5 soorten snuitkevers die plagen voor gewassen kunnen zijn

Snuitkevers behoren tot de groep coleoptera (kevers). Sommige soorten staan op de lijst van grote bedreigingen voor gewassen. We noemen hieronder 5 specifieke soorten.
5 soorten snuitkevers die plagen voor gewassen kunnen zijn
Elsa M. de Arribas

Geschreven en geverifieerd door de biologe Elsa M. de Arribas.

Laatste update: 13 december, 2022

Snuitkevers zijn een groep kevers van de familie Curculionidae. Sommige soorten van deze groep vormen een fytosanitair risico doordat ze gewassen aanvallen, met alle economische gevolgen van dien.

Algemene kenmerken van snuitkevers

Snuitkevers behoren tot de coleoptera (kevers), hoofdrolspelers van verschillende plagen in verschillende soorten gewassen. Hun meest opvallende kenmerk is de opvallende vorm van het kauwapparaat. Ze zijn kleiner dan andere kevers. Ze zijn fytofaag en hebben herbivore gewoonten.

Het lichaam van deze kevers is ruw en heeft tinten die variëren van bruin tot zwart, afhankelijk van de soort. Een merkwaardig kenmerk dat ze kunnen beoefenen is tanatose. In gevaarlijke situaties kunnen ze spelen dat ze dood zijn.

Keversoorten

Een snuitkever
Curculionidae.

Anthonomus grandis of katoenbollenkever

Deze snuitkeversoort is de belangrijkste plaag die verantwoordelijk is voor schade aan katoengewassen in Amerika. Deze bollenkever is klein van formaat, met een volwassen lengte van ongeveer 3 tot 8 mm. Aangenomen wordt dat de mannetjes als eerste het gewas opsporen.

Van de verschillende katoensoorten is het de Amerikaanse katoen Gossypium hisurtum die het meest wordt aangetast door de aanwezigheid van Anthonomus grandis.

Deze soort verspreidt zich zodra het katoenseizoen voorbij is. Op dat moment maken de volwassenen gebruik van luchtstromen en verspreiden zich naar gebieden ver van hun gebied van herkomst.

2. Cylas formicarius of aardappelsnuitkever 

Algemeen bekend als de aardappelsnuitkever (Ipomoea batatas), ook wel aardappelkever genoemd. Hij kan andere planten van dezelfde familie als zoete aardappel besmetten.

Deze soort heeft spinnen, mieren of oorwurmen als belangrijkste vijanden. Hij kan ook worden geïnfecteerd door de schimmel Beauveria bassiana, die in de grond leeft en de snuitkever vaak doodt.

Een maatregel tegen deze bijzondere snuitkever is het kweken van de schimmel in koffie- of andere resten. Deze wordt tijdens het planten in de grond aangebracht, waardoor de snuitkeverpopulatie afneemt.

3. Rhigopsidius tucumanus 

De aardappelknolkever komt voor in drie verschillende landen in Zuid-Amerika. Specifiek komt hij voor in Bolivia, Chili en Argentinië.

Vrouwtjes leggen eitjes in zich vormende knollen. Als de larven uitkomen, bouwen ze geleidelijk een galerij onder de opperhuid. De galerij eindigt in een kamer, waar ze het popstadium ingaan. Vervolgens blijft de volwassene slapend in de knol totdat deze wordt geplant en vocht uit de grond krijgt.

4. Sitophilus oryzae of rijstklander 

Hij komt oorspronkelijk uit India en is een van de belangrijkste snuitkevers bij gemeenschappelijke plagen. Ze zijn te vinden in rijst- en maïsgewassen en ook in keukens, waar ze een voorkeur hebben voor droog voedsel zoals koekjes of granen.

5. Trogoderma granarium 

Deze graankever is ook bekend als khaprakever. Deze soort beschouwt men als gevaarlijk voor verschillende soorten granen of andere droge voedselproducten die kunnen worden opgeslagen.

Positieve factoren voor de aanwezigheid van snuitkevers

Als de snuitkever eenmaal aanwezig is, is het heel moeilijk om zijn aanwezigheid uit te roeien. Dit komt door de volgende factoren (Spaanse link):

  • ze kunnen lange tijd overleven zonder zich te voeden.
  • deze dieren overleven in voedsel met lage vochtigheid.
  • kunnen lange tijd verborgen blijven in spleten.
  • ze zijn tolerant (voor zover mogelijk) voor verschillende fumiganten en insecticiden.

Om al deze redenen is het noodzakelijk om zijn aanwezigheid te voorkomen, want als hij eenmaal binnen is, is hij heel moeilijk uit te roeien.

Hoe herken je zijn aanwezigheid

Larven en hun exuviae in besmette korrels zijn de belangrijkste aanwijzing. Het is echter moeilijk om onderscheid te maken tussen de verschillende larven van het geslacht, dus is het essentieel om alle kieren, gaten en spleten te controleren op hun aanwezigheid. Ook moeten analyses worden uitgevoerd om de gevonden larven correct te identificeren.

Algemene preventieve maatregelen

Om de aanwezigheid van deze soorten en de gevolgen van hun verblijf te voorkomen, is het handig om rekening te houden met een reeks tips.

Als men de agronomische gewoonten verandert kan dat het gedrag van de plant beïnvloeden. Dit zou alleen kunnen bij specifieke soorten gewassen, zoals katoen. Door op hun beurt het gewas te beïnvloeden, kunnen deze veranderingen de aantrekkingskracht van de kever op het gewas verminderen.

Een andere te overwegen praktijk is vruchtwisseling, omdat dit de levenscyclus van de plaag belemmert. Het heeft ook andere gunstige gevolgen, zoals het verbeteren van het voortplantingsvermogen van de bodem en het recyclen van voedingsstoffen daarin.

Daarnaast is het gunstig om de levenscyclus, het gedrag en de gewassen die elke snuitkever schaadt te kennen. Het belangrijkste is vooral om een deskundige te raadplegen en de door hem voorgestelde aanwijzingen op te volgen.

Conclusie

Een snuitkever op een blad
Curculionidae.

Snuitkevers zijn verantwoordelijk voor verschillende plagen die wereldwijd verschillende soorten gewassen aantasten. Niet alle soorten snuitkevers maken echter deel uit van deze ramp. En het is belangrijk om de door deskundigen voorgestelde preventieve maatregelen in acht te nemen.

De economische gevolgen van dit soort plagen zijn uiterst relevant. Daarom is het belangrijk de verschillende soorten die verschillende gewassen aantasten te kennen en een juiste identificatie te maken. Zo kan men de meest geschikte behandeling toepassen om deze kever uit te roeien. Wellicht ook interessant voor jou

De glanzende lichamen van spiegelkevers fungeren niet als camouflage
My Animals
Lees het op My Animals
De glanzende lichamen van spiegelkevers fungeren niet als camouflage

Men heeft onlangs ontdekt dat de glanzende lichamen van spiegelkevers niet als camouflage dienen. Ontdek hier waarom.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.De inhoud van Mijn Dieren is geschreven voor informatieve doeleinden. Deze informatie kan de diagnose, het advies of de behandeling van een professional niet vervangen. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.