I en sibirsk tigers fotspor: En dokumentar om sibirske tigre

RT Documentary tilbyr en interessant episode med tittelen "I en sibirsk tigers fotspor". Den tar for seg forholdet mellom den sibirske tiger og mennesker i det moderne Kina. Den viser oss også innsatsen Kina gjør for å redde arten fra utryddelse.
I en sibirsk tigers fotspor: En dokumentar om sibirske tigre

Siste oppdatering: 08 juli, 2020

Tigre er de største kattedyrene som vandrer på jorden i dag. Denne arten er etter tusenvis av år med evolusjon, i stand til å overleve og tilpasse seg en rekke økosystemer. Imidlertid har ekspansjonen av mennesker ført til en invasjon av tigerens områder. For å vekke oppmerksomhet rundt dette problemet har RT Documentary produsert en episode som omhandler den sibirske tigeren. Med tittelen In a Siberian Tiger’s Footsteps: How Siberian tiger was saved from extinction by Russia and China (I en sibirsk tigers fotspor: Hvordan den sibirske tigeren ble reddet fra utryddelse av Russland og Kina), undersøker den det spesifikke tilfellet for denne lokale underarten.

Dessverre har menneskelig invasjon påvirket den sibirske tigerens territorium. Og dette fenomenet har fått oppmerksomheten til mange forskere fra hele verden. Som et resultat har de forsøkt å bevisstgjøre viktigheten av å løse dette problemet.

Den sibirske tigeren er et ekstraordinært dyr, og å miste den ville være en tragedie. Derfor må vi være oppmerksomme på deres nåværende situasjon og gjøre det vi kan for å forbedre den.

I en sibirsk tigers fotspor : En dokumentar å reflektere over

En dokumentar om den sibirske tigeren
Kilde: RT Documentary Channel

Denne dokumentaren (tilgjengelig på YouTube) tar en titt på Kinas innsats for bevaring av den sibirske tigeren. Heldigvis utvikler den kinesiske regjeringen en rekke bevaringsprogrammer for å redde denne tigeren fra utryddelse. Imidlertid er det to store hindringer å overvinne:

  • For det første må naturvernere garantere livskvaliteten til befolkningen på landsbygda. Disse menneskene er i faresonen så lenge sibirske tigre forblir i deres territorier.
  • For det andre må de takle ulovlig jakt og salg av tigre, som er en veldig lukrativ inntektskilde. De vil ikke gi opp virksomheten sin lett.

Bevaring av den sibirske tigerens habitat

Et grunnleggende element i gjenoppretting av tigerbestanden er å holde habitatet deres i best mulig stand. Det er fordi bevaring av økosystemet deres har en direkte innvirkning på mengden byttedyr som er tilgjengelig. Og uten byttedyr kan selvfølgelig ikke disse gigantiske kattedyrene overleve.

Betydningen av miljøbalanse ble tydelig på 1980-tallet. I Primorsky Krai, en region i Russland, reduserte utbruddet av en storfepest villsvinbestanden betraktelig. Dessuten drepte et tett snøfall et stort antall rådyr, hjort og andre mulige byttedyr for tigre.

Som et resultat av denne matmangelen begynte tigre å angripe byene i nærheten på jakt etter husdyr. Logisk nok produserte denne oppførselen dyp uro i regionen. Og som et resultat ble et antall tigre drept av frykt for gjentatte angrep.

Etter denne hendelsen finnes det ingen tvil om den skjøre balansen som finnes mellom tigre, mennesker og økosystemet. Det er viktig å bevare den sibirske tigerens habitat for at dyrene skal kunne etablere jaktterreng. Samtidig forhindrer det dødelige migrasjoner mot menneskelige bosetninger.

Tigre trenger sitt eget territorium for å unngå behovet for å interagere med mennesker på noen måte.

Kontroll av jakt på tigre: En stor utfordring

I dag følger Kina fotsporene til de første naturreservatene i Afrika drevet av jegere som forandret visjonen sin til en naturvernmodell. I Kina, som i Afrika, deler disse jegerne kunnskap om livsvanene til den sibirske tigeren.

Heldigvis har disse eks-jegerne gått sammen med den kinesiske regjeringen for å bevare arten. De kjenner teknikkene og prosedyrene til de som fortsetter å jakte på tigre i dag bedre enn noen. Faktisk kan de forutse og stoppe mange av disse mulige jaktforsøkene.

Kontroll av ville tigres helsetilstand

Evalueringen av tigrenes helse gjennomføres passivt. Gitt den sibirske tigerens unnvikende atferd, er det veldig få individer som gir mulighet for observasjon i det naturlige habitatet deres.

Derfor innhenter spesialister informasjon om helsen til disse tigereksemplarene ved å studere ekskrementene de etterlater. Av åpenbare grunner gir dette systemet begrensede data, og står i kontrast til de uttømmende undersøkelsene som tigre i fangenskap gjennomgår.

Forholdet mellom tigre og mennesker
Tigre, som så mange andre dyr, har sett livsstilen sin truet av mennesker. Vi har imidlertid fortsatt tid til å bøte på handlingene våre.

Vi kan være løsningen på dette problemet

“I en sibirsk tigers fotspor” viser oss at vi kan forbedre den sibirske tigerens sjanser for å overleve. Selv om vi har skylden for å sette mange arter i fare, kan vi også være løsningen.

I stedet for bare å fremheve de negative sidene ved denne situasjonen, er det viktig å også fokusere på løsningen. Vi må reflektere over og erkjenne at det er bedre måter å forholde seg til dyrene på planeten vår på. Og hvis vi velger dem, vil vi kunne fortsette å dele verden med dem på en mer harmonisk måte.

Vi må støtte bevaringsprosjekter av forskjellige arter og øke bevisstheten om dem. På den måten vil flere forstå hva vi kan gjøre for å garantere overlevelsen av planetens biologiske mangfold.

Det kan interessere deg ...
Er alle dyr i fare for utryddelse?
My AnimalsLes det hos My Animals
Er alle dyr i fare for utryddelse?

Det er over 25 000 truede arter, og mange av dem overleve sannsynligvis ikke til 2050. Det kan få deg til å lure på om alle dyr er i fare for utryd...