Kenmerken van de strandkrab: een invasieve soort in Amerika en Australië

De strandkrab is een vraatzuchtig dier. Hij is zeer bedreven in het vangen en selecteren van zijn favoriete prooien, waaronder weekdieren.
Kenmerken van de strandkrab: een invasieve soort in Amerika en Australië
Georgelin Espinoza Medina

Geschreven en geverifieerd door de biologe Georgelin Espinoza Medina.

Laatste update: 22 december, 2022

De strandkrab is een soort die wereldwijd voor hoofdbrekens zorgt. Hij komt van nature voor in de noordoostelijke kant van de Atlantische Oceaan en ook in de Oostzee. Maar dankzij zijn vermogen tot verdraagzaamheid is hij gemakkelijk andere gebieden binnengedrongen, en in de gebieden waar hij zich vestigt veroorzaakt hij ecologische veranderingen. Wil je de kenmerken van de strandkrab kennen?

Invasieve soorten vormen een groot probleem in de ecosystemen die ze bezetten, want ze veroorzaken onevenwichtigheden en bedreigen het bestaan van inheemse wezens. Een van de schadelijkste en ongewenste is de strandkrab of Carcinus maenas, en het is belangrijk te weten hoe je hem kunt herkennen. Hier vertellen we je er alles over.

Hoe ziet de strandkrab eruit?

Net als andere krabben heeft de C. maenas een verhard schild, van ongeveer 9 centimeter. Het mannetje is groter dan het vrouwtje en zijn kleur varieert van groen, oranje, en zelfs een rode kleur. Beide geslachten hebben een gele vlek op het achterlijf.

Een van de opvallendste kenmerken van de strandkrab is dat hij bij elke vervellingscyclus zijn kleur kan variëren. Zo past hij zich aan aan de omgeving waarin hij leeft.

De meest geschikte manier om dit schaaldier van andere krabben te onderscheiden is het aantal stekels op de voorrand van het kopborststuk (aan de buitenkant van elk oog). Het zijn er 5, wat uniek is voor deze soort. Hij heeft 5 paar voortbewegingsaanhangsels, waarvan het eerste gemodificeerd is in de vorm van nijptang, en het laatste een beetje afgeplat is.

Habitat en verspreiding

Deze ongewervelde wordt ook wel de kustkrab genoemd, want zijn habitat bestaat uit stranden, moerassen en rotsachtige kusten. Hij wordt ook gevonden in gebieden met zandige of modderige bodems, die hij gebruikt om zich te verbergen. Ofwel verbergt hij zich in rotsen, spleten en begroeiing.

Zoals we al zeiden, komt deze krab van nature voor in de kustgebieden van Europa en Noord-Afrika, in het noordoosten van de Atlantische Oceaan en in de Oostzee. Hij is echter in andere delen van de wereld ingevoerd (namelijk in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Australië, Zuid-Afrika en Japan).

Een strandkrab

Waar voedt de strandkrab zich mee?

Een van de meest verontrustende kenmerken van de strandkrab is zijn dieet, niet alleen wat betreft het soort voedsel dat hij eet, maar ook de hoeveelheid die hij verorbert. Deze dieren zijn roofdieren en hebben een vraatzuchtige eetlust, waarbij ze grote delen van het voedsel verslinden.

Hun prooi is gevarieerd en hun keuze hangt af van vele factoren (grootte, plaats en seizoen van het jaar). Hun dieet omvat onder andere schaaldieren, wormen, insecten, tweekleppigen, slakken, zee-egels, kwallen, foraminifera en vissen. Ze consumeren ook algen, moerasvegetatie, aas en zijn zelfs kannibalistisch, want ze kunnen individuen van hun eigen soort opeten.

Naarmate ze groter worden, worden strandkrabben meer carnivoor dan omnivoor. Als ze groter zijn hebben ze een grote voorkeur voor tweekleppige weekdieren, die ze in het substraat zoeken door tot 15 centimeter diep te graven.

Voortplantingskenmerken van de strandkrab

De strandkrab plant zich voort door eieren te leggen, wat dus betekent dat hij een eierleggend dier is. Dit proces vindt plaats in het zomerstadium, als het vrouwtje aan de beurt is om te vervellen. Ze bereidt zich voor door feromonen af te geven om het mannetje aan te trekken. Hij komt naar haar toe, grijpt haar en draagt haar gedurende enkele dagen (van 2 tot 16).

Dit gedrag gaat door tot het vrouwtje vervelt, en het is dan dat de copulatie plaatsvindt. Daarna blijft het mannetje haar nog ongeveer 2 dagen begeleiden.

