Hva er et økosystems produktivitet?

Et økosystems produktivitet er en parameter som måler veksten av biomasse i et økosystem. Denne verdien er veldig nyttig både for menneskelige formål og for å forklare biologiske fenomener.
Hva er et økosystems produktivitet?
Miguel Mata Gallego

Skrevet og verifisert av biologen Miguel Mata Gallego.

Siste oppdatering: 21 desember, 2022

Et økosystems produktivitet er et sentralt økologisk konsept som brukes for å forstå variasjonen og forskjellene mellom jordens miljøer. Denne parameteren er grunnlaget for hvordan økologiske nettverk fungerer.

Så, hva er grunnlaget for et økosystems produktivitet? Hvilke typer finnes? I den følgende artikkelen vil vi svare på disse spørsmålene om dens funksjon og grunnlag.

Et økosystems produktivitet

Dyr og planter bruker energien de får fra maten sin for å oppfylle sine vitale funksjoner. Likeledes vil den energien brukes til vekst av det levende vesenet. Vekst, fra et funksjonelt synspunkt, er ikke noe mer enn en økning i biomasse – energi lagret i form av materie i levende vesener.

Denne økningen av biomasse er en effektiv måte å bestemme økosystemers dynamikk på, og kan måles på forskjellige måter.

I økologi er produktivitet økningen av biomasse per overflatenhet per tidsenhet. Utover denne enkle definisjonen ligger imidlertid en målbar parameter som påvirker den enorme kompleksiteten til de økologiske systemene som finnes på jorden.

Produktivitet måler derfor endringen i mengden av levende vesener på et gitt tidspunkt og sted. Det finnes forskjellige typer produktivitet som vi vil kommentere i de neste avsnittene.

Et økosystems produktivitetsmodell
En oppsummert økosystemmodell.

Primær produktivitet: energiens inngangsport

Noen ganger glemmer vi mennesker viktigheten av planter for liv. På grunn av deres måte å få næring på, anses planteorganismer som primærprodusenter: inngangsporten til energi inn i økosystemene.

Ålanter lager sin egen mat basert på fotosyntese. Gjennom en rekke komplekse biokjemiske reaksjoner syntetiserer planter sukker fra organisk og uorganisk materiale, som hjelper veksten av deres biomasse.

I planter er økningen i biomasse per tidsenhet og enhetsoverflate kjent som primær produktivitet. Denne primære produktiviteten er avgjørende for dynamikken i økosystemene, fordi planter er “inngangsporten” til solens energi inn i matnettet.

Dermed kan vi skille mellom brutto primærproduksjon – den enkle økningen av biomasse – og netto primærproduksjon – økningen av biomasse ved å trekke fra energien brukt på respirasjon. Generelt er nettoverdien den mest nyttige.

Sentral betydning av primærproduktivitet

Primær produktivitet er den faktoren som bestemmer strukturen til næringskjeder, det vil si mat og etologiske forhold mellom levende vesener i økosystemene.

Dette er fordi planter er grunnlaget for mat til planteetere, planteetere for kjøttetere og så videre, til de når superrovdyrene. Derfor vil produksjonen av biomasse i planter etter hvert påvirke alle elementene i næringsnettet.

Vi kan for eksempel  tenke på et økosystem av beiteland. Hvis det i et gitt år er redusert produktivitet i beiteområdet – på grunn av mangel på regn, for eksempel – vil harer (planteetere) ha mindre mat og bestanden vil reduseres. Dette vil igjen påvirke ulv (rovdyr), ettersom det vil være færre planteetere tilgjengelig for jakt.

Økosystemer med veldig høy produktivitet

Blant de forskjellige økosystemene på planeten vår, varierer produktiviteten sterkt. Det finnes veldig produktive miljøer, der dyrebiomassen vokser enormt år etter år. Blant økosystemene med høyest produktivitet kan vi fremheve følgende:

  • våtmarker
  • korallrev
  • elvemunninger
  • kystområder
  • ekvatoriale skoger

Alle disse områdene har veldig høy primærproduktivitet til felles, som igjen binder et stort forbrukersamfunn – planteetere og rovdyr. Disse typene økosystemer støtter åpenbart et enormt biologisk mangfold, bortsett fra å være veldig produktiv.

Økosystemer med lav produktivitet

I andre økosystemer er primærprodusentene (fotosyntetiske) derimot ekstremt sjeldne, og begrenser dermed økosystemets produktivitet sterkt. Slik er det med ørkener, polare områder og de sentrale områder av havene. Fraværet av primærprodusenter begrenser åpenbart forbrukernes tilstedeværelse totalt.

Sekundær produktivitet

Sekundær produktivitet refererer til veksten av forbrukerbiomasse per område og år. Som vi allerede har nevnt, er disse begrenset av primærprodusenter.

Det er også en stor begrensning på sekundære produsenter på grunn av lav prosesseringseffektivitet. Dyr er bare i stand til å transformere omtrent 10 % av energien som finnes i planter. Når det gjelder rovdyr, blir bare 1 % forvandlet til ren biomasse.

Jo mer energi et dyr bruker i metabolske prosesser, jo mindre biomasse genererer det.

Et økosystems produktivitet er en indikator på dyrevelferd

Avslutningsvis er et økosystems produktivitet en parameter som gir oss viktig informasjon om økosystemets dynamikk, og som i stor grad påvirker matnettverket til dyr og planter.

Det kan interessere deg ...
Betydningen av krill i havets økosystemer
My Animals
Les det hos My Animals
Betydningen av krill i havets økosystemer

Krill er et uttrykk vi bruker for å beskrive 86 forskjellige arter av krepsdyr som lever i havet. Krill har også stor betydning i havets økosysteme...


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Granados-Sánchez, D., Ruíz-Puga, P., & Barrera-Escorcia, H. (2008). Ecología de la herbivoría. Revista Chapingo. Serie ciencias forestales y del ambiente, 14(1), 51-63.
  • Mitsch, W. J., & Reeder, B. C. (1991). Modelling nutrient retention of a freshwater coastal wetland: estimating the roles of primary productivity, sedimentation, resuspension and hydrology. Ecological Modelling54(3-4), 151-187.
  • Encyclopedia Britannica (2020) Efficiency of solar energy utilization. Recuperado el 7 de mayo de 2022, disponible en: https://www.britannica.com/science/biosphere/Efficiency-of-solar-energy-utilization

Innholdet på My Animals er skrevet for informasjonsformål. Det kan ikke erstatte diagnostisering, råd eller behandling fra en fagperson. Ved tvil er det best å konsultere en spesialist.