Gatunki obce: czym są, jakie stanowią zagrożenia?

Gatunki obce mogą stanowić poważne zagrożenie dla środowiska w nowym ekosystemie, do którego zostały wprowadzone.
Gatunki obce: czym są, jakie stanowią zagrożenia?

Ostatnia aktualizacja: 19 lipca, 2021

Ekolodzy i eksperci ds. środowiska nieustannie wskazują na gatunki obce jako jedno z największych zagrożeń, przed jakimi stoi planeta Ziemia. Wraz z zanieczyszczeniem środowiska, wyrzucaniem odpadów do różnych ekosystemów, brakiem ochrony zagrożonych gatunków i wieloma innymi zdarzeniami, wprowadzane zwierzęta mogą powodować wiele szkód.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że naukowcy są czujni. Proponują różne rozwiązania mające na celu ograniczenie lub wyeliminowanie wynikających z nich skutków.

Ponieważ podstawą rozwiązania każdego problemu jest jego znajomość, poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat gatunków obcych. Poznamy ich wpływ oraz kilka przykładów, które mają na celu porównanie tego, co wiemy aktualnie. Nie przegapcie tego!

Czym są gatunki obce ?

Przede wszystkim należy zrozumieć, jakie zwierzęta można zaliczyć do kategorii gatunków obcych i dlaczego nadaje się im taką nazwę. Mając to na uwadze, definicja “gatunków obcych” obejmuje inne znaczenia, takie jak “gatunki wprowadzone” lub “gatunki nierodzime“.

W związku z tym za gatunki obce lub nierodzime uważa się wszystkie te, które nie są typowe dla siedliska, w którym występują. Krótko mówiąc, termin ten obejmuje wszystkie żywe istoty, które wywodzą się z innego środowiska ekologicznego lub geograficznego.

Ślimak olbrzymi

Ich przybycie do miejsca, w którym są uważane za obce, jest często wynikiem migracji lub udziału człowieka.

W jaki sposób obce gatunki są wprowadzane do nowego ekosystemu?

Wprowadzenie obcych gatunków do danego ekosystemu może być przypadkowe lub celowe. Jednakże w każdym przypadku jest to kwestia budząca duże obawy. W dalszej części opisaliśmy najczęstsze sposoby, w jakie gatunki te docierają do nowego środowiska:

  1. Łowiectwo i wędkarstwo sportowe: wiele gatunków, zwłaszcza w jeziorach i rzekach, jest wypuszczanych na wolność ze względu na ich odporność i wysoki wskaźnik reprodukcji. W wielu przypadkach zysk ekonomiczny osiąga się kosztem dobrostanu ekosystemu.
  2. Handel gatunkami: Nielegalny zakup i sprzedaż gatunków pozwala na wprowadzanie potencjalnie inwazyjnych zwierząt do regionów, w których są one już zakazane.
  3. Wypuszczanie zwierząt domowych: Wiele zwierząt wygląda rozkosznie, gdy są młode, ale jako dorosłe osobniki osiągają niebotyczne rozmiary. Klasycznym przykładem zaniedbania ze strony opiekunów są inwazyjne żółwie wodne.
  4. Skóry futerkowe i rośliny uprawne.
  5. Turystyka.

Jaki jest ich wpływ na Ziemię?

Choć może nam się wydawać, że pojawienie się kilku osobników danego gatunku nie ma wpływu na ekosystem, to niestety może go nieodwracalnie zmienić. Ponadto zazwyczaj nie da się przewidzieć, jakie skutki takie obce gatunki będą miały na środowisko, do którego zostały uwolnione.

W dalszej części przedstawiamy niektóre ze zdarzeń, jakie mogą wywołać obce gatunki, gdy kolonizują środowisko, do którego nie przynależą, jeśli się w nim rozmnażają. Nie przegapcie tego.

