrs kostholdsbehov. Dette er ikke tilfelle for rotter, da vi vet hva deres behov for protein, fett, karbohydrater, vitaminer, mineralsalter og fiber er.

For tiden finnes det mange fullbalanserte fôr for rotter og laboratoriemus på markedet. Denne typen rottefôr gir gnageren alle næringsstoffene den trenger. I tillegg kan den på grunn av hardheten slite ned tennene deres. Dermed er dette essensielt for kostholdet deres, da det å slipe tennene er noe som er grunnleggende for helsen deres.

Men når det er så enkelt å gi dem dette, glemmer vi at rotter trenger å furasjere (å søke etter maten sin). Furasjering er en helt naturlig og sunn gnageratferd som også forhindrer kjedsomhet.

Muligheten for furasjering bør være en del av den obligatoriske miljøberikelsen som er tilgjengelig for forsøksrotter.

Rollen til miljøberikelse for forsøksrotter

Miljøberikelse består av et sett med gjenstander, materialer og også mat, som simulerer rottens naturlige miljø. På denne måten forhindrer vi kjedsomhet hos dyrene, og oppfordrer dem til å utøve all sin naturlige ateferd.

Konsekvensene av et lite beriket miljø kan være alvorlige. Alt fra stereotyp eller repeterende atferd til patologisk atferd, der dyrene selvskader seg.

Når det kommer til dyrevelferd for forsøksrotter, er den viktigste typen miljøberikelse sosial berikelse. Disse dyrene trenger konstant selskap av artsfrendene sine som under laboratorieforhold er individer av samme kjønn. Noen ganger kan en studie innebære separering av dyrene. Forskere anvender bare dette i kortvarige undersøkelser, og hvis det blir utført i en som varer lenger, må det være strengt begrunnet.

Rotter i et bur som er laget spesielt for dyrevelferd for forsøksrotter

Til slutt skal rotter alltid ha tilgang til materialene som trengs for å lage redene der de sover og noen bitegjenstander. Helst bør man tilby andre leker, men disse er ikke obligatoriske.

Dette er uten tvil ikke den beste måten å holde dyr på, for å ikke si å bruke dem til slike formål. Forskere bør jobbe mot et felles mål: Å avslutte bruken av forsøksdyr og finne alternative måter å utføre studier og eksperimentere på.

Det kan interessere deg ...
Bruk av laboratoriemus: Den ideelle dyremodellen
My Animals
Les det hos My Animals
Bruk av laboratoriemus: Den ideelle dyremodellen

Deres føyelige natur og biologiske likheter med mennesker gjør bruk av laboratoriemus i eksperimenter svært utbredt. Likevel må pleien være tilstre...  • Benjamin, B. (2019). Overview of laboratory animal lifestyle, care, and management: a case study of albino rats. Journal of Applied Sciences and Environmental Management, 23(8), 1431-1435.
  • Couto, M., & Cates, C. (2019). Laboratory guidelines for animal care. In Vertebrate Embryogenesis (pp. 407-430). Humana Press, New York, NY.
  • Hurst, J. L., Barnard, C. J., Nevison, C. M., & West, C. D. (1997). Housing and welfare in laboratory rats: welfare implications of isolation and social contact among caged males. Animal Welfare, 6(4), 329-347.
  • Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio (BOE 8-11-2008).
  • Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia (BOE 8-2-2013).
  • Whishaw, I. Q., & Kolb, B. (2020). Analysis of behavior in laboratory rats. In The Laboratory Rat (pp. 215-242). Academic Press.

Innholdet på My Animals er skrevet for informasjonsformål. Det kan ikke erstatte diagnostisering, råd eller behandling fra en fagperson. Ved tvil er det best å konsultere en spesialist.