Bespiegelingen: mijn beste vriend is mijn hond

Beschouw je je hond als je beste vriend?
Bespiegelingen: mijn beste vriend is mijn hond

Laatste update: 12 mei, 2018

Als vriend van je hond kun je je misschien vinden in de stelling: “hoe meer ik mensen leer kennen, des te meer hou ik van mijn hond.” Sommige mensen zijn een aanleiding om deze stelling te onderschrijven. Dat komt onder andere door de gemene manier waarop ze dieren behandelen. Aan de andere kant kunnen dit soort stellingen hun betekenis verliezen als we ze te vaak herhalen.

Waar komt de stelling “een hond is de beste vriend van de mens” vandaan?

Vriend

Velen geloven dat dit een oude anonieme stelling is. Het is echter werkelijk zo gezegd tijdens een rechtzaak die in 1870 werd gehouden in Missouri in de VS.

Advocaat George Graham Vest gebruikte deze woorden in zijn laatste pleidooi. Hij verdedigde een persoon waarvan de hond genaamd Old Drum door een buurman, een boer, was gedood. Hij hield een toespraak die genoemd wordt “Lofrede op de Hond.” Daarin zijn veel van de argumenten te vinden die mensen vandaag de dag gebruiken om uit te leggen waarom ze honden beschouwen als de beste vriend van de mens.

Het verhaal van de advocaat was zo overtuigend dat hij het voor elkaar kreeg dat de man die Old Drum had gedood 550 dollar boete moest betalen. Normaal werd 150 dollar door de wet geëist voor zo’n overtreding. Er werd tevens een standbeeld van de hond opgericht voor het gerechtshof van Missouri. Daar is ook de toespraak te lezen.

“De enige absolute onbaatzuchtige vriend die een mens kan hebben in deze zelfzuchtige wereld – één die hem nooit zal verlaten, één die zich nooit als ondankbaar of als bedrieger zal opstellen – is zijn hond”-George Graham Vest-

Een reeds lang bestaande vriendschap

De laatste wetenschappelijke onderzoeken schijnen aan te geven dat honden de mens al veertigduizend jaar vergezellen. Er is veel tijd voorbijgegaan sinds de eerste wolven werden getemd. Honden zijn door mensen gebruikt – en misbruikt – voor nobele en verachtelijke doeleinden. Daar is een lange lijst van. We hoeven daar nu niet in te duiken.

Op een dag ontdekten we dat deze dieren ook geweldige huisdieren waren. Ze werden toen een deel van het gezin in een relatie die ons ertoe heeft gebracht te zeggen dat ze onze beste vrienden zijn. Er zijn hier een aantal redenen voor. Bijvoorbeeld:

  • Hun onvoorwaardelijke trouw.
  • Hun voortdurende bewijzen van aanhankelijkheid.
  • Honden kijken niet op ons neer en bespotten ons niet.
  • Ze veroordelen ons niet en stellen geen vragen over onze fouten.
  • Ze koesteren geen wrok als we ze eens slecht hebben behandeld.

Honden en mensen als vrienden

De stelling dat een goede vriend niet hoort te veroordelen of wat we doen in twijfel te trekken klinkt nogal zelfzuchtig vinden we. Een hond zal ons zijn liefde tonen al weten we dat we een ernstige fout hebben begaan. Maar hopelijk zal een trouwe en hartelijke mensenvriend ons wel helpen om te zien wat we verkeerd hebben gedaan en hoe we de schade kunnen herstellen.

Misschien heeft het feit dat honden geen wrok koesteren te maken met de wijze waarop hij zich dingen herinnert. Dat geeft ons echter geen toestemming om hem te mishandelen. Wat voor vriendschap zou het zijn als we onszelf de vrijheid gaven om iemand slecht te behandelen alleen maar omdat ze geen wrok zouden gaan koesteren?

Daarnaast moeten we niet vergeten dat honden wel grote vrienden kunnen zijn, maar dat we nooit de fout moeten maken dat we ze vermenselijken. Je hoort niet te geloven dat vriendschap met een hond in de plaats van menselijke relaties kan komen. Als we dat doen berokkenen we niet alleen onszelf schade, maar ook het dier, al houden we nog zo veel van hem.

De wetenschappelijke verklaring achter de liefdevolle relatie tussen mens en hond

Vrouw zoent hond

Volgens de uitkomst van verschillende studies is het geheim van de hechte relatie tussen mensen en honden een stof die oxytocine heet.

Oxytocine, vaak het “liefdeshormoon” genoemd, is aanwezig bij alle zoogdieren. Het is verantwoordelijk voor onder andere het opbouwen van een band en het is een hormoon dat in de hersenen van honden en mensen aanwezig is iedere keer als ze in elkaars ogen kijken.

Het is geweldig dat je hond je beste niet-menselijke vriend is. Maar vergeet niet om de stelling van George Graham Vest in werking te brengen naar mensen om je heen.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.