Een kijkje in een stad waar je alleen geredde dieren kunt adopteren

Een kijkje in een stad waar je alleen geredde dieren kunt adopteren

Laatste update: 02 augustus, 2018

De rashonden- en raskattenindustrie is een grote zorg. Het plaatst dieren in een erg kwetsbare positie. Deze dieren zijn slachtoffers van mishandeling en worden beschouwd als puppymakende (en geldmakende) machines. Daarom zijn er mensen die wetten ondersteunen waarmee alleen het adopteren of het kopen van asieldieren wordt toegestaan.

Dierenwinkels: een beangstigend verhaal

Hond achter tralies

Dierenwinkels die katten en honden verkopen laten niet zien wat er zoal achter de schermen gebeurt. Hun winstgevendheid hangt af van het lijden van levende dieren. Vrouwtjes moeten met een reu paren om pups te krijgen. Ze worden dan in een kooi opgesloten gedurende de zwangerschap. Er is geen rustperiode tussen de zwangerschappen. Als ze niet meer vruchtbaar zijn worden ze als vuilnis van de hand gedaan.

Dit is niet altijd het geval: gelukkig zijn er bedrijven die veel beter zorgen voor de gezondheid van hun dieren. Helaas moeten echter miljoenen honden wreedheid verdragen. Dat komt vanwege mensen die er alleen op uit zijn om geld te verdienen. Ze doen dat tevens ten koste van onschuldige levens.

Hoe San Francisco de wildgroei van dierenwinkels voorkomt

Er is een plan gemaakt met als doel om de commerciële verkoop van dieren door zogeheten ‘puppy mills’, je zou kunnen zeggen puppiefabrieken, te stoppen. In San Francisco is onlangs een bijzondere wet aangenomen. Deze staat dierenwinkels alleen toe om dieren te verkopen die zijn gered, verstoten of van een dierenasiel afkomstig zijn. De enige uitzondering op de regel is voor pups die komen van officiële fokkers die aan bepaalde reglementen voldoen. Dat houdt ook in de diervriendelijke behandeling van de teefjes.

De vastgestelde beperkingen geven ook aan dat een pup niet verkocht mag worden voordat hij twee maanden oud is. Hij of zij moet tot die tijd bij de moeder en eventuele broertjes en zusjes blijven. Katy Tank, een lid van de San Francisco Board of Supervisors heeft deze wet voorgesteld. Het bestuur stemde voor. Later kreeg het de goedkeuring van de gemeenteraad.

Eén van de doelen van deze regelingen is om van het overmatige fokken van rashonden af te komen. Ze willen tevens een oplossing vinden voor het probleem in de stad van de zwerfhonden. Het aannemen van de wet werd gevierd door groepen voor dierenrechten en ook door dierenliefhebbers.

De hebzucht van bepaalde mensen is de oorzaak van een wrede industrie waar dieren als voorwerpen worden behandeld. Op veel plekken worden vrouwtjeskatten- en honden hun hele leven in kleine metalen kooien opgesloten. Daar mogen ze maar heel af en toe uit. Ze brengen hun hele leven in deze gevangenishokjes door en brengen alsmaar weer nestjes jongen voort.

Doel van de wet is om alleen geredde dieren te laten adopteren

Geredde dieren adopteren

Bovendien wil deze wet de vreselijke rashondenindustrie aan de kaak stellen. Het moedigt het adopteren van dieren van gemengd ras aan. Normaal gesproken kost het veel moeite om voor hen een thuis te vinden.

Soms blijven dieren jaren in het asiel. In dit deel van de Verenigde Staten worden jaarlijks duizenden honden opgespoord. Momenteel zorgt de regio voor eten, drinken en medische zorg voor bijna 6.000 honden.

De stad San Francisco heeft erkend dat dieren niet zomaar koopwaar zijn. Het ontmantelen van deze wrede en schadelijke industrie is noodzakelijk. Gelukkig volgen andere delen van de Verenigde Staten de stappen van San Francisco. Er zal spoedig meer nieuws volgen over soortgelijke wetten in andere plaatsen. San Diego, Philadelphia, Chicago, Austin en Boston werken er al aan.

Als je erover nadenkt om een rashond te adopteren, zoek dan uit hoe het fokken in je stad of land er aan toe gaat. Koop alleen van degenen die kunnen garanderen dat de dieren niet hebben geleden. Misschien is de moeder van je pup mishandeld tijdens de geboorte. Het kan zelfs zijn dat ze nog steeds in een vreselijke situatie gevangen zit alhoewel het bedrijf de dans ontspringt. Denk na over de volgende zin: ‘Koop je vrienden niet – adopteer ze’. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.