Ile gatunków zwierząt istnieje na naszej planecie?

Na Ziemi żyje ponad siedem milionów gatunków zwierząt, a większość z nich to owady. Mimo to naturalna różnorodność wykracza poza ograniczenia taksonomiczne.
Ile gatunków zwierząt istnieje na naszej planecie?

Ostatnia aktualizacja: 13 maja, 2021

Nasza planeta charakteryzuje się ogromną różnorodnością biologiczną; dane szacunkowe wskazują, że istnieje około 8,7 miliona gatunków, z których 7,7 miliona to gatunki zwierząt.

Wciąż jest wiele do odkrycia, podczas gdy my znamy tylko niewielki ułamek szacowanych gatunków zwierząt. Reszta nie została jeszcze skatalogowana. Niestety, niektóre z nich w końcu znikną z naszej planety, zanim zdążymy dowiedzieć się o nich czegoś więcej.

Jak obliczyć liczbę gatunków zwierząt na Ziemi?

Taksonomia to nauka klasyfikująca gatunki (zwierzęce lub niezwierzęce) żyjące na planecie, obejmująca także gatunki wymarłe. Ta klasyfikacja opiera się na pokrewieństwie między organizmami i historii ich ewolucji.

W XVIII wieku Linneusz zapoczątkował system klasyfikacji zwierząt i roślin. Pogrupował je w kategorie od największego (królestwo) do najmniejszego (gatunek). Klasyfikacja ta przyjęła się i została wykorzystana do dalszej identyfikacji i grupowania gatunków zwierząt. Ponadto, swój duży wkład wniosły tu postępy w dziedzinie genetyki.

Nowe odkrycia trudniej dodawać do klasyfikacji, gdy przechodzimy w górę w kategorii taksonomicznej. W efekcie częściej spotyka się nowe gatunki lub podgatunki niż nowe klasy lub rodziny.

Klasyfikacja gatunków zwierząt
Podstawowa klasyfikacja taksonomiczna królestwa zwierząt.

Badacze szacują obliczenia dotyczące gatunków w grupie na podstawie liczby wyższych kategorii taksonomicznych. W ten sposób można matematycznie przewidzieć liczbę gatunków, które może obejmować dany rodzaj lub klasa. Ta metoda jest dobra do znalezienia dokładnej liczby obecnie znanych gatunków.

Obecnie naukowcy uważają, że w sumie z szacowanych 7,77 miliona gatunków zwierząt ponad 950 000 zostało już skatalogowanych. W tempie, w jakim dokonujemy nowych odkryć, zidentyfikowanie około 8,7 miliona gatunków zwierząt żyjących na naszej planecie zajęłoby nam jeszcze blisko 1000 lat.

Znaczenie różnorodności biologicznej

Odpowiedź na pytanie, ile gatunków zwierząt żyje na Ziemi, jest wyzwaniem. Pokazuje, jak wiele mamy jeszcze do nauczenia się o świecie, w którym żyjemy; znaczenie ma nie tylko liczba, ale także różnorodność.

Bioróżnorodność odnosi się do zmienności organizmów żywych na Ziemi i kompleksów ekologicznych, których są częścią. Na przykład obejmuje różnorodność gatunków i środowisk, w których żyją. Istnieją trzy poziomy różnorodności biologicznej, których zrozumienie jest niezbędne do zapewnienia ochrony różnym gatunkom.

 • genetyczna odnosi się do wersji genów, które są obecne wśród osobników w populacji i wśród populacji tego samego gatunku.
 • gatunkowa obejmuje istoty żyjące o wspólnych cechach na poziomie gatunku oraz pomniejsze kategorie, takie jak podgatunki, oraz wyższe, takie jak rodzaje lub rodziny.

Różnorodność biologiczna obecna na Ziemi jest wynikiem 4 miliardów lat ewolucji. W rzeczywistości jej utrzymanie ma fundamentalne znaczenie dla ochrony gatunków zwierząt. Niestety tempo zużycia zasobów i niszczenie przez ludzi ekosystemów zniszczyło dotychczasową równowagę biologiczną.

Owady to najliczniejsze gatunki zwierząt na Ziemi

Owady to najbardziej zróżnicowana i rozpowszechniona grupa zwierząt na naszej planecie. Istnieje ponad milion zidentyfikowanych gatunków, które stanowią około 90% gatunków zwierząt.

Jednak nie znamy w pełni rzeczywistych liczb. Dane szacunkowe wskazują, że jest o kilka milionów więcej owadów, niż dotychczas udokumentowano.

Ilustracja różnych gatunków owadów

Jaki jest sekret „sukcesu” owadów? Dzięki procesowi ewolucji zwierzęta te posiadają wiele pożytecznych cech morfologicznych i fizjologicznych, takich jak:

 • Mały rozmiar
 • Lekki i wytrzymały egzoszkielet
 • Owady są jedynymi bezkręgowcami posiadającymi skrzydła, co pozwala im zwiększyć zdolność ekspansji
 • Przeobrażenie pozwala osobnikom tego samego gatunku i w różnym wieku żyć razem bez konkurowania o zasoby swojego środowiska
 • Możliwość pozostawienia dużej liczby potomstwa niewymagającego opieki rodzicielskiej

Zagrożona różnorodność

Klasyfikacja taksonomiczna istnieje od około 250 lat. W centralnej bazie danych znajduje się ponad 1,2 miliona gatunków. Jednak nie odkryliśmy jeszcze i nie poznamy około 86% gatunków na Ziemi i 91% gatunków zwierząt żyjących w oceanach.

Niestety w tym tempie wiele gatunków zwierząt wyginie, zanim się o nich dowiemy. Dzieje się tak, ponieważ systematycznie niszczymy ich naturalne siedliska. Co więcej, obecne trendy nie wskazują na to, by w najbliższym czasie sytuacja miała się zmienić.

To może Cię zainteresować ...
Genetyka populacji zwierząt – co to jest?
My AnimalsPrzeczytaj na My Animals
Genetyka populacji zwierząt – co to jest?

Dowiedz się, czym jest genetyka populacji zwierząt a także w jaki sposób pomaga ludziom sprawować ochronę nad zwierzętami. • Mora C, Tittensor DP, Adl S, Simpson AGB, Worm B (2011) How Many Species Are There on Earth and in the Ocean? PLoS Biol 9(8): e1001127.
 • Fundación Biodiversidad.
 • La metamorfosis de los insectos. Xavier Bellés
 • Ceccarelli, E. (2017). Cortejo animal.