Mishandelde hond werkt nu als therapiehond

Mishandelde hond werkt nu als therapiehond

Laatste update: 18 augustus, 2018

Tango’s geschiedenis is een prachtig verhaal over hoeveel honden van ons mensen houden. Ook al werd hij mishandeld en verlaten, dit ‘mormel’ is nu een therapiehond voor kinderen en ouderen!

Tango, van slachtoffer tot therapiehond

Tango werkt met vrijwilligers van het Rode Kruis aan een therapieproject waarbij honden een steentje bij kunnen dragen. Dit gebeurt in Camp de Morvedre, Valencia. Elke week brengt hij een bezoekje aan de oudere bewoners. Hij speelt ook een rol in het zogenaamde ‘School Succes’ programma. Dit is opgezet om kinderen met speciale leerbehoeften te helpen.

Tango met zijn vrienden

Door een therapiehond in te zetten hoopt men:

  • Zowel jongeren als ouderen uit hun isolatie te helpen of dit te voorkomen. Dit zou bereikt moeten worden door ze te helpen contacten te leggen en beter te integreren.
  • Oudere volwassenen aan te moedigen om actief te blijven zodat ze motorisch niet zo snel achteruit gaan.

Elke week wachten kinderen en ouderen vol smart op Tango. De lieve, kalme en hartelijke hond wint direct het hart van elke persoon die hij ontmoet.

Wat dit verhaal zo bijzonder maakt is het feit dat Tango zelf een tijd aan het kortste eind heeft getrokken wat betreft de mensen waarmee hij omringd was. Toch laat hij zichzelf alleen maar van zijn beste kant zien. Zo zie je maar weer dat goede behandeling en genegenheid alle wonden kan helen.

Iemand liet Tango vijf jaar geleden in de steek in Port de Sagunt (vlakbij Valencia, Spanje). Zijn uiteindelijke redders konden aan hem zien dat hij mishandeld was. Het waren echter de vrijwilligers van het Rode Kruis die zijn potentie herkenden. Sterker nog, zij zagen meteen een kans om een therapiehond van hem te maken.

Therapie met assistentie van honden

Het Rode Kruis besloot deze therapieprogramma’s met honden op te zetten nadat ze de mate van sociale isolatie onder oudere volwassenen geobserveerd hadden. Bovendien werd het steeds erger. Ook dat konden ze zien.

Ook het aantal kinderen dat problemen ondervond bij het leggen van contact met leeftijdsgenoten neemt ook toe. Dezer dagen is het bijvoorbeeld niet ongewoon om jongeren in hun eentje te zien spelen tijdens de schoolpauzes.

De genegenheid en vreugde die Tango afgeeft is een krachtig middel waarmee dit soort situaties kunnen worden omgedraaid. Zijn aanwezigheid alleen al verbetert de zelfwaardering van mensen en moedigt sociale, onderlinge relaties aan.

Naast de psychologische voordelen van Tango’s aanwezigheid op zich helpt hij ook minder mobiele mensen tijdens hun herstel. Dat doet hij door ze aan te moedigen vooral actief bezig te blijven.

Therapie met honden en andere dieren wint aan populariteit vanwege de geweldige resultaten die mensen hiervan zien. Mensen die met dieren omgaan laten met name tekenen van verbetering in fysieke, emotionele, cognitieve en sociale vlakken zien.

Maar hoe werkt dit? Ten eerste staan dieren er om bekend dat ze onvoorwaardelijk liefhebben. Ten tweede vellen ze geen oordelen en discrimineren ze niet, het tegenovergestelde van wat mensen vaak doen.

Daardoor voelen mensen (die zich fysiek, mentaal of emotioneel kwetsbaar voelen) zich veiliger met een therapiehond. Daarin ligt de sleutel tot hun potentiële herstel.

De voordelen van een therapiehond

Tango de therapiehond bij het Rode Kruis

Een paar dingen die mensen hebben bereikt met de hulp van een therapiehond:

  • Verbeterde motorische vaardigheden en balans.
  • Betere verbale interactie binnen groepen.
  • Verbeterde concentratie-, aandachts- en geheugenvaardigheden.
  • Meer zelfvertrouwen.
  • Een bredere woordenschat.
  • Verminderde angst.
  • Verminderd gevoel van eenzaamheid.

Naast specifieke therapievormen is het vaste gezelschap en de liefde van een hond zeker één van de beste dingen die je kunt hebben in je leven. Of niet dan?

Bronnen van de foto’s: de Facebook pagina van Cruz Roja Camp de Morvedre


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.