Omgang met hun omgeving

Dieren moeten van jongs af aan in omgaan met andere levende wezens. Op die manieren zullen ze positieve relaties met hun omgeving ontwikkelen en opgroeien tot gezonde huisdieren. Deze rubriek gaat over de specifieke problemen die voortkomen uit een gebrek aan contact tussen een huisdier en zijn of haar omgeving.