Thumb Author Cesar Paul Gonzalez Gonzalez

Cesar Paul Gonzalez Gonzalez

Biolog


Biolog specjalizujący się w genetyce i biologii molekularnej. Pracował jako popularyzator naukowy, współpracownik manifestów oddziaływania na środowisko, asystent laboratoryjny oraz nauczyciel i wychowawca. Jest skoncentrowany na społecznym wpływie wiedzy na temat biologii, mając na celu urzeczywistnienie jej w dającej się zastosować i użytecznej korzyści dla ludzi.

O autorze

Absolwent biologii na Autonomicznym Uniwersytecie Stanu Meksyk (2021). W swojej karierze współpracował z różnymi laboratoriami, w tym z Laboratorium Gleboznawstwa i Środowiska (UAEMex) oraz Laboratorium Biofizyki Molekularnej (UAEMex). Odbył również staż w Pracowni Biologii Komórkowej i Molekularnej Roślin i Organizmów Morskich (UNAM).

Jego doświadczenie obejmuje różne dziedziny, takie jak genetyka, bioinformatyka, parazytologia, ekologia zwierząt i techniki bioremediacji. Brał udział w VIII kongresie Mezoamerykańskiego Stowarzyszenia Ekotoksykologii i Chemii Środowiskowej jako prelegent, oprócz współpracy w różnych innych wydarzeniach mających na celu przybliżenie nauki społeczeństwu.

Brał także udział w konferencjach popularyzujących genetykę i biologię molekularną oraz w opracowywaniu manifestów oddziaływania na środowisko. Współpracuje jako mentor przy stanowych kwalifikacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej. Jest także współautorem artykułów naukowych do indeksowanych czasopism.


Ostatnie artykuły