Nieuwe wetgeving over diergeneesmiddelen

Vanaf 2022 zullen in de Europese Unie enkele veranderingen met betrekking tot de wetgeving voor diergeneesmiddelen gaan gelden. Wat moet je weten over deze veranderingen?
Nieuwe wetgeving over diergeneesmiddelen
Francisco María García

Geschreven en geverifieerd door advocaat Francisco María García.

Laatste update: 27 september, 2022

De nieuwe wetgeving (Engelse link) inzake diergeneesmiddelen bevat belangrijke veranderingen die vanaf 28 januari 2022 moeten worden toegepast in alle landen die deel uitmaken van de Europese Unie.

De wetgeving beoogt de wetten veel duidelijker en transparanter te maken voor een effectievere toepassing. Op die manier zal het mogelijk zijn om beter bij te dragen aan het welzijn van dieren, het veterinaire beroep en ook de volksgezondheid. Hieronder volgen enkele van de meest relevante aspecten van de nieuwe wetgeving.

De meest relevante aspecten van de wetgeving inzake diergeneesmiddelen

Hond bij de dierenarts

Veterinaire voorschriften

Een van de meest relevante veranderingen in de wetgeving inzake diergeneesmiddelen heeft te maken met voorschriften. Vanaf 28 januari 2022 zullen alleen dierenartsen bevoegd zijn om recepten af te geven.

Bovendien zullen de voorgeschreven hoeveelheden specifiek moeten worden beperkt in overeenstemming met de behandeling. Ook moeten we opmerken dat het recept in de hele Europese Unie geldig zal zijn. Dit zal door verschillende verordeningen zal worden geregeld.

Centrale databank van geneesmiddelen

Een ander essentieel aspect is de oprichting van een centrale databank van geneesmiddelen, waartoe alle dierenartsen toegang zullen hebben. Deze databank zal veel vollediger informatie bevatten over de verschillende geneesmiddelen.

Naast vele andere gegevens zullen dierenartsen kennis kunnen nemen van mogelijke bijwerkingen van de geneesmiddelen, evenals gegevens over geneesmiddelenbewaking.

Voorschrijfcascade

De voorschrijfcascade (Engelse link) is ook versoepeld. In dit verband maakt de nieuwe wetgeving inzake diergeneesmiddelen een gemakkelijkere uitvoer uit andere landen binnen de Europese Unie mogelijk.

Ook de invoer van geneesmiddelen uit andere landen buiten de EU wordt mogelijk, zij het onder andere voorwaarden en met specifieke beperkingen voor antibiotica.

Online verkoop

Hond op een laptop

In de praktijk zal de online verkoop veel beperkter zijn. Alleen geneesmiddelen waarvoor geen recept nodig is, kan men online kopen.

Bovendien moeten online apotheken naar behoren gecertificeerd zijn door de Europese Unie. De EU zal hen ook nauwlettend controleren om ervoor te zorgen dat ze geen van de regels en wetten van de nieuwe wetgeving overtreden.

Diervoeders die geneesmiddelen bevatten

Er zijn tegenwoordig veel voeders en snacks op de markt die een bepaald percentage geneesmiddelen bevatten. Volgens de nieuwe wetgeving mag men dergelijk voer alleen  op voorschrift van een dierenarts verkopen. Deze voerproducten mogen geen antimicrobiële stoffen bevatten. Bovendien mogen ze niet langer dan twee weken worden voorgeschreven.

Antibiotica

De Europese Unie moet nog de definitieve lijst vaststellen van antibiotica waarvan het gebruik beperkt of verboden is. Deze maatregel is onder meer bedoeld om antimicrobiële resistentie te voorkomen.

Om dezelfde reden zal men ook het gebruik van antibiotica als preventieve maatregel beperken. Toezicht op het gebruik van antibiotica is verplicht, vooral ook op nationaal niveau.

Producten van dierlijke oorsprong

Wat producten van dierlijke oorsprong betreft, moeten dieren die buiten de grenzen van de Europese Unie worden ingevoerd, voldoen aan het verbod op antibiotica die uitsluitend voor menselijk gebruik bestemd zijn. Ze moeten ook voldoen aan het verbod op antimicrobiële groei en resistentie.

De nieuwe wetgeving en het dierenwelzijn

Zoals we hebben gezien, is het doel van de nieuwe wetgeving het dierenwelzijn. Er is ook rekening gehouden met de ontwikkeling van geneesmiddelen die geschikt zijn voor de Europese Unie en die de beschikbaarheid voor verschillende diersoorten kunnen garanderen, ook voor kleinere zoals vissen of bijen.

Het doel is ook om het in de handel brengen van en het toezicht op alle eerder goedgekeurde diergeneesmiddelen te vereenvoudigen. Anderzijds is het doel van het toezicht de werkzaamheid van antibiotica te behouden en te voorkomen dat er door willekeurig gebruik resistentie tegen ontstaat.

Nieuwe wetgeving inzake diergeneesmiddelen

De wetgeving inzake diergeneesmiddelen beoogt het welzijn van een zo groot mogelijk aantal diersoorten te bevorderen. Zij beoogt ook de arbeidsomstandigheden van de gehele veterinaire beroepsgroep te verbeteren om de volksgezondheid te waarborgen.

Concluderend is dit een geweldig initiatief dat beoogt alles wat met diergeneesmiddelen te maken heeft beter te organiseren en te controleren. Er zij aan herinnerd dat deze wetgeving vanaf januari 2022 in werking treedt. Wellicht ook interessant voor jou

Verplaatste bevers hielpen de schade door klimaatverandering te beperken
My Animals
Lees het op My Animals
Verplaatste bevers hielpen de schade door klimaatverandering te beperken

Het verplaatsen van bevers naar de Skykomish River heeft geholpen om enkele effecten van klimaatverandering te beperken.