1. Mogą stać się gatunkami inwazyjnymi

Zwykle mogą stać się gatunkami inwazyjnymi, co zagraża zarówno faunie, jak i florze ekosystemu. Stanowi to poważny wpływ na środowisko, który może prowadzić do nieodwracalnych i trwałych skutków. W związku z tym obecność gatunków obcych wpływa na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo.

2. Brakuje im naturalnych drapieżników

Zagrożenie ze strony gatunków obcych polega w dużej mierze na tym, że pochodząc z innego ekosystemu, nie mają one w nowym ekosystemie naturalnych drapieżników i nie są zazwyczaj włączane do łańcucha pokarmowego.

To z kolei sugeruje, że bez drapieżników nie ma sposobu na kontrolowanie lub regulowanie wzrostu ich populacji.

3. Modyfikują łańcuch pokarmowy ekosystemu

Podobnie ich wejście do łańcucha pokarmowego może również prowadzić do wypierania gatunków rodzimych lub ich drapieżnictwa przez tego nowego najeźdźcę, przed którym nie mają one mechanizmów obronnych.

Zmiana łańcucha pokarmowego, na jakimkolwiek poziomie, zagraża pozostałym gatunkom, które go tworzą. Ponadto zmienia to pozostałe elementy ekosystemu.

4. Gatunki obce są drugą przyczyną utraty bioróżnorodności na świecie

Chociaż ich wprowadzenie jest często przypadkowe, gatunki te są w stanie przystosować się i skolonizować swoje środowisko. To sprawia, że są one drugą główną przyczyną utraty różnorodności biologicznej na świecie.

5. Korzystne efekty, jeśli są kontrolowane w środowisku

Gatunki te jednak czasami wykorzystuje się w sposób nadzorowany do celów kontroli lub modyfikacji siedlisk. Zwykle ostatecznym zamiarem jest, aby takie siedlisko było bardziej produktywne i opłacalne dla ludzi. Nauka stojąca za tą metodologią nazywa się „inżynierią ekosystemów”.

Niektóre przykłady gatunków obcych

Na koniec, przedstawiamy kilka przykładów obcych gatunków, których można się najmniej spodziewać. Dlatego nie możemy zawierzać i mieć informacje poparte faktami:

  1. Klon zwyczajny: Ta europejska roślina została wprowadzona do Stanów Zjednoczonych i Kanady przez człowieka.
  2. Szop pracz: wprowadzony w przeszłości, ale obecnie stał się zwierzęciem domowym w Hiszpanii.
  3. Biedronka azjatycka: została celowo wprowadzona z Azji, aby działać jako biologiczny kontroler mszyc. Niestety, skończyło się to zniszczeniem rodzimych gatunków.
  4. Pszenica: roślina ta stanowi niezbędny składnik naszej diety, została przywieziona z Ameryki przez kolonizatorów.
  5. Krowa: pochodząca z Azji, krowy są obecnie niezbędne w hodowli zwierząt i rolnictwie.
Szop

Można stwierdzić, że gatunki obce wprowadzono do środowiska w sposób historyczny, w większym stopniu przez człowieka, ale mogły też przybyć naturalnie. Ich obecność jest niezwykle szkodliwa dla ekosystemu i siedliska przyjmującego. Naszą rolą jest zapobieganie temu w jak największym stopniu.

Jednym ze sposobów, aby przyczynić się do rozwiązania tego problemu jest nie wypuszczanie zwierząt domowych na wolność i unikanie kupowania zwierząt potencjalnie inwazyjnych.

W ten sposób, stopniowo, będziemy w stanie naprawić szkody wyrządzone do tej pory przez ludzką nieodpowiedzialność.

To może Cię zainteresować ...
Gatunki inwazyjne – 6 przykładów zwierząt wodnych
My AnimalsPrzeczytaj na My Animals
Gatunki inwazyjne – 6 przykładów zwierząt wodnych

Gatunki inwazyjne mogą wypierać gatunki rodzime i niszczyć ekosystemy, powodując poważne straty gospodarcze, środowiskowe i społeczne.