8 bedreigde zoogdieren

Vervuiling, ontbossing en stroperij veroorzaken het uitsterven van veel dieren, in dit geval zoogdieren die blijven worstelen om te overleven. Leer ze bij ons kennen.
8 bedreigde zoogdieren
Samuel Sanchez

Beoordeeld en goedgekeurd door de bioloog Samuel Sanchez.

Laatste update: 15 maart, 2023

Er zijn verschillende redenen waarom het aantal uitgestorven dieren van dag tot dag toeneemt. Van de verschillende diersoorten wordt 36% met uitsterven bedreigd door soortenhandel, stroperij of de versnippering van hun ecosystemen. De rest van de biologische taxa volgt geen veel beter ritme. Kom in het artikel van vandaag meer te weten over 8 bedreigde zoogdieren.

We bevinden ons in een zeer zorgwekkende periode van de geschiedenis wat betreft het verlies aan diversiteit. Verschillende wetenschappers hebben deze fase de Holocene massa-extinctie genoemd, omdat het verlies van soorten 100 tot 1000 keer sneller gaat dan verwacht. Hier is onze lijst van enkele van deze bedreigde zoogdieren.

Bedreigde zoogdieren

Zwarte neushoorn (Diceros bicornis)

Dit dier is afkomstig uit de Afrikaanse savannes en wordt van oudsher bedreigd door stropers, die uit zijn op zijn hoorns.

Ondanks dat het een beschermde diersoort is, waren er in 2020 wereldwijd nog maar 3.142 exemplaren over en zijn beschermingsstatus volgens de International Union for Conservation of Nature – IUCN voor het acroniem in het Engels – is Critically Endangered (CR)” (Engelse link).

De zwarte neushoorn is extreem groot met een uitgesproken donkergrijze kleur. Zijn dieet is gebaseerd op struiken en kleine bomen, die de volwassen exemplaren zonder enige moeite kunnen bereiken. Deze soort verschilt van de witte neushoorn in zijn kleur en in zijn bek, want de bek van de zwarte neushoorn lijkt meer op een grijpbek, ideaal voor zijn type voeding.

Een zwarte neushoorn

Sumatraanse tijger (Panthera tigris sumatrae)

Een ander dier op onze lijst van bedreigde zoogdieren is de Sumatraanse tijger, een grote kat die sinds 2008 de status “ernstig bedreigd” heeft. De oorzaak van zijn bevolkingsafname is stroperij voor de handel in zijn huiden en de versnippering van zijn natuurlijke habitat, een situatie die deze katachtige dwingt zich op te sluiten in beperkte gebieden.

Men schat de huidige populatie Sumatraanse tijgers op 450 tot 500 individuen. Die leven allemaal in bepaalde natuurreservaten in gevangenschap of in kleine gebieden in het wild.

Fysiek kunnen we zien dat hun vacht donkerder is dan die van andere tijgersoorten. Hij heeft ook meer sterlijnen en wordt beschouwd als de kleinste van de tijgers. Zijn lengte is niet meer dan 2,5 meter. Tot hun vaardigheden behoren de jacht en hun vermogen om te zwemmen in de kleine rivieren en vijvers van het eiland Sumatra in Indonesië, hun natuurlijke habitat.

Sumatraanse tijger


Schubdieren

Schubdieren zijn een geslacht van zoogdieren. Daarvan zijn twee van de vier soorten momenteel met uitsterven bedreigd. Dit kleine dier wordt geassocieerd met het gordeldier. Dat komt vanwege zijn vermogen zich om zijn eigen lichaam te wikkelen om zich te beschermen tegen roofdieren in Afrika en Azië. Dit zijn de leefgebieden waar het tot leven is gereduceerd.

Het schubdier is een insectenetend zoogdier dat geen gevaar vormt voor de mens. Toch is het wereldwijd het meest verhandelde dier, omdat zijn vlees hoog gewaardeerd wordt op de Aziatische markt en zijn schubben worden gebruikt om kwalen – zoals artritis of astma – te verlichten in de traditionele geneeskunde.

Schubdieren behoren tot de 8 bedreigde zoogdieren


Berggorilla (Gorilla beringei beringei)

Gorilla’s zijn een ander zoogdier dat bedreigd wordt. In dit geval bestaat de bedreiging door ontbossing, stroperij en menselijke ziekten. De westelijke laaglandgorilla en de berggorilla zijn twee van de vier gorilla-ondersoorten die het meest bedreigd zijn. In 2018 waren er nog maar 600 exemplaren van deze soort over, en volgens de IUCN (Engelse link) is de status “bedreigd.”

