Iberisk ulv er utrydningstruet

Her hjemme har vi de senere år hatt vår egen diskusjon omkring ulver og bevaringen av denne arten. I Spania har de noen av de samme diskusjonene. Bli kjent med situasjonen til den iberiske ulven, en dyreart som er utrydningstruet.
Iberisk ulv er utrydningstruet
Francisco María García

Skrevet og verifisert av advokat Francisco María García.

Siste oppdatering: 21 desember, 2022

Iberisk ulv kan man finne på spanske- og portugisiske territorium. Dette er et dyr som for tiden er utrydningstruet. Dette er en dyreart som blir beskyttet av EU sine direktiver. I Spania derimot er ikke initiativene for å konservere denne dyrearten unisone. Som art, er denne helt avgjørende for å opprettholde økosystemene og det biologiske mangfoldet.

Iberisk ulv sitt habitat og relasjon til mennesker

Det offisielle navnet på iberisk ulv er Canis lupus signatus. Dette er et rovdyr som har holdt til på Den iberiske halvøy i en langt tid. Denne ulven liker best å oppholde seg i de nordøstlige delene av halvøya. Iberisk ulv livnærer seg på store planteetende dyr og de er helt avgjørende for opprettholdelsen av økosystemet. Det sies at dette er forgjengeren til hunden.

Denne rasen sitt naturlige habitat er regioner som har en lav menneskelig populasjon. I tillegg til dette, velger de å oppholde seg på steder hvor det finnes en rekke ulike byttedyr. Eksempler på bytter er hjort, rådyr og villsvin. Iberisk ulv sin evne til å tilpasse seg miljøet, gjør at den vil modifisere kostholdet sitt ut i fra hvor den bor. Høner, storfe og kaniner utfyller deres kosthold i regioner hvor det ikke finnes mye av de andre byttedyrene.

Dette er et stort problem i mer befolkede områder, hvis økonomi opprettholdes ved hjelp av landbruk og dyrehold. Den viktigste faktoren rundt dette temaet er å klar å oppnå en toleranse for at mennesker klarer å sameksistere med denne rasen. Man trenger også å utvikle forsvarsmekanismer og forebygging, slik vil man kunne sikre denne sameksistensen.

Iberisk ulv er utrydningstruet

I følge de siste tellingen av denne ulverasen, estimerer man at Spania er det naturlige habitatet til mer enn 30 prosent av Europa sin ulvepopulasjon. Av denne grunn, har dette temaet påkalt seg interesse fra Den europeiske union. Den dag i dag finnes det fremdeles ikke felles foreskrifter for hele det spanske territoriet som beskytter disse ulvene.

Bilde av en ulvetispe og en valp.

Det er heller det motsatte som er tilfellet. En jakting og skyting av disse ulvene og mange tilfeller av forgiftning, fører til en større sårbarhet hos iberisk ulv. Dette er med på å føre til en større sannsynlighet for at denne rasen kan bli utryddet.

Noe informasjon som støtter opp under bærekraften

I følge den siste tellingen av antallet iberisk ulv, som ble gjennomført mellom 2012 og 2014, har antallet flokker økt fra 250 til 297 fra 2005. Når det er sagt, mener eksperter innenfor temaet og ulike miljøgrupper at dette ikke er reelle data. De mener at man blant annet ikke har tatt høyde for viktige aspekter som antallet ulver i hver ulveflokk.

I tillegg til dette har ikke målingene i hver enkelt region hatt en samsvarende forskningsmetodikk. De har heller ikke hatt samme kriterier i felten. Av alle disse ulike årsakene er det vanskelig å vite det reelle antallet iberisk ulv som befinner seg i Spania.

Man antar at det drepes i gjennomsnitt 800 ulike ulv per år. Dette er en situasjon som hovedsakelig er sterkt knyttet til jakt og skyting. Det som imidlertid stemmer er at denne ulven har forsvunnet fra halvparten av områdene på Den iberiske halvøy. I år 2015, alarmerte ulike miljøorganisasjoner om at iberisk ulv er utrydningstuet i Andalucia. I denne området finnes det kun mellom 4 og 56 ulver.

Iberisk ulv er viktig for økosystemet

I dag befinner det største antallet av iberisk ulv seg i den spanske kommunen ved navn Muelas de los Caballos, i Zamora. 50 prosent av ulvepopulasjonen befinner seg også nord i Spania i Castilla og León. Mindre enn 35 prosent befinner seg i Galicia. Noen ulveflokker overlever også i Sierra Morena (i områdene Jaén og Cuenca).

Initiativer for å bevare ulven

Landbruksdepartementet prøver å få frem et krav til Den europeiske union på at iberisk ulv skal ansees som en art man kan jakte på i hele det spanske territorium.

I den offentlige og private sfæren, har det foregått ulike demonstrasjoner i byene som krever en statlig inngrep for å kunne sikre en beskyttelse av denne arten i hele den spanske staten. De krever også at det opprettes en dialog mellom ulike instanser og ulike sektorer, som alle på en eller annen måte er involverte eller som føler seg forhåndsdømte.

Noen initiativer i Spania handler om temaer som:

  • At man presenterer konkrete forslag innenfor politikken som har som ansvar å forsvare iberisk ulv. Disse blir utprøvd av ASCEL (Forbund for konservering og studier av ulv), miljøagenter, Lobo Marley og WWF.
  • Et godkjent lovforslag av Utvalget for landbruk, mat og miljø. Denne foreskriften vil hjelpe til med å beskytte dette dyret. Det vil også erklære dette som en beskyttet dyrerase i hele området.

Det finnes et initiativ presenter av plattformen Unidos Podemos – En Comú Podem (sammen klarer vi det). Her insisterer de på at regjeringen inkluderer iberisk ulv på listen over dyr som trenger spesiell beskyttelse nord for Duero. I tillegg til dette, ber de om at ulveflokkene sør for Duero skal bli inkludert i Den spanske katalogen for arter som er truet og som står i fare for å bli utrydningstruet.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.