Dvergsjimpanse-mødre hjelper ungene sine med å finne en make

Sjimpanser er særegne aper, og oppførselen deres slutter aldri å overraske oss.
Dvergsjimpanse-mødre hjelper ungene sine med å finne en make
Eugenio Fernández Suárez

Skrevet og verifisert av veterinæren Eugenio Fernández Suárez.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Sjimpanser er særegne aper, og oppførselen deres slutter aldri å overraske oss. Denne gangen ble vi overrasket fordi vi oppdaget at dvergsjimpanse-mødre vil gå langt for å hjelpe ungene sine og sikre reproduksjon av genene deres.

Dvergsjimpansen er den minst kjente arten av aper. De siste tiårene har de imidlertid fått mer oppmerksomhet på grunn av den spennende oppførselen deres, som i mange tilfeller kan minne om oppførselen til vår egen art. Dvergsjimpanse-mødre jobber faktisk hardt for å sikre utbredelsen av genene deres. Høres det kjent ut?

Dvergsjimpansen er en særegen skapning, og det samme er den vanlige sjimpansen. Vi må huske på at sjimpanser ikke er de eneste primatene som er beslektet oss. Sjimpansen har faktisk like mye felles stamfar som dvergsjimpansen som den har stamfar til menneskene. Vi har altså et nært forhold til begge disse artene.

Tradisjonelt ble den vanlige sjimpansen alltid nevnt som nærmest oss selv når det gjelder gener. I dag vet vi at mennesker også er nært beslektet til dvergsjimpansen.

Dvergsjimpansen en av de matriarkale artene innen dyreriket. Men den er også en art som løser problemer i gruppen gjennom seksuell utveksling, og slik aggresjon er ganske skummel.

Som hos andre primater vil moren sørge for ungene sine i lang tid og denne omsorgen er viktig for avkommets utvikling. En gruppe forskere valgte imidlertid å forske på en ganske særegen type oppførsel hos dvergsjimpansen.

Det ser ut til at mødrene hos denne arten hjelper ungene sine når det gjelder å flørte og finne en make. Denne oppførselen ble nettopp oppdaget og ser ut til å være helt fraværende hos andre primater.

Mødrene som hjelper ungene sine å finne en make

En familie av dvergsjimpanser.

Det forskerne observerte i dvergsjimpanse-reservatet er faktisk det minst påfallende. Som det fremgår av en studie publisert i tidsskriftet Current Biology: når en hann prøver å pare seg, men blir forhindret av en annen hann, vil moren til den første jage den andre inntil han gir opp.

Vi visste allerede at hierarkiet til hannene er basert på mødrene deres, men vi visste ikke at det foregår på denne måten. Det virker som om dominerende mødre kan garantere reproduksjonen til ungene sine og dermed også garantere bevaring av deres eget sett med gener.

Når hanner har en mor i gruppen sin, er det faktisk opptil tre ganger større sannsynlighet for at de vil reprodusere seg. Ikke bare det, men det å ha et nært forhold til mødrene ser ut til å gjøre det lettere for dem å bli akseptert av resten av hunnene i flokken. Derfor kan de lettere komme i nærheten av hunnene og samhandle med dem uten for mange hindringer.

Studien, som ble ledet av ledet av primatolog Martin Surbeck, påpeker de enorme forskjellene til sjimpansen i forbindelse med dette emnet. Der er nærhet til ens mor ikke bare skadelig for hannen, men det ser også ut til å svekke mulighetene for reproduksjon.

Hvorfor hjelper dvergsjimpanse-mødre avkommet sitt med å finne en make?

Som foreldre som barn.

Forskere observerte også at dvergsjimpanse-mødre ikke har de samme bekymringene når det gjelder døtrene deres. Det kan skyldes at de fleste av de unge hunnene ender opp med å forlate gruppen. I motsetning til hos de fleste andre arter, blir hannene som regel værende i flokken.

I tillegg er hannene mye mer vellykket med å spre genene sine. En dvergsjimpanse-hunn kan bare føde en baby hvert tredje år. I motsetning til dette kan en hann reprodusere seg så mange ganger han vil, og det øker suksessen til mors utbredelse av genene sine.

Dette er ikke første gang man ser at ville dyr støtter ungenes vellykkede reproduksjon. For eksempel hjelper orkamødre ungene deres under jakt, selv når de allerede er uavhengige. Denne prosessen skjer i overgangsalderen, selv om denne prosessen ikke skjer hos dvergsjimpanse-hunner.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.