Thumb Author Cesar Paul Gonzalez Gonzalez

Cesar Paul Gonzalez Gonzalez

Biolog


Biolog med inriktning på genetik och molekylärbiologi. Han har arbetat som vetenskaplig informationsspridare, bidragit till framtagandet av miljöpåverkansmanifest, som laboratorieassistent och som lärare och handledare. Hans fokusområde är social påverkan inom biologikunskap, med syftet att skapa en användbar nytta för människor.

Om författaren

Examen i biologi från Autonomous University of the State of Mexico (2021). Under sin karriär har han arbetat med olika laboratorier, inklusive Edaphology and Environment Laboratory (UAEMex) och Molecular Biophysics Laboratory (UAEMex). Han har även arbetat på Laboratory of Cellular and Molecular Biology of Marine Plants and Organisms (UNAM).
Han har erfarenhet inom flera olika områden såsom genetik, bioinformatik, parasitologi, djurekologi och bioremedieringstekniker. Han deltog som talare på den 8:e kongressen för Mesoamerican Association of Ecotoxicology and Environmental Chemistry, och har därutöver även arbetat i olika vetenskapliga informationsspridningsevenemang med motivationen att föra vetenskapen närmare människor.

Senaste artiklar