Berggorilla’s zijn beschermd in verschillende reservaten in Centraal-Afrika. Hun sociale organisatie is slechts een van hun meest merkwaardige aspecten. Deskundigen hebben vastgesteld dat een enkel mannetje met meerdere vrouwtjes kan samenleven, hoewel er meestal meer mannetjes in dezelfde gemeenschap zijn.

8 bedreigde zoogdieren


Dwergnijlpaard (Choeropsis liberiensis)

Deze nijlpaardsoort is endemisch in Afrika, met name in Liberia, Nigeria en Ivoorkust, waar moerassen in overvloed voorkomen. Het is een semi-aquatisch zoogdier dat, in tegenstelling tot het gewone nijlpaard, bij voorkeur alleen of in paren leeft. Beide gaan ‘s nachts de nabijgelegen bossen in om zich te voeden. Overdag blijven ze in het water om hun temperatuur te regelen.

De vernietiging van hun leefgebied heeft het aantal van dit dier teruggebracht tot minder dan 3.000. Daarom worden ze door de IUCN als een “bedreigde” soort vermeld.

Het dwergnijlpaard

Ook Spaanse zoogdieren met uitsterven bedreigd

Net als elk ander land is Spanje niet vreemd aan het mogelijk uitsterven van verschillende diersoorten. In het geval van zoogdieren zijn vervuiling en jacht slechts twee van de oorzaken die hun leven bedreigen. Daarom hebben de milieu- en dierenbewegingen gestreden voor een strengere wetgeving tegen de misdaden die het biologisch behoud bedreigen.

Bruine beer (Ursus arctos) 

De bruine beer heeft zijn leefgebied in Spanje – in de Pyreneeën – en in het Cantabrisch gebergte. Hoewel enkele onderzoeken en overheidsinspanningen hun aantal hebben weten te verhogen, zijn er momenteel in de Pyreneeën slechts ongeveer 50 exemplaren. Herstelprogramma’s hebben de soort echter van “bedreigd” naar “minst zorgwekkend” op de lijsten gebracht.

In februari 2016 bedroeg de wereldpopulatie bruine beren 110.000.

Bruine beer

7. Iberische wolf ( Canis lupus signatus)

Het behoud van de Iberische wolf is een voortdurende strijd in Spanje. Enkele tientallen jaren geleden was deze kanis op het hele Iberische schiereiland aanwezig. Op dit moment zijn er ten noorden en ten zuiden van de Duero nog maar 2000 exemplaren. Daarom wordt hij door deskundigen als een “kwetsbare” soort beschouwd. Helaas wordt er in sommige gebieden nog steeds op exemplaren gejaagd.

De belangrijkste bedreiging van de Iberische wolf zijn de pogingen om de jacht op hem ten zuiden van de rivier de Duero te legaliseren, naast vergiftiging en de verkleining van zijn natuurlijke habitat.

De Iberische wolf is een van de bedreigde zoogdieren

8. Pardellynx (Lynx pardinus) 

De pardellynx – een unieke soort in de wereld – is een ander bedreigt zoogdier. Dat komt onder andere door de vernietiging van zijn habitat, het verkeer, gebrek aan voedsel en de jacht. Deskundigen classificeren hem als een soort “met uitsterven bedreigd.”

In de Spaanse gebieden van de Sierra Morena, Doñada en de bergen van Toledo beweegt hij zich vrij. Er is echter een precaire voedselsituatie die nauw samenhangt met de konijnenpopulatie.

8 bedreigde zoogdieren

Zoals je zult hebben begrepen, zijn veel zoogdieren momenteel bedreigt met mogelijke uitsterving. De meeste oorzaken van deze achteruitgang zijn te wijten aan de mens. Daarom is het aan ons om te vechten voor de toekomst van deze dieren en een oplossing te vinden voor de situatie. Hun natuurlijke leefgebieden moeten weer een veiliger plek zijn om te leven.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • WorldWildLife. Pangolín. Recogido el 20 de junio de 2021 de: https://www.worldwildlife.org/descubre-wwf/historias/pangolin
  • Lomolino, M. V., & Channell, R. (1995). Splendid isolation: patterns of geographic range collapse in endangered mammals. Journal of Mammalogy, 76(2), 335-347.
  • Comizzoli, P., Songsasen, N., & Wildt, D. E. (2010). Protecting and extending fertility for females of wild and endangered mammals. Oncofertility, 87-100.
  • Grimwood, I. (1968). Endangered mammals in Peru. Oryx, 9(6), 411-421.
  • Azab, W., Dayaram, A., Greenwood, A. D., & Osterrieder, N. (2018). How host specific are herpesviruses? Lessons from herpesviruses infecting wild and endangered mammals. Annual review of virology, 5, 53-68.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.