Hva er indikatorene for menneskers innvirkning på miljøet?

Menneskers innvirkning på økosystemer må ha indikatorer som hjelper oss å forstå tilstanden til disse systemene.
Hva er indikatorene for menneskers innvirkning på miljøet?
Miguel Mata Gallego

Skrevet og verifisert av biologen Miguel Mata Gallego.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Indikatorene for menneskers innvirkning på miljøet brukes til å bestemme i hvilken grad et økosystem påvirkes av menneskelig handling. Generelt er disse indikatorene basert på kvantifiserbare parametere i naturen, som gir oss ledetråder om dens tilstand når det gjelder forurensning og bærekraft.

Hva er disse indikatorene? Hvordan måler vi dem? Fra de fysisk-kjemiske karakteristikkene til miljøet til tilstedeværelse og spredning av forskjellige arter, kan disse parametrene varsle oss når et økosystem forverres før det er for sent.

Behovet for å beskytte naturen

Den enorme miljøpåvirkningen som vi, som mennesker, har på økosystemer på grunn av våre handlinger, er ubestridelig. Bygging, offentlig infrastruktur og ressursutvinning er bare noen få eksempler.

Av alle disse grunnene krever miljølover en rekke tiltak for å beskytte miljøet mot menneskelige aktiviteter. Til tross for at vi er den dominerende arten på planeten, kan vi ikke gjøre hva som helst vi har lyst til.

I flere år har den større økologiske bevisstheten hos befolkningen utløst større respekt for miljøet i lovene i mange land. Derfor ble en rekke strenge protokoller introdusert for å bygge eller gjennomføre aktiviteter i økosystemene.

Et voksende frø

Mål for miljøkonsekvensutredningen

Regjeringene i alle land og forskjellige administrasjoner bruker miljøkonsekvensanalyser (EIA) for å fastslå i hvilken grad vi endrer naturens balanse. Kort sagt er målene for en EIA følgende:

  1. Rapport om tilstanden i miljøet som påvirkes av menneskelig handling.
  2. Vitenskapelig forutsi økosystemenes fremtid som en konsekvens av menneskelige aktiviteter.
  3. Tjene som grunnlag for beslutninger som kan påvirke det aktuelle miljøet.

Typer indikatorer og eksempler

International Association for Impact Assessment (IAIA) definerer en miljøkonsekvensvurdering som “prosessen av å identifisere, forutsi, evaluere og redusere de biofysiske, sosiale og andre relevante effektene av utviklingsforslag før store beslutninger tas og forpliktelser er gjort.”

Det er mange måter å klassifisere indikatorene for menneskelig innvirkning på miljøet på. For å forenkle hele emnet, vil vi se på typer indikatorer etter deres spesifikke natur:

  • Fysisk-kjemisk: De er basert på fysiske eller kjemiske parametere i miljøet. De mest brukte er pH-verdi, konsentrasjonen av nitrater og konsentrasjonen av organisk karbon.
  • Bioindikatorer: Tilstedeværelsen av disse organismer informerer om tilstanden til miljøet. Det finnes mange eksempler på bioindikatorer, som vi snart vil diskutere.
  • Geomorfologisk: De vurderer jordens tilstand og erosjon, to nøkkelfaktorer for naturens helse.

1. Fysisk-kjemiske indikatorer

Som navnet antyder, er disse indikatorene basert på måling av fysiske eller kjemiske variabler i miljøet som skal studeres. Siden alt på jorden i utgangspunktet er fysikk og kjemi, kan de måle alle slags påvirkninger.

Det finnes mange fysisk-kjemiske faktorer som informerer oss om naturtilstanden. I vannmiljøer er vannkvalitetsindikatorer, turbiditet og oppløst oksygen spesielt viktig. I terrestriske miljøer er jordens pH-verdi og konsentrasjonene av forskjellige molekyler – for eksempel nitrater og tungmetaller – viktig.

2. Bioindikatorer

Et av de viktigste elementene i å avgjøre helsen til økosystemet er tilstedeværelsen av indikatorarter. Som navnet antyder, informerer tilstedeværelsen av disse artene oss om at et økosystem fungerer ordentlig.

Disse artene har det særtrekket at de er veldig følsomme for miljøforstyrrelser. Noen av disse vesenene er planter – som lav – men det finnes mange morfologisk komplekse dyr som også er bioindikatorer.

I akvatiske økosystemer skiller noen virvelløse organismer, som insektlarver, seg ut som indikatorer for god vannkvalitet. Hos virveldyr er oteren i særlig grad bioindikatoren for friske ferskvannssystemer, da den raskt forlater dem når forholdene forverres.

3. Andre indikatorer på menneskers innvirkning på miljøet

Bortsett fra de som er nevnt ovenfor, er det en rekke indikatorer som tar hensyn til mange andre faktorer som kan påvirke miljøet.

Her kan vi inkludere indikatorer som har med landskapet å gjøre: erosjon og luftforurensning, for eksempel. Likeledes er biologisk mangfold en viktig faktor for å bestemme et områdes miljøhelse. Dermed hjelper indikatorer for biologisk mangfold oss å vite hvor mange arter det er i et område.

Miljøpåvirkningen på elver

Avslutningsvis hjelper indikatorene for menneskelig innvirkning på miljøet oss med å forstå tilstanden til et bestemt naturområde. Derfor kan vi ta miljøvennlige beslutninger om regionen

Det kan interessere deg ...
Kontrollinsekter som brukes til biologisk skadedyrbekjempelse
My Animals
Les det hos My Animals
Kontrollinsekter som brukes til biologisk skadedyrbekjempelse

Kamelhalsfluer (Raphidioptera) og gulløyne (Chrysopidae) er insekter som brukes til biologisk skadedyrbekjempelse. De blir brukt i vektorkontrollar...


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Innholdet på My Animals er skrevet for informasjonsformål. Det kan ikke erstatte diagnostisering, råd eller behandling fra en fagperson. Ved tvil er det best å konsultere en spesialist.