Skutki nielegalnego handlu zwierzętami

Nielegalny handel zwierzętami to biznes, który istnieje od czasów prehistorycznych i niestety wywiera znaczny wpływ na faunę i florę naszej planety.
Skutki nielegalnego handlu zwierzętami

Ostatnia aktualizacja: 15 maja, 2021

Skutki nielegalnego handlu zwierzętami są niestety katastrofalne. Z tego powodu władze zawsze szukają nowych sposobów jej zwalczania i powstrzymywania tych, którzy go praktykują.

Czy znasz wszystkie konsekwencje tego typu znęcania się nad zwierzętami i jego następstwa dla fauny i flory? Porozmawiamy teraz o nielegalnym handlu i sposobach jego zwalczania, a także opiszemy konkretny przypadek jako praktyczny przykład.

Używanie wabików do śledzenia nielegalnego handlu

W październiku 2020 r. pojawiły się dobre wiadomości dotyczące walki z nielegalnym handlem zwierzętami. Informacja dotyczyła śledzenia nielegalnej sprzedaży jaj żółwi na Kostaryce poczynając od złodziei, a na konsumentach kończąc.

Fałszywe jaja żółwia zielonego i / lub oliwkowego żółwia morskiego zostały użyte jako wabiki. Do stworzenia realistycznej imitacji jaj wykorzystano drukarkę 3D o nazwie InvestEggators.

Po wyprodukowaniu zostały strategicznie umieszczone w 101 gniazdach żółwi znajdujących się na czterech różnych plażach. Ze wszystkich tych jaj złodzieje splądrowali około jednej czwartej.

Jaja te zawierały urządzenia GPS, które w niektórych przypadkach umożliwiły ustalenie ich lokalizacji. Tak wyposażone jaja co godzinę przekazywały swoją dokładną pozycję.

Niektóre z nich jednak nie działały, gdy znajdowały się w obszarach bez sygnału, a niektórzy złodzieje nie dali się nabrać. Niemniej jednak w wielu przypadkach można było zidentyfikować drogę łupu od złodzieja do handlarza, a na końcu do konkretnego konsumenta.

jaja żółwia morskiego

W rezultacie organy ścigania wyśledziły jaja, umożliwiając im w ten sposób rozbicie nielegalnych sieci handlowych i zaostrzenie kar dla przestępców.

Okazało się jednak, że duża część tych produktów pochodzenia zwierzęcego pozostaje w posiadaniu społeczności lokalnej, więc zdecydowano o inwestycji w kampanię uświadamiającą.

Co więcej, niektóre jaja z GPS pozostały w ​​kraju, podczas gdy inne zostały wywiezione za granicę. Z drugiej strony eksperci zadbali o to, by wabiki nie wpłynęły w żaden sposób na embriony w okresie inkubacji.

Kilka szczegółów na temat nielegalnego handlu

Po pierwsze, nielegalny handel to „sprzedaż wszelkich prawnie zabronionych towarów w kraju”. Znany w Hiszpanii jako „Estraperlo”, obejmuje zarówno faunę, jak i florę z całego świata.

Nielegalna sprzedaż fauny i flory miała miejsce już 10,000 lat przed naszą erą co stwierdzono na podstawie zachowanych zapisów.

Tego typu pozaprawna działalność gospodarcza to interes wysoce lukratywny. W konsekwencji wiele gatunków zwierząt i roślin zostało usuniętych z ich naturalnego środowiska.

Wpływ nielegalnego handlu na różne gatunki zwierząt

Konsekwencje nielegalnego handlu zwierzętami są wielorakie, ponieważ wpływa on nie tylko na te gatunki, które padają łupem złodziei. Wiele z nich powraca na wolność, gdy ich właściciele nie są już w stanie się nimi opiekować.

To może wydawać się dobrą informacją, ale nic nie może być dalsze od prawdy. W konsekwencji rodzime istoty żyjące na tym obszarze mogą zniknąć z powodu przedstawicieli gatunków inwazyjnych. Wszystkie ekosystemy na świecie ucierpiały z powodu negatywnych skutków obecności tych gatunków:

 • Grabież: Badania pokazują, że inwazyjne szopy żerują na różnych zwierzętach i roślinach takich jak między innymi raki, jaja żółwia z Galapagos, ptaki wodne lub owoce i zboża.
 • Konkurencja: walka o pożywienie, jak ma to miejsce w przypadku żółwia błotnego i czerwonolicego.
 • Hybrydyzacja: hybrydyzacja genetyczna oznacza na dłuższą metę utratę gatunków.
 • Zmiany w ekosystemach.
 • Negatywny wpływ na florę:  pojawia się w wyniku nadmiernej konsumpcji, wykopów, uszkodzeń roślin lub drzew, a także innych zniszczeń. Przykładem są ptaki, takie jak papugi argentyńskie i ich ogromne gniazda, które łamią gałęzie drzew.
 • Przenoszenie chorób i/lub pasożytów: Szop pracz, pomimo swojej zabawnej maski może przenosić choroby, takie jak wścieklizna.

Techniki stosowane do jego zwalczania

Jak opisaliśmy powyżej, zastosowanie techniki wabika umożliwiło postęp w zwalczaniu nielegalnego handlu. Mimo to naukowcy pracujący nad tym badaniem doszli do wniosku, że do osiągnięcia prawdziwego celu potrzeba kilku kroków:

 • Wielokrotne działania ochronne: stosowanie różnych technik ochrony, zarówno in situ, jak i ex situ.
 • Znajomość problemu od samych podstaw: na przykład Hiszpania wdrożyła kodeks postępowania, aby uniknąć przyszłych problemów z inwazyjną fauną.
 • Tworzenie nowych miejsc pracy: w ten sposób ludzie nie będą ryzykować kradzieży jajek w celu ich odsprzedaży.
 • Egzekwowanie kar i usprawnienia prawne: Obecnie przepisy zakazujące kłusownictwa jaj żółwi są bardzo ograniczone. Konieczne jest wzmocnienie legislacyjne.
 • Edukacja na temat gatunków inwazyjnych: dobre praktyki zwiększania świadomości w zakresie zapobiegania nielegalnemu handlowi nie wystarczą. Musimy także chronić rodzimą florę i faunę każdego kraju.
skutki nielegalnego handlu zwierzętami

Podsumowując, skutki nielegalnego handlu są poważniejsze i bardziej złożone, niż może się to wydawać. Gatunki zwierząt będące przedmiotem handlu są nie tylko zagrożone, ale mogą również zaszkodzić rodzimym gatunkom z tego obszaru.

Dlatego też musimy walczyć z nielegalnym handlem fauną i florą, zaczynając od podnoszenia świadomości i właściwej edukacji. Tylko w ten sposób możemy położyć kres temu lukratywnemu i niemoralnemu biznesowi.

To może Cię zainteresować ...
Słoń postrzelony przez kłusowników prosi ludzi o pomoc
My AnimalsPrzeczytaj na My Animals
Słoń postrzelony przez kłusowników prosi ludzi o pomoc

Słoń postrzelony przez myśliwych, zdołał uciec do jednego z pobliskich domów, by prosić o pomoc. Jego historia zwróciła nasze oczy na problem kłusownictwa.