Løvene som jakter i havet

I Namibia er det fortsatt bestander av løver, men de møter ekstreme klimasituasjoner som de på kysten eller i ørkenen. Dessverre begrenser det deres tilgang til ferskvann og matressurser, og de må nå jakte i havet.
Løvene som jakter i havet
Eugenio Fernández Suárez

Skrevet og verifisert av veterinæren Eugenio Fernández Suárez.

Siste oppdatering: 22 desember, 2022

Kattedyr er ganske tilpasningsdyktige rovdyr, men allikevel kunne få av oss tenkt oss at det finnes løver som jakter i havet. Disse løvene lever ved ørkenkysten i Namibia, og har et helt særegent kosthold.

Løver som jakter i havet

En studie, publisert i The Namibian Journal of Environment, avslørte at minst to flokker i dette området lever av dyreliv i havet. Dyreforskere mener at løver som jakter i havet, til og med kunne livnære seg på krepsdyr.

I hovedsak graver løvene i følge vitner i sanden på jakt etter mat. Imidlertid er ikke dette kostholdet offisielt dokumentert ennå, så det er fortsatt for tidlig å si om det er sant eller ikke.

Nærmere bestemt, løvene som jakter i havet livnærer seg på flamingoer, skarv og sel. Dette er byttedyr som ikke er en del av det typiske kostholdet til disse store kattene.

Løver og annet dyreliv har vanligvis problemer med å overleve i ekstreme klima. I tillegg jakter mennesker på den afrikanske løven i dette området i Namibia, på grunn av husdyrkonflikter.

Følgelig ble denne arten tvunget til å migrere til andre områder med mindre naturressurser.

Løvene som jakter i havet

Det er ikke første gang vitner observerte at løvene fanget og spiste seler. Andre observasjoner ble offentliggjort i 2006. Imidlertid avviste forskere handlingene som opportunistisk jakt, fordi seler ikke er en del av en løvens vanlige kosthold.

Videre ser det ut til at løver som jakter i havet ikke lenger er så sjeldne. De ser ut til å ha tilpasset seg et annet kosthold.

Plyndring av sel er spesielt påfallende for forskere. Denne oppførselen blant rovdyr på åpent land ble bare sett hos isbjørn før dette.

Ørkenens løver

Ta dessuten hensyn til at det finnes andre grupper av løver i Namibia, som også lever i ekstreme miljøer nord i landet. Langt fra kysten overlever de såkalte ørkenløvene fortsatt.

I Namibørkenen er det også mange løver som må klare seg over lengre perioder uten å kunne drikke vann. Faktisk er mye av det oppnådde væskeinntaket fra blodet og musklene i byttet deres.

Interessant er at mange av løvene i Namibia er ganske forskjellige fra de i andre deler av Afrika. Dette gjør dem likevel ikke til en del av et distinkt underart.

Ørkenløver er dyr med tykkere pels på grunn av de harde ørkennettene de må tåle. De er også tynnere enn slektningene fra andre deler av Afrika.

Løvene som jakter i havet

Noen mener at det fremdeles finnes rundt 100 ørkenløver blant de to løveflokkene som jakter i havet. Resten av Namibias løver bor i Etosha nasjonalpark.

I tillegg lever løvene i Afrika i mindre flokker. De har imidlertid et større jaktterritorium, fordi de må streife rundt mer for å finne mat.

Interessant nok forekommer ungedrap sjelden i denne gruppen av løver, noe som ofte skjer blant flokkene på savannene.

Namibia har en av de laveste befolkningsmengdene i verden, og løvene må også takle vanskelighetene i et slikt ekstremt klima. Videre fører mangel på ressurser til nedgang i matforsyningen. Av denne grunn er de tvunget til å jakte på lokale husdyr.

På grunn av dette bruker mennesker gift i disse områdene for å prøve å bli kvitt dem. Men giften når selvfølgelig andre arter også – som for eksempel spissneshornet.

Bevaringsgrupper

Bevaringsgrupper jobber med dette problemet, og prøver å finne en balanse mellom de motstridende behovene til mennesker og de ville dyrene. Videre har de laget en lokal forvaltningsstruktur som har en reell interesse i å forvalte og bevare dyrelivet til det beste for folk.

Tilbakekomsten av løver og alle andre former for dyreliv til dette området bør bety at man går tilbake til et sunnere miljø. Forhold der hele spekteret av rovdyr og byttedyr er til stede, vil skape en balanse som inkluderer hvert eneste dyr, i tillegg til mennesker.

Det skal være bedre å bo der for menneskene som er der, og også for de som drar nytte av alle ressursene et sunt miljø har å tilby.

Av den grunn er det mange som lurer på om løvene som bor i ørkenen og jakter i havet vil forsvinne. Hva vil skje med løvene i Namibia?


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Mecenero, S., Kirkman, S. P., & Roux, J. P. (2005). Seabirds in the diet of Cape fur seals Arctocephalus pusillus pusillus at three mainland breeding colonies in Namibia. African Journal of Marine Science27(2), 509-512.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.