Nio hundraser som är svåra att träna

Det tisslas och tasslas i parker och bland hundägare om att det finns en serie raser som är svårare att träna än andra.
Nio hundraser som är svåra att träna

Senaste uppdateringen: 24 maj, 2018

Vissa kallar svåra hundar för “katthundar”. Husky, samojed och japanska hundar sägs vara hundraser som är svåra att träna jämfört med andra hundar. Men stämmer det verkligen?

Primitiva hundraser som är svåra att träna

Alla hundraser har inte samma ursprung. Vi känner till hundraser som dök upp kort efter Medeltiden, andra som uppstod på 1800-talet och vissa som är mycket äldre än så.

Man tror att hundarna började skilja sig från vargar och utvecklas på egen hand runt 4,000 år f.kr. Människor började bosätta sig på specifika platser snarare än att vandra runt, och skapade därför soptippar i närheten. Grupper av vargar började äta därifrån istället för att jaga, och detta är troligen vad som utvecklades till de första hundarna.

Siberian husky

Det finns ett fåtal primitiva raser, alltså sådana som utvecklats relativt lite sedan dess. Dessa är raser med liknande drag som de första hundarna, och därför har de bibehållit många av deras karaktärsdrag.

Nordiska och asiatiska raser:

1. Siberian husky
2. Alaskan malamute
3. Samojed
4. Spetshundar
5. Lapsk vallhund
6. Chow-chow
7. Akita
8. Shiba
9. Korea jindo

De nordiska raserna, som husky, är så primitiva att de är hundar som fortfarande inte kan skälla naturligt. De kan utveckla förmågan under sina liv, men det är inte instinktivt som hos andra hundar. Husky och malamute använder istället ylande för att kommunicera.

De japanska raserna skäller, men den som har haft japanska hundar vet att de har ett väldigt annorlunda temperament och karaktär jämfört med andra raser.

Hundraser som är svåra att träna – bestraffning

Detta är hundraser som är svåra att träna, men det är en myt att det skulle vara omöjligt. Nordiska hundar tränas ofta för att användas som slädhundar, för att beta och för att jaga. Vad som gör dessa raser speciella är att de inte kan tränas genom bestraffning.

Många gör misstaget att bestraffa när man vill utbilda eller träna en hund, och djuret gör något fel. Istället för att låta hundan försöka tills han fått det rätt och sedan belöna honom, avbryter vi inlärningen med negativa upplevelser.

Denna teknik fungerar definitivt inte med dessa hundar, och för övrigt är bestraffning aldrig en metod som ska användas med några raser. Vi har format och blanda resten av raserna med andra hundar som svarar på bestraffning som vi vill, men primitiva hundar har inte utvecklat denna “förmåga”.

Med andra ord kommer du inte komma någonstans när du försöker lära en husky att sitta eller inte tigga om du bestraffar eller skäller ut den. Han kan inte associera sitt beteende med din bestraffning. Du kommer bara skrämma honom och inte ge någon information om vad han gör fel.

Positiv uppmuntran: en säker framgång

Nordiska, japanska eller primitiva raser kan inte lära sig med bestraffning. De svara dock bra på positiv uppmuntran och belöningar.

Inlärningsprocessen för alla hundar accelereras om vi tar bort bestraffningar och utbildar dem med positiv uppmuntran. Positiv uppmuntran är att ge ett pris eller något som hunden gillar efter ett beteende vi vill att han upprepar.

Något väldigt enkelt är att belöna honom när han gör något vi gillar. Detta är viktigt för de hundraser som är svåra att träna. Eftersom de inte kan koppla negativa konsekvenser till sitt beteende, får man bättre resultat genom att belöna gott uppförande.

Låt oss säga att du vill att din husky ska sluta tigga vid bordet. Han kommer lära sig mycket bättre om du belönar honom när han inte tigger mat, än att bestraffa honom när han sitter vid din sida med bedjande ögon.

Positiv uppmuntran är nödvändigt för alla hundar, och för primitiva raser är det det enda alternativet.

Samojedhund utomhus

Positiv uppmuntran för katter

Det finns en viss sanning i att man kallar dessa hundar för “katthundar”, eftersom de lär sig på samma sätt som sina kattvänner. Katter kan inte koppla bestraffning till sitt beteende. De lär sig dock snabbt om man använder metoder som baseras på positiv uppmuntran.

Om din katt river på soffan och du skäller eller bestraffar den varje gång, kommer den fortsätta att riva. Men om den istället för att riva på soffan river på klösbrädan och du ger den en belöning, kommer den lära sig ganska snabbt.

Precis som med nordiska, asiatiska och primitiva raser kan katter inte lära sig baserat på bestraffning. De kan lära sig i allra högsta grad, men med en positiv inställning som grund.

Med belöningar och lite tålamod kan alla hundar, även om det är hundraser som är svåra att träna, lära sig en mängd olika saker.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.