Als je in Madrid woont moet je een DNA-test laten uitvoeren op je hond

Als je in Madrid woont moet je een DNA-test laten uitvoeren op je hond

Laatste update: 14 juli, 2018

In Madrid wil een autonome gemeenschap actie ondernemen door een DNA-test te laten uitvoeren bij honden. Dit is een reactie op het gedrag van mensen die de uitwerpselen van hun huisdier op straat niet zelf opruimen. Deze gemeenschap is van plan om huisdieren te registreren en te identificeren.

Het is nogal wat voor verantwoordelijke eigenaren die de prijs moeten betalen voor andere eigenaren die de uitwerpselen van hun hond niet opruimen. Maar in Madrid gaat dit veranderen, omdat je hond daar een DNA-test moet ondergaan. Zo weten de autoriteiten of de poep die de ambtenaren van de gemeentelijke dienst verzamelen van jouw hond is.

Ook al betreft dit een initiatief dat veel mensen niet zien zitten, het is wel een iets waar iedereen baat bij kan hebben. Dus als jij een van die mensen bent die alles altijd opruimt van je hond, hoef je je geen zorgen te maken. Ga door met lezen en kom alles te weten over dit nieuwe initiatief in Madrid.

De reden voor dit initiatief

Er zijn veel onverantwoordelijke eigenaren die de uitwerpselen van hun hond niet opruimen. Dit is niet alleen een grote ergernis voor andere hondeneigenaren, maar ook voor de buurtgenoten. Elke dag klagen burgers over het feit dat ze op straat in de poep stappen.

Er zijn veel plaatsen waar posters hangen met het verzoek om een verantwoordelijke eigenaar te zijn. De huisdieren kunnen er niets aan doen, omdat het de eigenaren zijn die verantwoordelijk zijn. Hierdoor hebben degenen die geen huisdieren hebben een hekel aan dieren gekregen. Dit kan zo niet langer!

Een hond met diarrhee
Daarom hebben inwoners van Madrid besloten dat het initiatief alleen niet genoeg is. Vandaar dat ze de nodige maatregelen hebben ingevoerd. Blijkbaar ruimen veel eigenaren niet achter hun hond op omdat ze denken ermee weg te komen.

Met deze nieuwe verordening gaat dit allemaal veranderen. Immers, het is slecht nieuws voor degenen die de poep niet opruimen, maar goed nieuws voor degenen die niet hoeven opdraaien voor de fout van een ander.

Je zult een DNA-test bij je hond moeten laten uitvoeren

In elke stad zijn er bepaalde plekken waar honden kunnen rennen, zoals parken of specifiek aangewezen straten. Als de eigenaren de ontlasting van hun hond niet opruimen gaat het van kwaad tot erger. Zo wordt het voor iedereen die in de buurt woont een ongemak.

Dankzij klachten van veel inwoners is er een nieuw initiatief gestart in Madrid: elke hond moet een DNA-test ondergaan. Ook zal elke hond een bloedtest moeten ondergaan om vast te stellen of hij geregistreerd is of niet.

Madrid wil een uitgebreide database creëren met geregistreerde honden, waar ook degenen instaan die de DNA-test hebben ondergaan.

Doctoren voeren dna-test uit

Een ambtenaar is verantwoordelijk voor het verzamelen van de uitwerpselen en brengt ze naar een laboratorium. Daar worden ze geanalyseerd. Ze controleren het DNA van huisdieren wiens eigenaren hun ontlasting niet opruimen en die krijgen vervolgens een bekeuring.

Buren die poep vinden kunnen dit naar het politiebureau brengen of hiervoor de aangestelde opruimservice bellen. Ook zal het met de tijd mogelijk worden om te controleren of een hond geregistreerd is en of hij de DNA-test heeft gehad. De eigenaar krijgt een bekeuring als aan een van beide voorwaarden niet voldaan is.

En wat in andere steden?

Andere steden zoals Tarragona en enkele gemeenten in Valles hebben al bekeuringen ingesteld voor het niet opruimen van poep op straat. Echter, dit initiatief zal hun werk ongetwijfeld makkelijker maken.

Hoogstwaarschijnlijk zullen vele steden wat dit initiatief betreft Madrid volgen. Wees dus niet verbaasd als je op korte termijn gevraagd wordt een DNA-test bij je hond te laten uitvoeren. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.