Nieuwe studie onderzoekt het microbioom van honden wereldwijd

Het microbioom van honden wordt niet alleen in verband gebracht met hun voeding, maar er is ook aangetoond dat het enige invloed heeft op de aanwezigheid van allergieën en verschillende ziekten.
Nieuwe studie onderzoekt het microbioom van honden wereldwijd
Cesar Paul Gonzalez Gonzalez

Geschreven en geverifieerd door de bioloog Cesar Paul Gonzalez Gonzalez.

Laatste update: 22 december, 2022

Microbioom is de naam die gegeven wordt aan de groep micro-organismen die in de darm van sommige gewervelde dieren leven. Deze gemeenschap gaat een symbiotische relatie aan met zijn gastheer, maar brengen geen schade toe aan diens gezondheid.

Bovendien helpen ze bij de verteringstaken van het lichaam en helpen ze voedingsstoffen beter op te nemen. In dit artikel werpen we een korte blik op het hondenmicrobioom en de nieuwste onderzoeken.

Vanwege het belang ervan hebben veel studies zich gericht op het onderzoeken van wat het hondenmicrobioom vormt. Deze informatie kan helpen om diëten te formuleren die de darm micro-organismen ten goede komen, om tegelijk de voeding van de hond te verbeteren. Lees verder en ontdek wat een nieuwe studie zegt over het microbioom van honden.

Zijn microbiota en microbioom hetzelfde?

Hoewel de twee termen verwant zijn, verwijst microbiota alleen en uitsluitend naar het geheel van micro-organismen dat in de darm leeft. Het microbioom daarentegen omvat zowel micro-organismen als hun metabolieten, omgevingsfactoren, en genomen.

Als je het hebt over de relatie en invloed die micro-organismen op het lichaam van een dier hebben, moet je ook rekening houden met hun omgeving en alles wat hen verandert. Daarom is de term microbioom meestal representatiever in vaktaal. Dit betekent echter niet dat het verkeerd is om het woord “microbiota” als synoniem te gebruiken, maar alleen in een spreektaal.

Microbioom

Waarom zijn microbiomen nodig?

Het is heel normaal om te denken dat de organen en systemen waaruit een levend wezen is opgebouwd voldoende zijn voor de verwerking van voedsel. Zonder hulp zou de spijsvertering echter lang duren.

Vooral bepaalde materialen die vrij moeilijk te assimileren zijn, zoals de cellulose waaruit planten bestaan. Daarom is het microbioom zo noodzakelijk, want het helpt om de spijsvertering efficiënter te laten verlopen en meer voedingsstoffen uit voedsel te halen.

In feite veranderen de samenstelling en de hoeveelheid van de micro-organismen die in de darm leven naargelang de soort voeding. Dit gebeurt omdat elk van hen gespecialiseerd is in het afbreken van bepaalde voedingsmiddelen. Bijgevolg is het microbioom van een herbivoor heel anders dan dat van een carnivoor.

Waarom is het belangrijk het microbioom van de hond te analyseren?

Het microbioom verandert naar gelang het voedsel dat het dier tot zich neemt. Daarom kunnen ze dienen als een indicator van welk dieet de beste voordelen biedt. Bovendien zouden ze ook kunnen aantonen of het consumeren van commerciële voeder-achtige formuleringen geen kwaad kan. Dit opent de mogelijkheid om de voeding, gezondheid (Engelse link) en levenskwaliteit van huisdieren te verbeteren.

Hoewel inzicht in de samenstelling van het microbioom van honden op lange termijn veel voordelen zou kunnen opleveren, is het erg ingewikkeld om ze te analyseren. Om te beginnen verandert het dieet van honden o.a. naar gelang de gewoonten van hun baasjes. Dit veroorzaakt veel variatie in het microbioom. Daarom is het erg moeilijk om kandidaten te verkrijgen die elk van deze varianten vertegenwoordigen.

In feite zijn de micro-organismen van verschillende honden die als huisdier gehouden worden al geanalyseerd. Het enige probleem is dat de meeste van hen commercieel voer krijgen. Daardoor is het niet mogelijk om harde gegevens over hun microbioom te verkrijgen.

Hond aan het eten

Nieuwe bevindingen over het microbioom van de hond

Ondanks de complicaties verscheen in 2022 een nieuwe studie (Engelse link) die zich waagde aan een analyse van de samenstelling van het microbioom van verschillende honden. Dit zou een van de meest uitgebreide onderzoeken tot nu toe zijn.

Men gebruikte monsters van stedelijke huishonden, plattelandshonden, en zwerfhonden van over de hele wereld. Ook integreerde het enkele gefossiliseerde monsters van hun voorouders.

De onderzoekers vonden dat de Lactobacillus bacteriegeslachten het belangrijkst bleken te zijn in het hondenmicrobioom. Dit komt omdat in alle monsters een groot aantal soorten van dit geslacht werd gevonden.

Hoewel dit een doorbraak is en kan leiden tot het maken van nieuwe diëten die gericht zijn op het bevorderen van de groei van deze bacteriën, is het nog onbekend welke voordelen ze opleveren.

Het is duidelijk dat de studie van het hondenmicrobioom de voeding en de kwaliteit van leven van huisdieren sterk zou kunnen verbeteren. Het is echter nog te vroeg om nieuwe voedingsmiddelen of diëten te maken die gericht zijn op het veranderen of herstellen van het microbioom.

Voorlopig kunnen we dus alleen maar wachten tot het onderzoek vordert en nieuwe informatie over dit onderwerp oplevert.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Moon, C. D., Young, W., Maclean, P. H., Cookson, A. L., & Bermingham, E. N. (2018). Metagenomic insights into the roles of Proteobacteria in the gastrointestinal microbiomes of healthy dogs and cats. Microbiologyopen, 7(5), e00677.
  • Arias-Sánchez, F. I., Vessman, B., & Mitri, S. (2019). Artificially selecting microbial communities: If we can breed dogs, why not microbiomes?. PLoS biology, 17(8), e3000356.
  • Wernimont, S. M., Radosevich, J., Jackson, M. I., Ephraim, E., Badri, D. V., MacLeay, J. M., … & Suchodolski, J. S. (2020). The effects of nutrition on the gastrointestinal microbiome of cats and dogs: impact on health and disease. Frontiers in Microbiology, 11, 1266.
  • Yarlagadda, K., Zachwieja, A. J., de Flamingh, A., Phungviwatnikul, T., Rivera-Colón, A. G., Roseman, C., … & Malhi, R. S. (2022). Geographically diverse canid sampling provides novel insights into pre-industrial microbiomes. Proceedings of the Royal Society B, 289(1974), 20220052.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.