Er alle arter viktige for bevaring av biologisk mangfold?

Måten arter brukes til å bevare biologisk mangfold har vært gjenstand for stor debatt gjennom årene. I denne artikkelen ønsker vi å gi deg en kort oversikt over dette kompliserte emnet.
Er alle arter viktige for bevaring av biologisk mangfold?
Érica Terrón González

Skrevet og verifisert av veterinæren Érica Terrón González.

Siste oppdatering: 22 desember, 2022

I mange år nå har naturvernere valgt ut og beskyttet visse arter i håp om å bevare biologisk mangfold. Imidlertid blir effektiviteten av denne strategien stilt spørsmål ved av miljøeksperter. Spørsmålet er: Hvorfor? Og er ikke alle arter like viktige for bevaring av et biologisk mangfold på planeten vår?

Bevaring av biologisk mangfold: artsklassifisering

Paraplyarter

Paraplyarter er noen av de mest beskyttede dyrene i verden. Naturvernere tror at beskyttelse av dem på sin side vil bidra til å beskytte mange andre arter som deler leveområde med dem. I følge biologen Martha Groom er en paraplyart en “stor, vidtrekkende art hvis behov inkluderer de tilmange andre arter”. De kan også brukes til å velge plassering av fremtidige naturreservater.

Begrepet ble først brukt av Bruce Wilcox tilbake i 1984, og har vært gjenstand for opphetet debatt siden den gang. Noen eksperter mener at paraplyarter er ekstremt nyttige for bevaring av biologisk mangfold, mens andre mener at det kan være mer effektivt å beskytte en rekke mindre skapninger (som virvelløse dyr).

De fleste paraplyarter er på International Union for Conservation of Nature (IUCN) rødliste over truede arter, noe som betyr at de er truet eller er i fare for utryddelse. Som sådan utvides deres beskyttelse også til bevaring av leveområdet deres.

I Europa er for eksempel en av de viktigste paraplyartene brunbjørnen. Den har et bredt spekter av økologiske behov, og bevaring av den bidrar til å beskytte alle artene rundt den.

En brunbjørn

Bevaring av biologisk mangfold: profilerte eller flaggskiparter

Flaggskiparter er de som anses som karismatiske nok til å fungere som et symbol for miljøvern. Naturvernere velger disse spesielle dyrene for å fange oppmerksomheten til publikum og myndigheter. Dette gjør det lettere å skaffe midler for å beskytte den arten og de andre mindre “attraktive” artene de deler habitatet sitt med.

De vanligste flaggskipartene er store pattedyr. De er ofte de mest kjente og mest slående dyrene, og er med på å generere større innlevelse fra mennesker.

Bevaring av biologisk mangfold, flaggskiparter

Disse dyrene kan representere et helt økosystem eller et spesifikt miljøproblem. Et eksempel er bruk av havskilpadder for å fremheve faren for plast for havene våre.

Noen av disse artene representerer til og med globale organisasjoner dedikert til bevaring, for eksempel den berømte WWF-pandaen.

Indikatorarter

Indikatorarter er de som forskere kan bruke for å overvåke den biologiske tilstanden til et bestemt område. Deres tilstedeværelse gjenspeiler en spesifikk miljøtilstand. Forskere kan også bruke dem til å definere en bestemt region. For eksempel ved å studere en art som lever utelukkende i ørkenregioner, kan du finne ut hvor en ørken begynner og slutter.

Når det gjelder bevaring, er deres mest verdifulle bruk imidlertid å bestemme helsen til et økosystem. I dette tilfellet er indikatorarter de som er mest følsomme for endringer i miljøet, og kan brukes som et tidlig faresignal for forurensning og klimaendringer. For eksempel er lav en god indikator på luftkvalitet.

litt lav

Indikatorarter kan hjelpe oss med å forstå miljøets tilstand, bestemme økologiske regioner, oppdage sykdomsutbrudd og kontrollere klimaendringer.

Bevaring av biologisk mangfold: fundamentalarter

Fundamentalarter er de hvis overflod har en uforholdsmessig innvirkning på deres økosystem, da deres tilstedeværelse påvirker resten av organismer som lever der. Som sådan kan fraværet av disse artene føre til at hele økosystemet kollapser.

Det beste eksemplet på dette er rovdyr-bytteforholdet. Tilstedeværelsen av et spesifikt rovdyr forhindrer den rike planteeterbestanden i å ødelegge floraen i det gjeldende økosystemet.

“Økosystemingeniører” er et annet eksempel. Dette er dyr som endrer habitatet betydelig. Elefanter er et godt eksempel, da de ødelegger trær og gir rom for beitearter. Uten dem ville den afrikanske savannen bli til skog og ville slutte å eksistere.

fundamentalarter er viktige for å bevare biologisk mangfold

Hvordan bruk av disse artene kan ha en negativ innvirkning på bevaring

Imidlertid kan bruken av disse artene som verktøy for bevaring faktisk vende miljøbeskyttelsesinnsatsen til deres fordel. Å fokusere utelukkende på dem tar søkelyset vekk fra de mindre “karismatiske” dyrene som står overfor utryddelse.

For eksempel å beskytte den grønne frosken i et forsøk på å bevare semi-permanente våtmarker. Den grønne frosken fanger ikke begeistringen til publikum. Når det gjelder å utvikle en måte å bevare dette habitatet, må naturvernere se etter mer “attraktive” arter.

Naturvernere velger ofte flaggskip- over paraplyarter i et forsøk på å vekke allmenn interesse, ikke bare for dyret selv, men for hele økosystemet.

Tetrao urogallus

I Europa er det to dyr som både er flaggskip- og paraplyarter: brunbjørnen og storfugl. I Norge er jakt lov, men begge er beskyttet sør i Europa, og blir sterkt beundret av publikum. Imidlertid har bevaringsinnsats ofte vært knyttet til ulovlige aktiviteter som har lite å gjøre med å bevare det biologiske mangfoldet.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.