De vruchtbaarheid is hoog (tot 185.000 eieren per legsel) en neemt toe met de grootte, zodat grotere vrouwtjes meer eieren kunnen leggen dan kleinere. De eitjes worden in het zand gelegd en vormen dan een zakje dat ze een paar maanden verzorgen en aan hun poten vastgebonden ronddragen.

Na het uitkomen van het eitje komt een planktonvormige larve te voorschijn, die enkele veranderingen of stadia doormaakt voor ze volwassen wordt. In totaal zijn er zes (een protozoa, 4 zoea, en een megalopa). De duur van de ontwikkeling is variabel en hangt af van de omgevingsomstandigheden. Het wordt geschat (Engelse link) op 62 dagen bij 12° C, maar kan tot 32 verkort worden als de temperatuur tot 18° C stijgt.

Andere kenmerken van de strandkrab

Laten we eens kijken naar andere belangrijke aspecten van de biologische samenstelling van de strandkrab. We belichten de volgende:

  • Euryhalien. Deze krab verdraagt wisselende concentraties zouten, wat aangeduid wordt met de term euryhaline. Het bereik kan gaan van 4 tot 54%. Tijdens de larvale stadia daalt de waarde echter tot 17 %.
  • Eurythermisch. Het temperatuurbereik dat door deze ongewervelde ondersteund wordt is ook groot. Hij overleeft van 0 tot 33 °C. Ook bij de larven is de tolerantie beperkter en ligt het optimale bereik tussen 10 en 18 °C. De minimumwaarde die nodig is om bij de soort te vervellen is 10 °C.
  • Deze krab is aangepast aan zuurstofarme omstandigheden.

De strandkrab als indringer

Deze krabben hebben zich dankzij de eerder genoemde kenmerken gehandhaafd en andere milieus met gemak gekoloniseerd. Ze hebben opzettelijk (of niet) verre plaatsen bereikt met behulp van boten (vastgehecht aan rompen, in ballastwater, en verpakkingsmateriaal) of door toedoen van sportvissers, want larven worden vaak gebruikt als aas bij de sportvisserij.

Er is ook een natuurlijke verspreiding van zijn onvolwassen stadia door stromingen en getijden.

De strandkrab brengt veranderingen teweeg in de ecosystemen die hij binnendringt. Zijn vraatzuchtige eetlust, die in staat is overvloedige tweekleppigen (naast ander voedsel) te vernietigen, veroorzaakt de achteruitgang van de soorten die deel uitmaken van zijn dieet en bevordert de concurrentie tussen inheemse organismen.

Deze soort voedt zich met belangrijke soorten voor de visserij en de aquacultuur, zodat naast de negatieve effecten ook nog economische verliezen optreden.

De bestrijding en uitroeiing van deze krab is moeilijk. Methoden als vissen en vergiftigd aas zijn gebruikt om hun populatie onder controle te krijgen, maar de resultaten zijn ondoeltreffend. Daarom zijn er in sommige streken strenge wettelijke voorschriften die helpen de verspreiding van dit exemplaar te beperken.

Een goed alternatief is biologische bestrijding door predatoren of concurrenten. Meer onderzoek op dit gebied is echter nodig.

Een krab in het zand

De kenmerken van de strandkrab maken hem tot een geduchte kolonisator. Zijn enorme eetlust, concurrentie, hoge voortplantingssnelheid, en een groot vermogen om zich aan verschillende temperaturen en zoutgehalten aan te passen zijn zijn meest opvallende eigenschappen.

Leren hem te identificeren en zijn samenstelling te begrijpen is van essentieel belang om succesvolle bestrijdings- en uitroeiingsmethoden te kunnen bedenken.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Baeta, A., Cabral, H., Marques, J., & Pardal, M. (2006). Feeding ecology of the green crab, Carcinus maenas (L., 1758) in a temperate estuary, Portugal. Crustaceana, 79(10), 1181-1193.
  • Dawirs, R. (1985). Temperature and larval development of Carcinus maenas (Decapoda) in the laboratory, predictions of larval dynamics in the sea. Marine Ecology Progress Series, 24, 297–302.
  • Torres, P., & González-Pizani, X. (2016). Primer registro del cangrejo verde, Carcinus maenas (Linnaeus, 1758), en Golfo Nuevo, Argentina: un nuevo límite norte de distribución en costas patagónicas. Eucología Austral, 26, 134-137.
  • Young, A., & Elliott, J. (2020). Life History and Population Dynamics of Green Crabs (Carcinus maenas). Fishes, 5(1), 4.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.