Een oude politiehond adopteren: waarom is dat belangrijk?

Het feit dat hun carrière gedaan is moet daarom niet betekenen dat hun leven over is. Leer hoe je politiehonden een nieuwe thuis kunt geven en waarom een politiehond adopteren belangrijk is.
Een oude politiehond adopteren: waarom is dat belangrijk?

Laatste update: 18 april, 2018

Je hebt vast al eens wel verhalen gelezen of gehoord over een oude politiehond of getrainde hond die decoraties kreeg voor zijn werk. Het kan zijn dat ze actief waren in een oorlog, een expeditie of een anti-drugsoperatie. Wanneer deze dieren een bepaalde leeftijd bereiken verlaten ze de politie. Velen van hen gaan met hun menselijke collega’s mee naar huis. Dat is echter niet voor alle honden het geval. Daarom bestaat er een vereniging die zich inzet voor hen. Ze proberen mensen te overtuigen dat een oude politiehond adopteren nodig is.

Held op pensioen zoekt nieuw huis. Ook jij kan een politiehond adopteren

Ook jij kan een politiehond adopteren

De vereniging “Helden op 4 Poten” heeft een nieuwe campagne gelanceerd in Madrid. Hun bedoeling is om mensen aan te sporen om dieren te adopteren. Deze kunnen bijvoorbeeld bij de politie gediend hebben. Volgens de voorzitter van de Madrileense Gemeenschap, Cristina Cifuentes, krijgen mensen die een oude politiehond adopteren veel meer terug dan ze verwachten. De voorzitter steunt het doel en geeft aan dat het “eerlijk en ondersteunend” is.

We hebben het over honden die het werk van de staatsveiligheidsdiensten en -agentschappen opknappen, of werken voor de hulpdiensten. Zij zoeken naar overlevenden na catastrofes, vechten tegen mensenhandel, terroristen en drugsmokkelaars.

Na hun pensioen hebben de dieren een familie nodig om hen te adopteren. Dit is wanneer de dieren ongeveer  10 jaar oud zijn. Helaas zijn mensen die graag een ouder dier in huis nemen niet altijd beschikbaar. In de meeste gevallen zijn de menselijke collega’s waar ze heel hun leven mee samengewerkt hebben verantwoordelijk voor hen tijdens hun laatste levensjaren.

Sedert hun oprichting twee jaar geleden is de vereniging “Helden op 4 poten” erin geslaagd een nieuwe thuis te vinden voor meer dan honderd gepensioneerde politiehonden. Ze werken elke dag hard om de juiste connectie te vinden tussen de honden en een nieuwe familie. Hiervoor krijgen ze ook hulp van degenen die met de honden gewerkt hebben. Als die hen niet bij hun thuis kunnen opvangen, zullen ze hun best doen om hun voormalige partners de juiste thuis te bezorgen.

Zoals aangegeven door Cifuentes is een hond geen stuk gereedschap dat zomaar ergens kan opgeborgen worden als het zijn doel heeft volbracht. Deze dieren hebben affectie, eten en zorg nodig. We mogen ook niet uit het oog verliezen dat hun verleden een opeenstapeling is van opofferingen. Zonder twijfel verdienen ze de beste thuis in deze nieuwe fase van hun leven.

De vereniging Helden op 4 poten helpt je een politiehond adopteren

Nieuw leven voor politiehonden op rust.

Deze vereniging werkt samen met de politie om een thuis te vinden voor deze helden. Dit doen ze voor alle honden die niet bij hun voormalige menselijke collega’s kunnen in huis genomen worden. Dankzij deze vereniging en de Canine Expert Service worden gepensioneerde politiehonden geadopteerd door families. Dit gebeurt pas nadat deze voordien uitgebreid geëvalueerd werden.

Zoals op de website van de vereniging staat weergegeven duurt het werk van de honden ongeveer negen jaar. Vanaf het moment dat hun conditie achteruit begint te gaan, gaan ze met pensioen. Ook indien ze er niet meer in slagen hun taken te vervullen gaan ze met pensioen. Tot slot kan het gebeuren dat jonge honden toch niet blijken te voldoen aan de vereiste voorwaarden om de job te kunnen uitvoeren. Dat blijkt al net nadat deze getraind zijn.

Helden op 4 poten probeert een nationaal netwerk te creëren. Dit moet het lot van deze gepensioneerde honden in lijn brengen met dat van hun nieuwe families. Deze families willen zorg dragen voor hen gedurende de laatste jaren van hun levens. Ze moeten begrijpen wat volwassen honden nodig hebben: rust, warmte, een goed bed en heel veel liefde.

Adoptieproces is een belangrijke stap

Het adoptieproces is heel precies omdat het een loyale hond probeert te koppelen aan een geschikte eigenaar. Het karakter van het dier alsook de karakters van de mogelijke adoptanten zijn belangrijk om rekening mee te houden. Nadat je de goedkeuring hebt gekregen om een hond in huis te nemen stopt het niet. De specialisten van Helden op 4 poten blijven verantwoordelijk om de adoptie familie te adviseren en op te volgen.

De vereniging is beschikbaar voor honden van alle hondenbrigades. Het maakt dus niet uit waartoe de brigade behoord heeft. Honden komen van veiligheidsdiensten (staat, lokaal of gemeenschap), burgerbescherming, brandweer, privébeveiliging, leger, honden servicebedrijven etc.

Wil je ook een politiehond adopteren? Contacteer dan Helden op 4 Poten, of check bij je lokale politiebureau in de buurt.

Bron van de foto’s: Facebook pagina van Helden op 4 Poten (Héroes de 4 Patas).


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.