Taiwan forbyr hunde- og kattekjøtt: Et skritt i riktig retning!

Taiwan forbyr hunde- og kattekjøtt: Et skritt i riktig retning!
Francisco María García

Skrevet og verifisert av advokat Francisco María García.

Siste oppdatering: 21 desember, 2022

Taiwan er det første landet i Asia som forbyr konsumering av hunde- og kattekjøtt innenfor sitt territorium. Lovgiveren på øya har godkjent et forslag for å endre dyrevernloven. Dermed forbys slakting av disse dyrene til konsumering.

Et annet viktig skritt er at straffen til de på øya som bryter denne loven er alvorlig, og det samme er tilfelle for de som markedsfører denne typen produkter. Disse menneskene kan settes i fengsel, i tillegg til å bli ilagt store bøter.

Denne reformen avventer godkjenning fra den taiwanske lederen og en underskrift fra presidenten. Den vil pålegge en fengselsstraff på inntil to år og bøter mellom 200 000 og 2 millioner taiwanske dollar, (ca. 50.000 – 500.000 kr). Straffen kan håndheves for forhandlere av hunde- og kattekjøtt.

Før denne endringen trådte i kraft, var straffen for bevisst misbruk som forårsaket alvorlig skade, skade på vitale organer eller død, mye mindre.

Det er også verdt å legge til at når det gjelder katter og hunder, var det tidligere bare illegalt å slakte og selge dem. Dette var imidlertid ikke tilfelle når det gjaldt konsumering.

Når disse nye forskriftene trer i kraft, vil folk som spiser hunde- eller kattekjøtt bli straffet med bøter på det som er tilsvarende mellom ca. 14.000 og 70.000 kr.

Videre vil myndighetene ha tillatelse til å publisere navn og fotografier av personer som har blitt dømt for disse forbrytelsene, sammen med deres kriminelle historie.

Et annen interessant faktum er at disse nye lovene forbyr moped- og bilførere å ta av dyrenes halsbånd så lenge kjøretøyet er i bevegelse. Hvis de gjør det, vil de kunne bli bøtelagt med det som tilsvarer mellom ca. 800 og 4.000 kr.

Andre asiatiske land som forbyr hunde- og kattekjøtt

Hus for løshunder

Sammen med en reduksjon i forbruket av hunde- og kattekjøtt, har dyrene endelig blitt anerkjent som kjæledyr. Det er også viktig utvikling i andre asiatiske land. Imidlertid er Taiwan det første landet som forbyr forbruket av hunde- og kattekjøtt.

Sør-Korea har ulike forvaltninger av lokale kommuner som har utstedt forskrifter som forbyr handel med hunde- og kattekjøtt, men ikke slakting eller dyremisbruk.

I Hong Kong er det motsatte tilfellet. Selv om slakting av dyrene er forbudt, får mennesker konsumere hunde- og kattekjøtt.

Kina er fortsatt den største utfordringen for dyrenes velferd. Imidlertid spiser mennesker nå mindre hunde- og kattekjøtt. Noen festivaler, som for eksempel Yulin-festivalen, er kontroversiell og kan ha en negativ innvirkning. Det forhindrer forbedring av det asiatiske bildet, når det gjelder dyrevern.

Madrid vil forhindre avliving av løse dyr

En ny lov om kjæledyrbeskyttelse er nylig godkjent i Madrid. Heldigvis forbyr den folk å avlive løse dyr eller dyr som er i kenneler.

De nye forskriftene forbyr dyreoffer for de som bor i tilfluktsrom. Det holder også dyret fra å lide en dobbel straff – som å bli forlatt og bli tvangsofret. Lovens ånd er mer rettet mot sterilisering, for å unngå for mange dyr og at dyr blir forlatt.

Denne lovgivningen regulerer også overgrep, enten ved handling eller unnlatelse. I tillegg forbyr den folk i å vise dyr i arrangementer beregnet på fritid eller moro.

Den forbyr også bruk av hunder for tigging.

Andre viktige endringer i loven er blant annet å forby folk å gi bort eller tilby kjæledyr som belønninger. Det er ulovlig å bruke dyr i fotografier eller for reklame, uten autorisasjon.

Det vil også bli forbudt å etterlate dyr i kjøretøy uten ventilasjon. I tillegg blir det et forbud mot å skyte eller angripe dyr med skytevåpen eller trykkluft, unntatt i meget eksepsjonelle tilfeller.

Dyrebeskyttelsesloven forespeiler en ikke-slaktepolitikk. Dyrebutikker og veterinærklinikker har nå plikt til å gjøre endringer for å fortsette å ha hunder og katter i sine lokaler.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.