Thumb Author Cesar Paul Gonzalez Gonzalez

Cesar Paul Gonzalez Gonzalez

biolog


Om författaren

Examen i biologi från Autonomous University of the State of Mexico (2021). Under hela sin karriär har han samarbetat med olika laboratorier, inklusive Edaphology and Environment Laboratory (UAEMex) och Molecular Biophysics Laboratory (UAEMex). Han gjorde också en vistelse i Laboratory of Cellular and Molecular Biology of Marine Plants and Organisms (UNAM).
Hans erfarenhet täcker olika områden som genetik, bioinformatik, parasitologi, djurekologi och bioremedieringstekniker . Han har deltagit i den 8:e kongressen för Mesoamerican Association of Ecotoxicology and Environmental Chemistry som talare, förutom att han samarbetat i olika vetenskapliga spridningsevenemang med drivkraften att föra vetenskapen närmare befolkningen.


Senaste artiklar

Omarbetade artiklar