Hebben honden een ziel? Kom hier meer over te weten

Gezien het gedrag van huisdieren en de religieuze overtuigingen van mensen is het mogelijk om te geloven dat honden ook een ziel hebben.
Hebben honden een ziel? Kom hier meer over te weten

Laatste update: 18 januari, 2019

Er wordt gezegd dat honden de aura van een persoon kunnen zien en dat hun zintuigen superieur zijn aan elk ander dier. Maar is het waar dat honden een ziel hebben? In dit artikel proberen we deze vraag te beantwoorden.

Honden hebben zielen: het religieuze perspectief

Tot een paar jaar geleden waren de katholieke kerk en een groot aantal kerkgangers ten onrechte van mening dat dieren in het algemeen geen ziel hebben.

Echter, twee van de laatste drie pausen, Johannes Paulus II en Franciscus hebben deze beeldvorming veranderd. Zij beweerden dat dieren als levende wezens “een gereserveerde plaats in de hemel hebben.”

Veel predikanten en priesters moedigen volgelingen van de rooms-katholieke kerk aan om met hun huisdieren naar de mis te gaan. Mensen beschouwen honden namelijk meer en meer als familieleden. Dit komt doordat de predikanten nu beweren dat huisdieren net als mensen een ziel hebben.

De katholieke kerk heeft ingezien dat deze levende wezens hulp bieden aan eenzame, depressieve of zieke mensen en daarom een plaats in de hemel verdienen. Natuurlijk denken niet alle mensen hetzelfde over de vraag of honden een ziel hebben of niet.

De persoon die deze eerste stap zette was Johannes Paulus II, door te beweren dat “dieren een vitale adem bezitten, ontvangen van God” in een duidelijke toespeling op de ziel. Na zijn woorden liet het debat tussen theologen, religieuzen, ecologen en atheïsten niet lang op zich wachten.

Het debat

Eigenaar aait hond omdat honden een ziel hebben

In die tijd, het begin van de jaren ’90, trok de controverse de aandacht van de media, wat leidde tot krantenkoppen als “De paus opent de hemel voor dieren” of “Dieren hebben net als mensen een ziel.”

Karol Wojtila, beter bekend als Johannes Paulus II, gaf later aan dat zijn woorden gebaseerd waren op de Bijbel. In het bijzonder verwees hij naar de passage waar staat dat de mens solidair moet zijn met alle levende wezens, zonder onderscheid tussen mens en dier.

Naarmate de maanden verstreken verdween dit nieuws van de agenda. Deze controversiële bewering werd bijna twee decennia lang niet meer besproken. Tot paus Franciscus I namelijk zei “dat het leven na de dood niet alleen een geschenk is voor gelovigen, maar ook voor dieren.”

De positie van de Paus, die zijn naam ontleent aan de heilige Franciscus van Assisi, beschermheilige van de dieren en de natuur, was heel duidelijk dat de hemel openstaat voor alle wezens. Daar zullen zij de vreugde en liefde van God ontvangen, zonder grenzen.”

Het is het vermelden waard dat de vorige paus, Benedictus XVI, hoewel een kattenliefhebber, zei dat dieren “beperkt” waren tot een leven op aarde.

Hond staand op het gras

Andere religies

Naast de katholieke godsdienst is het interessant om te weten wat andere godsdiensten ervan zeggen. Het boeddhisme beweert bijvoorbeeld dat iedereen die zich onjuist gedraagt, in zijn volgende leven als een dier zal worden gereïncarneerd.

De islam beweert dat de mens genade moet hebben voor alle levende wezens, en in het jodendom staan ze op mededogen met dieren. Geen van hen heeft echter een direct antwoord op de vraag of honden een ziel hebben.

Honden hebben een ziel: theologisch overzicht

Om deze bewering verder te kunnen analyseren, moet je rekening houden met het gedrag van dit dier. Zoals al meerdere malen eerder vermeld weten honden niet hoe ze een onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad.

Het is waar dat als ze ondeugend zijn ze zich soms schuldig lijken te voelen (vooral als je ze uitscheldt). Maar als ze dat doen, houden ze geen rekening met morele implicaties. Ze gedragen zich op deze manier omdat ze zich laten leiden door instinct, ervaring of gewoonten, niet door te redeneren, en nog minder door een ziel.

Aan de andere kant is het goed om te luisteren naar de woorden van hondeneigenaren. Ze beweren dat honden een ziel bezitten zoals ook kinderen dat doen. Dit is vanwege de vriendelijkheid, vindingrijkheid en onvoorwaardelijke liefde die uitgaat van honden.

Dus, als honden een ziel hebben, gaan ze dan naar de hemel als ze sterven? Er is een kinderfilm die dat beweert, en dat kan een grote troost zijn voor mensen die hun trouwe vriend verloren hebben. 


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Regan, T. (1997). The rights of humans and other animals. Ethics and Behavior. https://doi.org/10.1207/s15327019eb0702_2
  • Gunderman, R. (2016). Whatever the soul is, its existence can’t be proved or disproved by natural science.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.