Polowanie - jak otrzymać licencję?

Polowanie - jak otrzymać licencję?

Ostatnia aktualizacja: 22 listopada, 2019

Od kilku lat polowania są działaniem uregulowanym, co oznacza, że mają pewne ograniczenia, takie jak czas trwania i przestrzeń pozwalające na jej rozwój. Ponadto ci, którzy chcą polować, muszą uzyskać licencję na polowanie.

W czasach intensywnych demonstracji mających na celu zakaz polowania sportowego zaostrzono wymagania dotyczące uzyskania licencji na polowanie w Hiszpanii. Głównym celem jest uniknięcie wypadków i upewnienie się, że wnioskodawcy są fizycznie i psychicznie przygotowanie do posługiwania się bronią palną.

W tym artykule wyjaśnimy procedury i wymagania niezbędne do złożenia wniosku o wydanie licencji na polowanie na terytorium Hiszpanii.

Jednak ten artykuł nie przedstawia naszej opinii na temat tej bardzo złożonej kwestii. Po prostu staramy się dostarczać użytecznych informacji naszym czytelnikom.

Polowanie i regulacje prawne

Noszenie i używanie broni palnej jest jednym z najbardziej wrażliwych punktów podczas polowań. Jest to logiczne, ponieważ broń może być bardzo niebezpieczna, gdy nie obchodzimy się z nią prawidłowo, z należytą starannością i świadomością.

Dlatego, aby polować w Hiszpanii konieczne jest uzyskanie pozwolenia na broń, które poświadcza umiejętności niezbędne do używania broni palnej.

broń myśliwska polowanie

Regulacja polowań ma również na celu ochronę rodzimych gatunków i zwierząt zagrożonych wyginięciem. Dlatego osoby uprawnione do polowań nie mogą tego robić gdzie chcą i muszą brać pod uwagę gatunki chronione.

Oznacza to, że muszą szanować obszary umożliwiające polowanie i wybierać tylko prawnie określone gatunki.

Jak zdobyć licencję na polowanie?

Licencja myśliwska jest zezwoleniem poświadczającym, że jej posiadacz jest uprawniony do prowadzenia działalności łowieckiej. Aby ją zdobyć należy udać się do delegacji Ministerstwa Środowiska lub jego przedstawiciela w pobliżu naszego miejsca zamieszkania.

Wiele społeczności autonomicznych w Hiszpanii podpisało umowę o współpracy, która umożliwia myśliwym złożenie jednego podania o pozwolenie na polowanie, które jest ważne na całym ich terytorium.

Madryt, Asturia, Galicja, Aragonia i Wspólnota Walencji to niektóre społeczności, które akceptują międzyautonomiczne pozwolenia na polowanie.

Wszyscy ubiegający się o licencję na polowanie muszą złożyć następujące dokumenty:

 • Kserokopia dokumentu tożsamości.
 • Dowód opłacenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
 • Dowód uiszczenia odpowiednich opłat.
 • Potwierdzenie zdania egzaminu na myśliwego (tylko w przypadku pozwolenia wydawanego po raz pierwszy).

Pozwolenie na broń

Oprócz licencji na polowanie osoby pragnące polować w Hiszpanii muszą również posiadać zezwolenie na używanie broni palnej. Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie broni, zatwierdzone w 1993 r. i zmodyfikowane w 2011 r. opisuje sześć rodzajów pozwolenia na broń na terytorium Hiszpanii.

ładowanie broni a polowanie

Tylko dwa z tych pozwoleń odnoszą się konkretnie do polowań, jak możemy zauważyć poniżej:

 • Pozwolenie typu A: zezwala na noszenie broni palnej przez personel państwowych sił bezpieczeństwa i hiszpańskie siły zbrojne.
 • Pozwolenie typu B: zezwala na noszenie broni krótkiej – takiej jak rewolwery i pistolety – do użytku prywatnego.
 • Licencja typu C: reguluje użycie broni w przypadku prywatnej ochrony.
 • Pozwolenie typu D: zezwala na noszenie i reguluje użycie długiej broni palnej, która jest używana głównie podczas polowań na dużą zwierzynę.
 • Pozwolenie typu E: zezwala na noszenie i używanie sportowej broni strzeleckiej i strzelb myśliwskich.
 • Licencja typu F: reguluje używanie broni na strzelnicach.

Jak wyrobić pozwolenie na broń?

Osoby chcące wyrobić pozwolenie na broń powinny udać się do głównej siedziby Gwardii Cywilnej odpowiadającej miejscu ich zamieszkania. Tam wnioskodawca będzie musiał złożyć następującą dokumentację:

 • Odpowiednio wypełniony wniosek o wydanie pozwolenia na broń.
 • Zaświadczenie o niekaralności.
 • Zaświadczenie lekarskie o predyspozycjach psychofizycznych wydane przez autoryzowany ośrodek medyczny o ważności do trzech miesięcy wraz z aktualnym zdjęciem.
 • Kserokopia dokumentu tożsamości.
 • Dowód uiszczenia obowiązujących opłat.
 • Aktualne pozwolenie na polowanie.
 • Potwierdzeni zdania testów praktycznych i teoretycznych przeprowadzonych po zakończeniu szkolenia w zakresie zarządzania bronią palną (wymagane tylko dla osób, które ubiegają się o pozwolenie po raz pierwszy).

Na koniec należy pamiętać, że osoby ubiegające się o pozwolenie na broń typu D muszą również złożyć oświadczenie, w którym zobowiązują się do przechowywania broni i akcesoriów w bezpiecznym lub autoryzowanym miejscu.

Ten dokument jest niezbędny do uzyskania licencji po raz pierwszy i późniejszego odnowienia.

To może Cię zainteresować ...
Ryś i jego gatunki występujące na  świecie
My Animals
Przeczytaj na My Animals
Ryś i jego gatunki występujące na  świecie

Ryś, niezależnie od odmiany, ma cechę charakterystyczną w postaci szczotek na końcach uszu, które pomagają mu poprawić dość delikatny słuch.