Honden voelen emoties vergelijkbaar met die van een kind

Honden kunnen emoties voelen die lijken op die van mensen, zo bleek uit een recente studie, en hier leggen we meer uit.
Honden voelen emoties vergelijkbaar met die van een kind

Laatste update: 03 december, 2021

De laatste jaren hebben verschillende wetenschappelijke studies aangetoond dat honden emoties voelen die lijken op de emoties die een kind kan voelen.

Een studie van de Emory-Universiteit in Atlanta (Verenigde Staten) toonde aan dat honden emoties op dezelfde manier voelen als kinderen. De mate van gevoeligheid tussen de een en de ander komt sterk overeen.

Honden voelen dezelfde emoties als een kind

Honden voelen emoties

Dit blijkt uit de studie van de neuroloog Gregory Bens. Hij deed een proef met verschillende honden, waaronder zijn eigen. Aan de hand daarvan kon hij aantonen dat honden dezelfde gevoeligheid hebben als een kind.

Het experiment bestond uit het gebruiken van verschillende honden en ze onder een MRI-scanner te leggen. Tijdens de hele proef kregen de honden verschillende soorten stimuli, die enige hersenactiviteit opwekten.

Volgens dit onderzoek nam de hersenactiviteit van de honden toe als ze signalen ontvingen die betrekking hadden op voedsel of de geuren van bekende mensen.

Kunnen honden optimistisch of pessimistisch zijn?

Anderzijds bleek uit een onderzoek dat ook te maken had met hoe honden emoties aanvoelen dat honden optimistisch of pessimistisch kunnen zijn. Daarin verschillen ze dus niet van mensen.

Dat wil zeggen, als een hond alleen thuis gelaten wordt, raakt hij van streek. Hij laat dat duidelijk merken. Dat kan door middel van zijn geblaf of het vernielen van dingen zijn. Het dier kan zich ook binnenshuis ontlasten.

In die zin bleek uit het onderzoek dat hondachtigen angstig zijn als ze alleen gelaten worden en met hun gedrag de neiging hebben pessimistisch te zijn.

Onderzoek

Professor Mike Mendl is het hoofd van de onderzoeksgroep aan de Universiteit van Bristol (VK) die de studie uitvoerde.

In verschillende media verklaarde hij dat zijn team een nieuwe methode kon ontwikkelen om pessimistische of optimistische beslissingen bij honden te bestuderen.

De onderzoekers voerden de studie uit met 24 honden die onlangs in een herplaatsingsopvangcentrum in het Verenigd Koninkrijk waren binnengekomen.

Eén onderzoeker interacteerde met elke hond in een geïsoleerde kamer gedurende 20 minuten. De volgende dag bracht hij de hond weer in de kamer. Vervolgens liet de onderzoeker het dier vijf minuten alleen. Gedurende die tijd registreerde een camera zijn gedrag en legde dit vast op video.

In die vijf minuten namen de onderzoekers waar dat de hond begon te blaffen, op het meubilair begon te springen en aan de deur begon te krabben. Deze gedragingen herhaalden zich bij de verschillende dieren.

Om de besluitvorming bij diezelfde honden te bestuderen, plaatsten de onderzoekers een bakje met voedsel en een ander dat leeg was op een plek in de kamer. Beide bakjes werden op dubbelzinnige plaatsen neergezet.

Honden die snel naar die dubbelzinnige plaatsen renden, zoals bij het wachten op de voedselbeloning, werden als relatief optimistisch geclassificeerd. Dieren die de bak niet naderden beschouwde men als pessimistisch.

Emotionele betekenis

Mendl zei: “We weten dat de emotionele toestand van mensen hun oordelen beïnvloedt en dat gelukkige mensen eerder geneigd zijn een dubbelzinnige situatie positief te beoordelen. Onze studie heeft aangetoond dat dit evenzeer voor honden geldt.”

De resultaten suggereren dat gedrag dat de baasjes als problematisch beschouwen, ook voor de dieren een emotionele betekenis heeft. Dat is zelfs het geval als het gedrag zelf niet wordt geuit.

Bovendien wordt de mogelijkheid geopperd dat sommige honden eerder met angst reageren als ze alleen gelaten worden.

Dit is belangrijk omdat verlatingsangst veel voorkomt bij honden. Je kunt dan voorspellen hoe je ze op de juiste manier behandelt, zodat ze van echt welzijn kunnen genieten.

Welke andere emoties kunnen honden voelen?

Andere studies hebben gesuggereerd dat honden net als mensen negatieve emoties kunnen ervaren, waaronder het equivalent van bepaalde chronische en acute psychische aandoeningen, zoals depressie.

Daarnaast werden een paar jaar geleden symptomen analoog aan klinische depressie, neurose, en andere psychische aandoeningen algemeen aanvaard binnen wat bekend is geworden als hondenemotie.

Anderzijds blijkt uit ander onderzoek dat honden ook jaloers kunnen zijn. Dit soort gedrag is ook bij primaten waargenomen. Daarbij raakt een dier gefrustreerd over wat een ander overkomt.

Bij honden is dit gedrag volgens wetenschappers waarschijnlijk het gevolg van de nauwe band die honden met mensen hebben. Kom er meer over te weten in het artikel hieronder!


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Casey, R. A., Naj-Oleari, M., Campbell, S., Mendl, M., & Blackwell, E. J. (2021). Dogs are more pessimistic if their owners use two or more aversive training methods. Scientific Reports, 11(1), 1-8.
  • Burman, O., McGowan, R., Mendl, M., Norling, Y., Paul, E., Rehn, T., & Keeling, L. (2011). Using judgement bias to measure positive affective state in dogs. Applied Animal Behaviour Science, 132(3-4), 160-168.
  • Jones, S., Neville, V., Higgs, L., Paul, E. S., Dayan, P., Robinson, E. S., & Mendl, M. (2018). Assessing animal affect: an automated and self-initiated judgement bias task based on natural investigative behaviour. Scientific reports, 8(1), 1-12.
  • Berns, G. (2017). What It’s Like to be a Dog: And Other Adventures in Animal Neuroscience. Basic Books.
  • Berns, G. (2020, March). Decoding the canine mind. In Cerebrum: the Dana Forum on Brain Science (Vol. 2020). Dana Foundation.
  • Berns, G. S., Brooks, A. M., & Spivak, M. (2015). Scent of the familiar: An fMRI study of canine brain responses to familiar and unfamiliar human and dog odors. Behavioural processes, 110, 37-46.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.