Hunder kan ha en aggressiv oppførsel på grunn av deres eiere

Hunder kan ha en aggressiv oppførsel på grunn av deres eiere

Siste oppdatering: 22 september, 2018

Det finnes en formening om at enkelte hunderaser kan være farlige. Det finnes inklusivt lovgivning som støtter opp under dette i enkelte land. Du bør imidlertid vite at det finnes en stor sannsynlighet for at disse hundene kan vise en aggressiv oppførsel som følge av deres eiers oppførsel.

Motstand mot teorien om potensielt farlige hunderaser

aggresiv hund

Det finnes riktig nok alltid unntak som bekrefter regelen. Forsking synes å bekrefte stadig oftere at det ikke finnes hunderaser som har en tendens til å være mer voldelig enn andre.

Uansett tilfelle, om din hund er fra et antatt godt stamtre eller er en tidligere løshund, er det en ting du alltid bør analysere hvis hunden oppfører seg aggressivt. Du bør observere i hvilken grad du som eier kan være skyld i denne oppførselen.

Vi vil starte disse argumentasjonene med denne uttalelsen: enhver hund som blir behandlet på en voldelig måte, vil kunne begynne å utvikle lignende oppførsel og tendenser.

En hund kan bli aggressiv på grunn av ulike årsaker. I de fleste tilfeller, er det hundens eier som er ansvarlig for denne atferden hos hunder.

En hund vil kunne bli aggressiv hvis den har en oppdragelse som baserer seg på straff

I en studie som ble publisert i magasinet Applied Animal Behaviour Science, påpeker man for eksempel at hunder kan bli aggressive hvis de har en opplæring som består av straff eller negativ forsterkning.

Hvis dette er tilfelle, vil sjansene øke for at disse hundene vil knurre mot eller bite ukjente. De kan til og med gjøre dette med medlemmer av sin menneskelige familie.

En studie som ble gjennomført på Universitetet i Florida bidrar også med informasjon om aggressivitet hos hunder. De legger vekt på at til tross for at ikke alle hunderaser oppfører seg på samme måte, vil det å gi enkelte raser æren for denne typen oppførsel være en dårlig konklusjon. Denne argumentasjonen går langt utover det faktum at hundens størrelse vil påvirke skadeomfanget den forårsaker hvis den angriper personer eller dyr.

Andre årsaker som kan føre til aggressiv oppførsel hos hunder

Hvis vi skal være ærlige, snakker vi her om at noen hunder vil kunne bli aggressive uavhengig av hvilken rase de tilhører. Det er riktignok ikke kun en voldelig opplæring som kan utløse denne typen oppførsel.

Aggressivitet hos hunder kan også skyldes den daglige behandlingen de mottar. Blant disse kan man finne følgende årsaker:

  • Man gir ikke hunden den oppmerksomheten den krever
  • En mangel på sosialisering og opplæring
  • Forholdene som hunden befinner seg i (om den har nok plass, om tilbringer mye tid bundet fast eller tilbringer den store deler av dagen alene osv.).
  • Den er ikke i nok fysisk aktivitet.

Menneskelig uansvarlighet er hovedårsaken til at hunder har voldelige tendenser

Hvis du fortsatt har dine tvil så bør du nå overbevise deg selv nok en gang. Aggressiv oppførsel hos hunder har en tendens å være en konsekvens av uansvarlighet hos hundeeieren. Det vil være ulike aspekter som spiller en rolle i dette.

Husk at hunder er flokkdyr av natur og de opptrer ut ifra et system basert på hierarki. Hvis du ikke gir hunden klare regler for deres sameksistens og de ikke mottar en god behandling, kan du ikke klandre hunden for dårlig oppførsel eller utviklingen av en aggressiv oppførsel.

Det kan hevdes at aggressivitet hos hunder er en form for svar, som de har arvet fra sine forfedre, til en viss stimulans i deres miljø. Her vil flere ting spille en rolle. Tidligere erfaring, den typen opplæring de mottar, og livsvilkårene de lever med. Alle disse faktorene, som du kanskje allerede har forstått, avhenger av mennesker.

Det finnes riktignok personer der ute, som av ulike årsaker bevisst vil at deres hunder skal ha en aggressiv oppførsel. Dette er dog en tematikk som vi bør ta for oss i andre artikler.

Lær opp, ta vare på og elsk hunden din

hund på plen

Hvis du har en pelskledd venn bør du derfor ta ansvar når det kommer til hundens omsorg. Du bør gi den en god opplæring. Alltid rett ditt fokus mot det positive og det som fungerer. Respekter den for den hunden den er. Ikke prøv å menneskeliggjøre den.

Og fremfor alt, husk at det er dine handlinger eller mangel på handling som vil kunne gjøre hunden aggressiv. Det vil være hunden, og ikke deg selv, som vil være nødt til å betale konsekvensene. Ikke glem at dette inkluderer alt fra å bli forlatt til å ofre seg.

Sosialiser hunden din, sett klare regler og fremfor alt, gi den mye kjærlighet.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.