Klimaatverandering en de Cantabrische bruine beer

De veranderingen die de stijgende wereldtemperaturen veroorzaken, zorgen ervoor dat dieren zich snel moeten aanpassen. Ontdek in dit artikel de effecten van klimaatverandering op de Cantabrische bruine beer.
Klimaatverandering en de Cantabrische bruine beer

Laatste update: 20 oktober, 2021

Klimaatverandering richt overal ter wereld grote schade aan. In het Cantabrische gebergte (Spanje) hebben verhoogde temperaturen een effect op het winterslaapgedrag van de Cantabrische bruine beer (Ursus arctos arctos) en ook op de voeding.

Deze effecten kunnen zeer ernstige gevolgen voor het behoud van de soort hebben. Deze soort wordt bedreigd en menselijk contact helpt niet om de situatie te verbeteren. De vernietiging van habitats en veranderingen in landgebruik maken het voor de soort ook moeilijker om te overleven. Bij al deze factoren worden de effecten van klimaatverandering opgeteld.

Welke invloed heeft klimaatverandering op de Cantabrische bruine beer?

In de jaren ’90 begon de Brown Bear Foundation de winteractiviteiten van de soort te bestuderen. Ze zouden dit seizoen van het jaar niet actief moeten zijn, omdat beren in de winter meestal een winterslaap houden.

De onderzoekers ontdekten echter dat dit niet het geval was. Ze vonden berensporen in de sneeuw, dus er was geen twijfel dat ze in de winter buiten hun schuilplaatsen ronddwaalden. Verder werden ze in beukenbossen en eikenbossen gezien. Dit wetenschappelijke bewijs toonde aan dat een aantal Cantabrische bruine beren geen winterslaap hielden.

Sindsdien is de omgevingstemperatuur, een factor die ervoor zorgt dat beren in winterslaap gaan, gestegen. De winter van 2020 was in Spanje zelfs de warmste van de hele 21e eeuw.

Verhoogde temperaturen als oorzaak van niet-winterslaap bij de Cantabrische bruine beer

Beren in het wild

Winterslaap is de meest nauwkeurige aanpassing van alle endotherme soorten. Dit zijn soorten die hun lichaamstemperatuur via inwendige mechanismen regelen. Door deze aanpassing kunnen dieren overleven wanneer voedsel schaars is en het weer erg ongunstig is.

Voor bruine beren is winterslaap niet alleen een tijd om een gebrek aan voedsel te overleven en energie te besparen. Gedurende deze tijd baren de beren hun jongen in de warmte van hun schuilplaats. Ze moeten in het late voorjaar naar buiten komen.

Tussen 1995 en 2018 zagen experts dat de beren en hun welpen hun holen of schuilplaatsen verlieten voordat ze dat zouden moeten doen. De trend was duidelijk: in jaren waarin de gemiddelde temperatuur hoger was, kwamen de beren vroeg uit hun hol.

Dat de Cantabrische bruine beer geen winterslaap meer houdt en al helemaal niet meer na zulke warme winters, vinden de onderzoekers van de Brown Bear Foundation niet meer verwonderlijk. De gevolgen van deze gebeurtenissen kunnen voor de berenpopulaties in Spanje, maar ook in de rest van de wereld verwoestend zijn.

Het dilemma van gebrek aan voedsel

Het is duidelijk dat er een tastbare relatie is tussen stijgende temperaturen en het vroegtijdig vertrek van beren en welpen uit hun holen of schuilplaatsen. Helaas kunnen deze situaties ernstige gevolgen voor de reproductie van bruine beren hebben.

Beren moeten uit hun holen komen als er voedsel beschikbaar is. Als ze door temperatuurstijging vroeg naar buiten komen, dan is er nog steeds niet genoeg voedsel. Dit kan tot een hoge sterfte onder de welpen en tot veranderingen in de populatiedynamiek van deze soort leiden.

Andere gevolgen voor het behoud van de Cantabrische bruine beer

Twee beren in gevecht

Aangezien beren in de winter een winterslaap houden, worden de bergen waar ze leven hotspots voor andere activiteiten. Een aantal van hen zijn bergsporten, natuurtoerisme en de jacht.

Als er in de winter beren in de bergen zijn, dan moeten deze menselijke activiteiten worden stopgezet. Dit is een realiteit waarmee degenen die verantwoordelijk zijn voor het reguleren van het gebruik van het land van beren rekening moeten houden.

Volgens Guillermo Palomero, voorzitter van de Brown Bear Foundation, heeft deze soort dus dringend een strategisch plan nodig om de gevolgen van klimaatverandering te verzachten. Het doel van dit plan is om de gevolgen te verminderen en de beren te helpen om zich aan de huidige situatie aan te passen. Wellicht ook interessant voor jou

Zonder bijen is er geen leven op aarde mogelijk
My Animals
Lees het op My Animals
Zonder bijen is er geen leven op aarde mogelijk

Bijen zijn helaas aan het verdwijnen, terwijl ze toch zo belangrijk zijn voor de aarde. Hoe kunnen we voorkomen dat ze helemaal verdwijnen?